Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły z programem IB w Krakowie

Krakowskie szkoły z programem International BaccalaureateNiepubliczne szkoły oferujące program International Baccalaureate są coraz popularniejsze w całej Polsce. W dużych miastach wciąż powstają nowe placówki oferujące przygotowanie do matury międzynarodowej. Najwięcej szkół IB znajduje się ich w Warszawie. Są jednak takie szkoły również w Krakowie.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
0 VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Karmelicka 45, Kraków, 31-128
0 Open Future International School
Kwiecista 25, Kraków, 30-389

Na tej stronie:


Założenia programu International Baccalaureate

Głównym założeniem IB jest edukacja międzynarodowa, która dobrze wpływa na wzajemną tolerancję, kreatywność oraz zainteresowanie innymi kulturami. Co ważne, poziom szkół oferujących ten program jest bardzo wysoki. Program cieszy się dużą popularnością wśród rodziców i uczniów, którym zależy na tym aby lepiej poznać świat i uzyskać dobrą edukację. Absolwent takiej szkoły myśli więc bardziej multikulturowo, a fakt, że szkoły te są wielojęzyczne, sprawia, że przed uczniami otwierają się uczelnie całego świata. Każda szkoła IB ma w swojej ofercie przynajmniej kilka języków obcych.

Poziomy International Baccalaureate

International Baccalaureate w Polsce zwany jest też maturą międzynarodową, choć realizuje program nauczania już od lat wczesnoszkolnych.

IB oferuje edukację na trzech poziomach:

- Primary Years Programme (PYP)

Jest to program dla uczniów w wieku od 3 do 12 roku życia. Edukację rozpoczyna się więc już na etapie przedszkolnym i trwa ona do końca szkoły podstawowej. Głównym założeniem w tym okresie jest wykształcenie właściwych zachowań społecznych oraz koncentracja na potrzebach emocjonalnych małego ucznia. Uczeń po zakończeniu takiej nauki staje się bardziej ciekawy świata, troskliwy oraz tolerancyjny i świadomy różnorodności potrzeb i zachowań innych kolegów z klasy. Dziecko podczas kształcenia w programie IB staje się też bardziej komunikatywne, śmiałe oraz skłonne do refleksji. Kolejną cechą, która jest rozwijana podczas okresu Primary Years Programme jest trzymanie się zasad, otwartość na innych oraz zmysł badawczy. Dzieci bardzo często same muszą dotrzeć do wiedzy, przy czym oczywiście zapewnione jest przewodnictwo i pomoc nauczycieli.

- Middle Years Programme (MYP)

To okres edukacji International Baccalaureate, który przypada na okres od 11. do 16. roku życia. W tym okresie kształtowane są procesy poznawcze oraz prawidłowa postawa społeczna. Middle Years Programme jest także powolnym wstępem do życia akademickiego i już na tym etapie uczniowie otrzymują wiele drogowskazów, które pomogą im w wyborze dalszej edukacji. Dzięki takiemu podejściu uczniowie szkół International Baccalaureate (IB) wybierają satysfakcjonującą, zarówno rodzica jak i dziecko, drogę edukacyjną, a później zawodową. Przedmioty realizowane na tym etapie to: język ojczysty, język obcy, matematyka, geografia, biologia, chemia, historia, WOS, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz wychowanie do życia w rodzinie.

- Diploma Programme (IB DP)

IB Diploma Programme to o ostatni etap edukacji w systemie IB. Obejmuje młodzież w wieku od 16. do 19. roku życia (okres liceum) i kończy się egzaminem maturalnym. Jednak jest to tzw. matura międzynarodowa, dzięki której przyjęcie na zagraniczne studia staje się dużo łatwiejsze. Uczeń kończący taką szkołę jest też bardziej otwarty na świat i różnorodność oraz bez lęku adaptuje się w nowych, odmiennych kulturowo warunkach na całym świecie. Wszystko to dzięki tolerancji, która jest jednym z głównych założeń nauki w systemie IB.

Szkoły IB

Szkoły z IB można znaleźć w 157 krajach na całym świecie, a liczba takich placówek (najnowsze dane na 3 września 2019 r.) wynosi 6 812.

W Polsce, szkoły IB działają głównie w większych miastach, w większości są to szkoły niepubliczne. Program IB działa w Polsce od 1993 roku i obecnie jest realizowany przez 52 szkoły.

Szkoły International Bacccalaureate w Krakowie

Są to m.in.:

Przy wyborze odpowiedniej placówki International Baccalaureate w Krakowie dobrze jest wybrać się do jednej z nich i zapytać o interesujące nas szczegóły. Rozmowa z nauczycielami i dyrekcją z pewnością pomoże nam wybrać dobrą szkołę dla naszego dziecka.

Our Kids poleca

Polecamy szereg przydatnych artykułów na naszej witrynie, które omawiają szczegółowo program IB, na wszystkich jego poziomach:

Zalety programu IB - jego specyfika i dlaczego warto go wybrać

Matura międzynarodowa IB - IB Diploma Programme

Program IB - Middle Years Programme (MYP)

Program IB - Primary Years Programme (PYP)

Warto też obejrzeć obejrzeć nagrania wideo z 2. dorocznych targów Expo Szkół Niepublicznych 2020:

• o różnych metodach nauczania (seminarium 1),

o programie IB.

Osoby, które to czytały, również oglądały: