Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne (niepubliczne) w Krakowie

Typy i zalety niepublicznych (prywatnych i społecznych) szkół krakowskichWśród szkół niepublicznych istnieją dwa typy placówek: szkoły prywatne i szkoły społeczne. Mimo że dla celów statystycznych traktowane są często jako jedna grupa, są bardzo różne.

"Szkoła społeczna” nie jest terminem ustawowym (ustawa o systemie oświaty nie definiuje i nie stosuje tego terminu). Jest on jednak powszechnie stosowany do określenia szkoły prowadzonej przez organizację społeczną, najczęściej stowarzyszenie, która nie ma celu komercyjnego.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
1 International Trilingual School of Cracow

ul. św. Agnieszki 1 31-071 Kraków, Kraków, 31-071
żłobek do przedszkole angielski, francuski, polski
0 Prywatna Szkoła Podstawowaim. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dygasińskiego 5b, Kraków, 30-820
0 Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego w Krakowie
ul. Piotra Michałowskiego 10, Kraków, 31-126
0 Inspiracja Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 4
Śniadeckich 12b, Kraków, 31-531
0 VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Karmelicka 45, Kraków, 31-128
0 Open Future International School
Kwiecista 25, Kraków, 30-389
0 Logos Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Celna 9, Kraków, 30-507
0 Cracow International School
ul. Sokołowskiego 19, Kraków, 31-436

Na tej stronie:


W pierwszej fazie tworzenia szkół niepublicznych najczęściej zakładane one były przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) i wiele z tych szkół miało i ma w swoich nazwach przymiotnik „społeczna”. Niektóre z najbardziej znanych warszawskich szkół społecznych powstały przed uchwaleniem ustawy o systemie oświaty z 1991 roku, która wprowadziła definicje szkoły publicznej i niepublicznej.

Podstawową różnicą między tymi dwoma typami szkół niepublicznych jest organ założycielski: w przypadku szkół prywatnych są to najczęściej osoby fizyczne bądź prawne (spółki), zaś w przypadku szkół społecznych - stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne bądź związki wyznaniowe, działające zwykle jako instytucje non-profit.

Co za tym idzie, w szkołach prywatnych, które funkcjonują jak prywatne firmy, zysk z działalności szkoły nie musi (choć może) być reinwestowany w szkołę, a decyzja pozostaje w gestii właściciela, podczas gdy w szkołach społecznych zysk jest przeznaczany całkowicie na rozwój szkoły, na jej cele statutowe. „W szkołach społecznych, zwłaszcza tych zakładanych przez stowarzyszenia rodziców, decyzje podejmuje zarząd stowarzyszenia, który wybierany jest najczęściej przez rodziców. Można dlatego, w pewnym uproszczeniu, powiedzieć że szkołą społeczną zarządzają pośrednio sami rodzice co może mieć swoje zalety. (…) W szkołach społecznych dochodzi najczęściej również do demokratycznego podejmowania większości decyzji przez samych rodziców, jak np. uchwalania na walnym zgromadzeniu wysokości czesnego w danym roku szkolnym”.

Szkoły niepubliczne w Krakowie

Działające na terenie Krakowa szkoły niepubliczne zapewniają najwyższej jakości edukację. Niektóre z nich oferują tylko jeden etap edukacji, czyli są to szkoły podstawowe lub licea, podczas gdy inne zapewniają cały cykl edukacyjny od przedszkola (a nawet żłobka) po maturę. Wielu rodzicom odpowiada ta druga możliwość, ponieważ dzieci kształcone są w placówce, która przez wszystkie etapy ich nauki realizuje jednolitą, spójną wizję edukacji. Inni z kolei wolą aby ich dzieci poznawały różne systemy i miały jak najbogatsze doświadczenia edukacyjne w różnych szkołach.

Niektóre szkoły w Krakowie to placówki z długą tradycją, które powstały tuż po transformacji, w latach 1990. Wiele takich szkół zaczynało od podstawówki lub liceum (czasem od przedszkola), a potem, dostrzegając zapotrzebowanie i nierzadko na wniosek rodziców swoich uczniów, rozszerzały swoją ofertę o kolejne etapy edukacji i obecnie prowadzą swoich uczniów przez przedszkole, szkołę podstawową i średnią aż do matury.

W wielu szkołach niepublicznych w Krakowie, szczególnie w szkołach międzynarodowych, rekrutację prowadzi się przez cały rok, ponieważ rodziny z dziećmi przyjeżdżają zza granicy w różnym czasie podczas trwania roku szkolnego.

Kraków to miasto uniwersyteckie, więc wiele czołowych szkół średnich w Krakowie współpracuje z uczelniami wyższymi, m.in. ze światowej sławy Uniwersytetem Jagiellońskim, oferując dzięki temu znakomite i unikatowe programy i możliwości rozwoju dla swoich uczniów.

Rodzaje szkół w Krakowie

Kiedy decydujemy się na posłanie dziecka do niepublicznej szkoły w Krakowie, należy wziąć pod uwagę ważny czynnik, jakim jest podstawa programowa - główny program nauczania realizowany w danej szkole. Niektóre szkoły uczą według polskiego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale nawet tutaj jest możliwość, że program realizowany jest w języku polskim lub obcym (przede wszystkim angielskim). Są jednak szkoły, które realizują zagraniczną podstawę programową, np. angielski, czyli English National Curriculum, a czasem dwie równolegle.

Oto główne typy szkół niepublicznych w Krakowie:

• Szkoły międzynarodowe: W Krakowie jest dużo takich szkół, chociaż nie wszystkie są sobie równe. Prawdziwych szkół międzynarodowych, gdzie są native speakerzy i gdzie realizowane są niepolskie podstawy programowe, jest tylko trzy. Są też szkoły, które realizują program IB ale tylko w dwóch ostatnich klasach. W większości szkół międzynarodowych językiem wykładowym jest angielski lub jest on głównym językiem nauczania. Istnieją również szkoły z wykładowym językiem niemieckim czy francuskim. Międzynarodowe szkoły oferują również kursy innych języków, takich jak angielski, francuski, niemiecki, hiszpański czy włoski, a także język polski.

• Szkoły IB: W niektórych szkołach prywatnych w Krakowie oferowana jest nauka oparta na międzynarodowym programie International Baccalaureate (IB), nierzadko na wszystkich poziomach edukacji, ale są takie szkoły, które oferują ten program tylko w ostatnich dwóch klasach (IB DP - International Baccalaureate Diploma Programme). Program IB jest szczególnie popularny w liceach - dzięki niemu uczniowie mogą zdać międzynarodową maturę.

Przedszkola i szkoły Montessori: Na terenie Krakowa jest kilkanaście szkół, które uczą one zgodnie z filozofią dr Marii Montessori. Znaczna część tych placówek jest akredytowana przez odpowiednie instytucje Association Montessori Internationale (AMI) lub Polska Rada Montessori czy Polskie Stowarzyszenie Montessori.

Szkoły językowe: Niektóre szkoły niepubliczne - głównie prywatne w Krakowie oferują specjalistyczne programy nauki języków obcych - angielskiego, jako podstawowego, oraz francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i innych, jako języka drugiego lub dodatkowego. Również w szkołach międzynarodowych i dwujęzycznych nauka jest prowadzona zazwyczaj w języku angielskim lub w językach angielskim i polskim.

• Placówki kształcenia specjalnego: Są też szkoły, które uczą również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Niektóre z nich skupiają się wyłącznie na edukacji specjalnej, a inne tworzą klasy integracyjne. Szkoły prywatne wspierają uczniów z zespołami ADD i ADHD, niepełnosprawnością rozwojową (np. autyzmem i Zespołem Aspergera) oraz niepełnosprawnością fizyczną (np. ze stwardnieniem rozsianym).

Korzyści i zalety szkół niepublicznych w Krakowie

Oto czego możemy spodziewać się po szkołach niepublicznych w Krakowie:

• Wysoki poziom edukacji: krakowskie szkoły niepubliczne są znane z wysokiego poziomu nauczania. Wiele szkół realizuje cieszące się najwyższą renomą na świecie programy i kursy, takie jak Advanced Placement (AP) i International Baccalaureate (IB), otrzymując autoryzacje profesjonalnych stowarzyszeń i organizacji, takich jak International Baccalaureate, Rada Szkół Międzynarodowych (The Council of International Schools) w Europie, Stowarzyszenie Szkół Nowej Anglii (The New England Association of Schools and Colleges) czy Rada Międzynarodowych Szkół Brytyjskich. To jest gwarancją najwyższych standardów edukacyjnych.

• Międzynarodowa matura: niektóre niepubliczne licea w Krakowie oferują edukację, której zwieńczeniem jest międzynarodowa matura, np. IB, lub gdzie nauka kończy się egzaminami IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Szkoły te szczycą się bardzo dobrymi wynikami uczniów na egzaminie dojrzałości oraz bardzo wysokim odsetkiem absolwentów, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach, bardzo często zagranicznych. W niektórych szkołach uczniowie mają do wyboru maturę międzynarodową albo polską.

• Umiejętności językowe: nauka języków obcych w krakowskich szkołach niepublicznych jest traktowana priorytetowo. W wielu z nich język obcy, głównie angielski, jest językiem wykładowym - szkoły dwujęzyczne. Są też szkoły z klasami z rozszerzonym programem nauki języka angielskiego oraz oddziałami dwujęzycznymi, gdzie część przedmiotów jest wykładana w języku angielskim. Szkoły często oferują, poza angielskim, naukę drugiego języka obcego, np. francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, a nawet chińskiego. Niektóre placówki proponują też intensywną naukę języka angielskiego jako języka drugiego (ESL), co ma znaczenie dla uczniów pochodzących spoza krajów anglosaskich. Szkoły często oferują dzieciom z zagranicy naukę języka polskiego.

• Międzynarodowi uczniowie: wiele prywatnych szkół uczy dzieci pochodzące z całego świata, czasem nawet z ponad 30 krajów. Często są to dzieci z rodzin, które przyjeżdżają na kontrakty do Polski, a czasami z mieszanych małżeństw, kiedy jedno z rodziców jest Polakiem i rodzina osiedla się w Polsce. Uczęszczanie do szkoły międzynarodowej daje dziecku niezwykłą okazję przebywania i współpracy z rówieśnikami różnych narodowości, religii i kultur, co jest doświadczeniem wzbogacającym i na pewno nauczy je tolerancji, szacunku dla innych oraz wzmocni ich kompetencje komunikacyjne i społeczne.

• Zajęcia pozalekcyjne: krakowskie szkoły niepubliczne oferują mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, które są w stanie zaspokoić wszelkie zainteresowania. Wśród nich trzeba wymienić kursy językowe, zajęcia z filozofii, zajęcia teatralne, filmowe, taneczne, sportowe oraz wyjścia do teatru, filharmonii i muzeów.

• Dodatkowe wsparcie: w wielu placówkach zapewniona jest opieka psychologa i/lub logopedy, którzy bywają zatrudnieni na etat, więc są stale obecni i dostępni dla uczniów i nauczycieli. Ponadto szkoły niepubliczne oferują wsparcie dla dzieci, które wymagają więcej pracy, w postaci tutoringu czy indywidualnych sesji.

• Wyjazdy zagraniczne: wiele szkół prywatnych stale współpracuje ze szkołami z innych krajów Europy, takich jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy. Współpraca ta wiąże się z wymianami i wyjazdami uczniów do tych krajów, które niewątpliwie wpływają na wszechstronny rozwój dziecka.

• Nauka w Krakowie: Kraków to jedno z najpiękniejszych miast Polski o wielowiekowej historii. Jest jednym z największych ośrodków kulturalnych i naukowych Europy - to tu w 1364 roku powstał pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie uniwersytet, który od XIX wieku nosi nazwę Uniwersytet Jagielloński. Szkoły w Krakowie korzystają z tego bogactwa kulturalnego i w swojej ofercie zajęć pozalekcyjnych umieszczają wiele opcji wspólnych wyjść do teatrów, galerii, na imprezy kulturalne, a także wycieczek po mieście i zdobywania wiedzy o fascynującej historii i bezcennych zabytkach Krakowa. Miasto jest tłumnie odwiedzane przez obcokrajowców i doskonale połączone z innymi regionami Polski oraz krajami Europy, co w uczniach zagranicznych może wyzwolić chęć poznawania nowego kraju, jego kultury i społeczeństwa, a także chęć zwiedzania innych regionów Europy.

Niepubliczne szkoły a obawy rodziców

Niektórzy rodzice, nie mający doświadczenia z niepublicznym sektorem edukacji, obawiają się, czy ich dzieci na pewno uzyskają uznawane oficjalnie świadectwa i dokumenty. Co jeżeli przyjdzie konieczność przeniesienia dziecka do szkoły publicznej?

Każda niepubliczna szkoła w Polsce podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i musi respektować oficjalny program nauczania tak aby każde dziecko z niepublicznej szkoły, w razie konieczności, mogło przejść do szkoły państwowej albo odwrotnie.

Wszystkie dzieci w całej Polsce i w szkołach krakowskich przechodzą identyczny egzamin na zakończenie szkoły podstawowej (egzamin ósmoklasisty). Na zakończenie edukacji w szkole średniej wszyscy uczniowie zdają maturę - Ministerstwo zezwala na zdawanie egzaminów na matury zagraniczne, takie jak dyplom IB czy matura brytyjska A Level. Są one traktowane na równi z maturą polską.

Ponadto minister edukacji ma prawo skontrolować każdą szkołę jeśli tylko zaistnieją wątpliwości do jakości jej nauczania - programu albo kadry nauczycielskiej.

Szkoły starają się także poznać bliżej swoich przyszłych uczniów. W wielu szkołach niepublicznych podczas rekrutacji prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne zarówno z dzieckiem jak i rodzicami. Ponadto dziecko spotyka się z psychologiem szkolnym, uczestniczy w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę oraz przechodzi testy wiedzy i umiejętności. Zapewnia to "dopasowanie" dziecka do metody nauczania i filozofii wybranej szkoły.

Osoby, które to czytały, również oglądały: