Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Powody wyboru szkół niepublicznych - Raport z badania Our Kids

Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?Rodzice coraz częściej decydują się na posłanie dzieci do niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz średnich. Wybierają dla dzieci przedszkola i szkoły prywatne albo społeczne, a mają do wyboru coraz więcej takich placówek, oferujących różne programy nauczania. Porównując szkoły publiczne i niepubliczne, dostrzegają wiele zalet tych drugich.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Wzrost sektora edukacji niepublicznej

Popularność edukacji niepublicznej w Polsce stale rośnie. Ten sektor - szkoły i przedszkola prywatne, a także szkoły społeczne (podstawowe i średnie) - od lat dynamicznie się rozwija, wzbogacając ofertę oświatową w Polsce. Analizując dane z lat 2014-2018, widać, że powstało coraz więcej szkół niepublicznych na wszystkich etapach nauki, wzrosła liczba ich uczniów, a także ogólnie udział edukacji niepublicznej w systemie oświatowym w Polsce.

Mimo iż wzrasta zarówno liczba placówek niepublicznych jak i liczba kształcących się w nich dzieci i młodzieży, to wzrost w tym drugim zakresie jest dwukrotnie większy, co oznacza, że poza powstającymi nowymi placówkami, wiele istniejących szkół rozbudowuje się i przyjmuje więcej uczniów. To także wyraźny sygnał, że edukacja niepubliczna rozwija się bardzo dynamicznie.

Jednocześnie w sektorze publicznym widać odwrotną tendencję. W tym samym okresie (2014-2018) spadła liczba szkół publicznych na wszystkich etapach nauki, jak też liczba ich uczniów, a także ogólnie udział edukacji publicznej w całym systemie oświatowym w Polsce.

Przyczyny wzrostu sektora niepublicznego są bardzo różne: otwarcie Polski na świat, zainteresowanie w Polsce innymi modelami edukacji, postęp techniczny, coraz większa rola dobrego wykształcenia w świecie, niezadowolenie z funkcjonowania i modelu oświaty publicznej. Dysponując nieograniczonym dostępem do światowych wzorców, właściciele niepublicznych placówek edukacyjnych mogą śledzić i wdrażać najbardziej skuteczne modele. I dlatego od lat 1990. ten sektor edukacji rozrósł się i nadal się rozwija.

Powody wyboru szkół niepublicznych

Dlaczego rodzice decydują się na szkoły niepubliczne? Postanowiliśmy zapytać o to samych rodziców, przeprowadzając we wrześniu 2019 roku ogólnopolskie badanie Our Kids “Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?”. Naszą ankietę wypełniło 1065 rodziców uczniów niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w całej Polsce, w 48 dużych miastach i małych miejscowościach.

Badanie wykazało, że rodzice najwyżej cenią w szkołach niepublicznych bezpieczne dla dzieci środowisko, gdzie dzieci traktuje się podmiotowo i indywidualnie, z dobrym kontaktem z nauczycielami i szkołą, dające dzieciom możliwość nabywania umiejętności miękkich, nie tylko samej wiedzy.

Najważniejsze dla rodziców wszystkich typów i poziomów szkół są: emocjonalne bezpieczeństwo dziecka, bardziej indywidualne podejście do ucznia, rozwój umiejętności pozanaukowych (osobowość, pewność siebie itp), możliwość lepszego opanowania języków obcych i mniejsze klasy (grupy).

To co nie ma specjalnego znaczenia w oczach rodziców to prestiż.

Wśród rodziców szkół społecznych najważniejszymi powodami wyboru szkoły niepublicznej były:

1. Emocjonalne bezpieczeństwo dziecka

2. Bardziej indywidualne podejście do ucznia

3. Rozwój umiejętności pozanaukowych (osobowość, pewność siebie itp)

4. Możliwość lepszego opanowania języków obcych.

Wśród rodziców szkół prywatnych najważniejszymi powodami wyboru szkoły niepublicznej były:

1. Bardziej indywidualne podejście do ucznia

2. Emocjonalne bezpieczeństwo dziecka

3. Rozwój umiejętności pozanaukowych

4. Możliwość lepszego opanowania języków obcych.

Wielu rodziców jako powód wyboru szkoły niepublicznej wymieniło reformę szkolnictwa z roku 2017 (i wynikające z niej zatłoczenie i nieregularne godziny nauki w szkołach publicznych), bliskość szkoły, zbyt duży nacisk na poglądy religijne i/lub polityczne w szkołach publicznych i brak zagrożenia strajkami lub przerwami w edukacji niepublicznej.

Wygląda na to, że sektor niepubliczny stanowi dla wielu rodzin oazę, gdzie dzieci mogą znaleźć bezpieczne środowisko, wsparcie (także profesjonalne w postaci logopedów czy psychologów), gdzie docenia się nie tylko ich stopnie i akademickie sukcesy, gdzie dba się o wszechstronny rozwój dzieci, a w miejsce stresu pojawia się radość i dowartościowanie.

Pełny tekst drugiej edycji raportu Our Kids pt. “Raport o szkolnictwie niepublicznym w Polsce” można znaleźć tutaj.

Odpowiedzi rodziców

W naszej ankiecie uzyskaliśmy wiele ciekawych odpowiedzi od rodziców uczniów szkół niepublicznych. Wielu rodzicow podkreślało następujące cechy szkół niepublicznych jako te, które zdecydowały o ich wyborze:

• Nieobciążanie dzieci nadmierną nauką po lekcjach – dzieci w godzinach zajęć wykonują wszystkie zadania (mało pracy domowej), po szkole mogą odpocząć

• Nauczyciele – z powołaniem i otwarci, zaangażowani i zainteresowani

• Informowanie o postępach lub problemach na bieżąco

• Tolerancja, zrozumienie i wsparcie dla dzieci i rodziców pochodzących z innych krajów

• Środowisko międzynarodowe

• Brak indoktrynacji religijnej i politycznej

• Brak ryzyka strajków.

„Szkoła niepubliczna to przede wszystkim społeczność nauczycieli, uczniów i rodziców, która nie tylko uczy ale też kształtuje i rozwija młodych świadomych ludzi. Każdego otacza szacunkiem, jest otwarta na dyskusje i projekty, wspiera i motywuje we wszystkich działaniach.”

— to wypowiedź jednego z respondentów ankiety Our Kids znakomicie podsumowuje ducha i charakter szkół niepublicznych.

Our Kids poleca

Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami Our Kids omawiającymi przyczyny wyboru placówek niepublicznych:

Powody wyboru szkół niepublicznych

Dlaczego wybrałam dla moich dzieci edukację w szkole niepublicznej

Sześć powodów wyboru szkoły prywatnej

Szkoły niepubliczne znakomicie zdały egzamin w kryzysie pandemii. Polecamy zapoznanie się z cyklem artykułów Our Kids o tym jak poradziły sobie szkoły, jak oceniają to uczniowie i ich rodzice:

Nauka w czasach pandemii. Jak szkoły niepubliczne, ich uczniowie i rodzice poradzili sobie w czasach COVID-19?

Osoby, które to czytały, również oglądały: