Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Nauka w czasach pandemii

Jak szkoły niepubliczne, ich uczniowie i rodzice poradzili sobie w obu falach pandemii COVID-19 (wiosną i jesienią)?Pandemia, która ogarnęła cały świat, uderzyła w każdy fragment naszego życia. Edukacja to jeden z tych obszarów, gdzie spotyka się codzienne funkcjonowanie uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników szkół, a także rodziców. Decyzja o zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków odmieniła w błyskawicznym tempie życie tych wszystkich grup - nagle nauka stała się nie tylko sprawą szkoły, ale wkroczyła do domów rodzinnych i zmieniła swój charakter całkowicie.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Misją Our Kids jest poszerzanie wiedzy o szkolnictwie niepublicznym i dlatego postanowiliśmy dowiedzieć się jak zaszła i jak wyglądała ta rewolucyjna zmiana w życiu szkół, uczniów i ich rodzin. I tak powstała seria artykułów o nauce w czasach pandemii widzianej z perspektywy wszystkich grup, które zostały dotknięte przez te zmiany - szkół, uczniów i rodziców.

Kiedy pisaliśmy pierwszą serię artykułów o nauce w dobie pandemii, nikt z nas nie sądził, że wiosenne zamknięcie szkół będzie miało swoją odsłonę numer 2 jesienią.

Sukces szkolnictwa niepublicznego w kryzysie

Z wielu rozmów przeprowadzonych ze szkołami, uczniami i rodzicami wynika jedno - szkoły niepubliczne dobrze poradziły sobie z trudną, niespodziewaną sytuacją kryzysową, zarówno wiosną jak i po wakacjach. Przyczyn sukcesu jest wiele (m.in. małe klasy, pozwalające na co dzień na znaczną indywidualizację nauczania, bezpośredni kontakt nauczyciela z każdym uczniem oraz dokładne go poznanie, zaawansowanie technologiczne, stawianie na relacje międzyludzkie, budowanie społeczności i kształtowanie empatii) i mogą je Państwo poznać czytając oba cykle o nauce w czasach pandemii (wiosna i jesień).

Niech podsumuje to cytat z wypowiedzi jednej z matek: “Po raz kolejny dziękuję Bogu, że moje dziecko kształci się w szkole niepublicznej. Wybrałam taką szkołę (i na co dzień cieszy mnie to bardzo) bo wiedziałam, że jest tam bezpiecznie, nie ma przemocy, nie wolno używać telefonów, nie ma szpanu, jest dobry poziom, małe klasy, trzy języki, świetne zajęcia pozalekcyjne, świetlica. Teraz, mimo że wiele z tych elementów odpadło, jedno jest pewne - szkoła stara się bardzo i dba o uczniów i o nas, rodziców. Nauczyciele są dostępni online, dzieci mogą zadawać pytania i zwracać się o radę.”

Pozytywne doświadczenia rodzin z nauki w pandemii powodują dalszy wzrost zainteresowania szkołami niepublicznymi, który jest stałym trendem. W Warszawie szkoły prywatne i społeczne mają już prawie 35 tys. uczniów, o ponad 10 tys. więcej niż pięć lat temu. Powstają nowe szkoły i coraz więcej dzieci do nich trafia. O tym więcej tutaj:

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi artykułami obu cyklów o nauce w szkołach niepublicznych w czasach COVID-19:

PANDEMIA - JESIEŃ 2020

Po wakacjach nowy rok szkolny dla szkół nie był łatwy. Placówki działały, ale ograniczeń było mnóstwo, a do tego szkoły miały świadomość, że pandemia nie odpuszcza i prawdopodobnie już wkrótce może dojść do kolejnego zamknięcia i przeniesienia nauki online. Tak właśnie stało się, krok po kroku:

• 19 października rząd zdecydował o zamknięciu szkół średnich i uczelni wyższych i wprowadzeniu tam obowiązkowej nauki zdalnej.

• 26 października przestawiono na zdalne nauczanie starszych uczniów szkół podstawowych (klasy od 4 do 8).

• 9 listopada uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych przestali uczyć się stacjonarnie.

Czyli już po niecałych dwóch miesiącach po wakacyjnej pracy szkoły przestały uczyć stacjonarnie.

Our Kids opisuje pracę szkół niepublicznych - członków społeczności Our Kids, w dwóch artykułach:

Nauka w szkołach niepublicznych w drugiej fali pandemii (cz. 1), gdzie opisujemy innowacyjne formy adaptacji nauki do warunków pandemii, aspekty poza naukowe pracy szkół w tym okresie oraz kwestie bezpieczeństwa sanitarnego.

Nauka w szkołach niepublicznych w drugiej fali pandemii (cz. 2), gdzie skupiliśmy się na aspekcie technicznym oraz na komunikacji szkoły ze swoją społecznością, a także przedstawiliśmy wnioski.

PANDEMIA - WIOSNA 2020

Po lockdownie wiosną, przedstawiliśmy obraz zdalnej nauki w szkołach niepublicznych (prywatnych i społecznych) w czterech artykułach:

1. Szkoły o nauce w pandemii

Zapytaliśmy szkoły-członków Our Kids o to, jak dokonały przestawienia się na zdalne nauczanie i jak zorganizowały pracę aby uczniowie (i ich rodzice) mogli jak najsprawniej kontynuować naukę w czasach pandemii. Szkoły opisały stosowane w pracy na odległość strategie i formy pracy, techniczne aspekty zdalnego nauczania, działania pozadydaktyczne, formy wsparcia, trudności i sukcesy. O tym mogą Państwo przeczytać w artykule Szkoły niepubliczne w czasach pandemii COVID-19.

2. Uczniowie o nauce w pandemii

Aby dowiedzieć się, jak wyglądały doświadczenia samych uczniów, którzy musieli przestawić się z dnia na dzień na naukę na odległość, Our Kids odbył rozmowy z uczniami szkół społecznych i prywatnych w różnym wieku - najmłodszymi rozmówcami byli uczniowie szkół podstawowych (klasa V), a najstarszymi - maturzyści.​​ W artykule Nauka w czasach pandemii w oczach uczniów przeczytają Państwo o doświadczeniach wszystkich uczniów z wyjątkiem dwóch grup - maturzystów i ósmoklasistów, którzy znaleźli się w tej niezwykłe sytuacji w przełomowych momentach w ich drodze edukacyjnej - o tym piszemy w artykule Maturzyści i ósmoklasiści w czasach pandemii. Uczniowie opowiadają o plusach i minusach zdalnej nauki, a także o wyniesionych z niej lekcjach na przyszłość.

3. Rodzice o nauce w pandemii

Przygotowując poprzednie artykuły, rozmawialiśmy nie tylko z samymi uczniami, ale także z ich rodzicami. Oceniali oni pracę szkół i doświadczenia zarówno swoich dzieci jak i ich własne, a także plusy i minusy tych nowych doświadczeń. O tym wszystkim mogą Państwo przeczytać w artykule Nauka w czasach pandemii w oczach rodziców.

Przykłady pracy szkół-członków Our Kids

Ciekawe techniki i pomysły, zastosowane przez poszczególne szkoły aby ułatwić i uatrakcyjnić naukę swoim uczniom, opisują szkoły na swoich profilach na witrynie Our Kids, a także można je znaleźć w sekcji Aktualności. Ich różnorodność i pomysłowość jest znakomitym dowodem na to, że wybór szkoły niepublicznej dla dziecka to słuszna decyzja, bo te właśnie szkoły bardzo dobrze poradziły sobie z wyzwaniami, jakie postawiła przed nimi pandemia.

Zdjęcie w American School of Warsaw

Osoby, które to czytały, również oglądały: