Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Maturzyści i ósmoklasiści w czasach pandemii

Jak oceniają doświadczenia nauki na odległość maturzyści i ósmoklasiści szkół niepublicznychJak uczniowie szkół niepublicznych radzą sobie w czasach pandemii? Jak oceniają swoje doświadczenia - jakie widzą plusy i minusy tej wyjątkowej sytuacji? Ich spostrzeżenia i oceny można przeczytać w artykule "Nauka w czasach pandemii w oczach uczniów".  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


Aby poznać ich doświadczenia i opinie, odbyłam szereg rozmów z uczniami niepublicznych szkół podstawowych i średnich (od klasy V do matury). Wśród nich byli też uczniowie klasy ósmej - to także wrażliwy moment w edukacji, kiedy uczniowie kończą szkołę podstawową i mają przed sobą egzamin ósmoklasisty. Rozmawiałam z uczniami szkół zarówno prywatnych jak i społecznych, którzy uczą się w klasach złożonych z 8-21 uczniów.

Specyficzna sytuacja ósmoklasistów i maturzystów

Na tych dwóch poziomach edukacji zamknięcie szkół, gwałtowna zmiana systemu nauczania i restrykcje pandemii mają największy wpływ na los uczniów. Wszyscy ósmoklasiści mieli zdawać kończący szkołę podstawową egzamin ósmoklasisty, a kończący szkołę średnią uczniowie - jakże ważne dla nich matury. I większości z tych uczniów przyszło czekać ponad miesiąc na to, aby poznać swoje egzaminacyjne losy.

Dopiero 24 kwietnia Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) podało nowe zasady i terminy: egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach od 16 do 18 czerwca. Egzaminy maturalne, tylko pisemne, zaczną się od 8 i zakończą 29 czerwca.

Niepewność co do formy i terminu egzaminów, bardzo boleśnie dotknęła obie oczekujące na decyzje MEN grupy, szczególne maturzystów. Trudno się uczyć nie wiedząc co będzie, brak było motywacji, ogromny stres, podkreślali moi rozmówcy. To był ich podstawowy problem w tym czasie.

Ósmoklasiści i maturzyści zwykle koncentrowali się na nauce i przygotowaniach do egzaminów, nie korzystając z zajęć pozalekcyjnych jak inni (młodsi i starsi), więc tego akurat tym uczniom nie brakuje.

Ósmoklasiści

Najgorszy dla nich był czas niepewności: czy będą egzaminy czy Ministerstwo zdecyduje oprzeć się na ocenach nauczycieli z egzaminacyjnych przedmiotów - polskiego, matematyki i języka. Ta druga opcja wszystkim moim rozmówcom-ósmoklasistom wydawała się zła, bo nie byłoby to fair, mówią. "Różni nauczyciele oceniają w różny sposób, więc jak dałoby się porównać potem wyniki z różnych szkół? Ja i moi koledzy uważamy, że tak jest bardziej sprawiedliwie," stanowczo stwierdza Szymek. Przyjęli z ulgą podany termin czerwcowy i ruszają do pracy, przynajmniej wiedząc już co ich czeka.

Szkoły niepubliczne mają mało liczne klasy, więc przeprowadzenie egzaminów pisemnych z zachowaniem odległości i zabezpieczeń nie jest trudne. Są na to warunki lokalowe i logistyczne. Co innego w publicznych, gdzie w klasach jest ponad 30 uczniów. To ich cieszy, bo nie chcą aby ani oni sami ani ich nauczyciele narażali swoje zdrowie, mówią moi rozmówcy.

Bardzo ich martwi, że się porządnie nie pożegnają przed rozstaniem. Miała być pożegnalna zielona szkoła, czyli kilkudniowy wyjazd, miał być “prom” (uroczyste zakończenie szkoły) z nocowaniem w szkole i długą zabawą, opowiada Zuzia. I tego niestety nie będzie... "Tyle lat byliśmy razem, mamy zgraną klasę i czekaliśmy na to pożegnanie. Szkoda, że się nie uda," mówi ze smutkiem.

Maturzyści

Wszyscy podkreślają ogromną niepewność i spowodowany tym niepokój, jaki towarzyszył im zanim poznali decyzję władz w sprawie egzaminów. Dla nich wszystkich były to najgorsze momenty całej pandemii. Maturzyści zdający polską maturę dostali informacje, co będzie z ich maturami, dużo później niż zdający maturę międzynarodową (IB; wśród moich rozmówców nie było maturzystów A-Levels). Wiedzą już, że będą zdawać matury tylko pisemnie. Organizacja IB natomiast, i to wcześniej, odwołała matury całkowicie.

Wielu maturzystów lubi lub musi uczyć się w bibliotekach, bo łatwiej im się tam skupić niż w domu. Teraz nie jest to możliwe. Niektórzy nie mają idealnych warunków do domowej nauki (oboje rodzice pracują w domu, kilkoro rodzeństwa, stresy spowodowane sytuacją i napięcia między członkami rodziny).

Bardzo martwi ich, że nie będzie normalnego pożegnania na koniec szkoły. Jedna ze szkół, wspomina moja rozmówczyni, zrobiła pożegnalną lekcję w formie “tea party”: "Wszyscy musieliśmy się ubrać elegancko, mieliśmy włączone kamery i żegnaliśmy się przy herbatce". W szkołach ma być zakończenie roku online. Niektóre szkoły rozważają spotkanie i prawdziwy “prom” jesienią ale może tak być, że absolwenci będą już wtedy nieosiągalni i nie będą mogli wziąć w takim spotkaniu udziału.

• Matura polska

Podano nareszcie terminy i fakt, że matury będą tylko pisemne to ulga, mówią moi rozmówcy. Jest jeszcze sporo czasu, a nauczyciele są bardzo pomocni. Ale stres pozostaje i to, że nie będzie matur ustnych to z jednej strony ulga (mniej egzaminów), a z drugiej rozczarowanie, bo do tego byli także przygotowywani.

• Matura międzynarodowa

Maturzyści IB dowiedzieli się że matury w formie typowej dla IB, czyli egzaminów pisemnych, nie będzie, a na dyplomie otrzymają noty wystawione na podstawie ocen nauczycieli i pracy własnej w ostatnich latach (zwykle stanowi to 20% ocen maturalnych). Organizacja IB, podobnie jak decydenci w sprawie matur A-Levels, podjęła taką decyzję, a maturzyści przyjęli ją z ulgą (koniec niepewności), ale i ze smutkiem (tyle włożyli pracy, tyle było nauki i nie będzie możliwości sprawdzić się na egzaminach, co pozwoliłoby na porównanie z maturzystami IB na całym świecie). Trwają obliczania ostatecznych ocen, które będą znane 5 lipca. "Moglibyśmy teoretycznie zdawać pisemne egzaminy w listopadzie. Co roku w listopadzie były terminy poprawkowe i w tym roku już wiemy, że będą uznane za normalne ale mało kto się na to zdecyduje. Szkoda, bo po trzech latach przygotowań chciałam się zmierzyć z tym stresem i wyzwaniem," mówi ze smutkiem Ola.

Składający podania na studia za granicą już dostali z uczelni oferty (warunkowe - uzależnione od wyników matury). Niektóre zagraniczne uczelnie, np. w Szkocji nie przyjmują obecnie podań od obcokrajowców.

System IB zawsze stawiał na samodzielność, pracę własną i teraz to przydaje się jak nigdy przedtem, mówią moi rozmówcy. Projektowa forma nauczania nauczyła ich niezależności i radzenia sobie samemu.

•••

Przed ósmoklasistami i maturzystami zdającymi polską maturę sporo pracy i stresu. Na szczęście, doświadczenia uczniów szkół niepublicznych są bardzo pozytywne - szkoły dokładają wszelkich starań aby uczniowie otrzymywali wszelką pomoc, i naukową i psychologiczną. Rodzice także oceniają pracę szkół i sytuację swoich dzieci dobrze. Trzymamy mocno kciuki za uczniów klas ósmych i maturalnych!

Małgorzata P. Bonikowska

redaktor naczelna Our Kids Polska

Our Kids poleca

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami naszego czteroczęściowego cyklu o nauce w szkołach niepublicznych w czasach COVID-19:

Szkoły niepubliczne w czasach pandemii COVID-19

Nauka w czasach pandemii w oczach uczniów

Nauka w czasach pandemii w oczach rodziców

Jeśli chcą się Państwo podzielić swoimi doświadczeniami nauki w czasach pandemii proszę o kontakt - [email protected].

Osoby, które to czytały, również oglądały: