Our Kids logo
Our Kids logo

Eksperci odpowiadają na pytania najczęściej zadawane przez rodziny     EXPERT CORNER  

  • Filtry
Szkoła Miasto Klasy i czesne Rodzaj / Czesne Język
Thames British School Warszawa żłobek (2,5 lat) do kl. 12
od: zł40,000 / rok
A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
od: zł40,000 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Nauczaniezindywidualizowane|Dodatkowewsparcie|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Naukowe|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyoferowanelatem|Międzynarodowaszkoła|Alevels|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
International American School of Warsaw Warszawa przedszkole (3 lata) do kl. 12
od: zł38,000 / rok
Amerykański program nauczania
Międzynarodowa Matura IB
od: zł38,000 / rok
angielski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Szkołaświecka|Amerykańskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
American School of Warsaw Konstancin-Jeziorna przedszkole (3 lata) do kl. 12
od: zł64,728 / rok
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
od: zł64,728 / rok
angielski PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Programopartynazabawie|Wspierająca|Standardowe|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Przystosowania|Modyfikacje|Dodatkowewsparcie|MiędzynarodowaMaturaIB|Programywymiany|Logopedia|Naukowe|Szkołaświecka|Kursyoferowanelatem|Amerykańskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|EgzaminyPSAT|EgzaminySATI|Primaryyearsprogramme|Middleyearsprogramme|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
Excellence in Education Wrocław kl. 7 do kl. 12
od: zł200,000 / rok
A levels
Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
College Board Advanced placement courses (AP)
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Niemiecki program nauczania
od: zł200,000 / rok
angielski
francuski
niemiecki
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|niemiecki|francuski|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Programywymiany|NagrodaKsięciaEdynburga|Szkołaświecka|Mamyzarównocałorocznejakisemestralnekursy|Kursyoferowanelatem|Niemieckiprogramnauczania|Amerykańskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|CollegeBoardAdvancedplacementcourses(AP)|Alevels|Szkoła koedukacyjna|Szkoła dla dziewcząt|Szkoła dla chłopców|BoardingSchool
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wesołej Warszawa kl. 1 do kl. 8 Angielski program nauczania
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski
polski
PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Angielskiprogramnauczania|Skoncentrowaniesięnautalentowanychuczniach|Naukowe|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
Monnet International School Warszawa żłobek (12 miesięcy) do kl. 12
od: zł30,000 / rok
Międzynarodowa Matura IB
od: zł30,000 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Przystosowania|Modyfikacje|Dodatkowewsparcie|Regularneklasazdodatkowąasystądladlauczniówcierpiącychnasyndromodstawienia|Programdlawybitnieutalentowanychuczniówwniepelnymwymiarzegodzin(trybrotacyjnyrównoległydoresztyklasy.|MiędzynarodowaMaturaIB|Artystyczne|Przyśpieszonyirozszerzony|Sztukipiękne|Szkoła koedukacyjna
The British School Warsaw Warszawa żłobek (2,5 lat) do kl. 12
od: zł43,720 / rok
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
od: zł43,720 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Programopartynazabawie|Rygorystyczna|Standardowe|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Dodatkowewsparcie|Regularneklasazdodatkowąasystądladlauczniówcierpiącychnasyndromodstawienia|Programdlawybitnieutalentowanychuczniówwniepelnymwymiarzegodzin(trybrotacyjnyrównoległydoresztyklasy.|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|NagrodaKsięciaEdynburga|Logopedia|Naukowe|Przyśpieszonyirozszerzony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Mamyzarównocałorocznejakisemestralnekursy|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
Akademeia High School Warszawa kl. 9 do kl. 12
od: zł109,000 / rok
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
od: zł109,000 / rok
angielski HighSchools|angielski|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcie|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Skoncentrowaniesięnautalentowanychuczniach|Programywymiany|Naukowe|Wzbogacony|Analizowanieprzyszłejkariery(programdostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Programmentorski(specjalniedostosowanydowybitnieutalentowanych)|Szkołaświecka|Kursyoferowanelatem|Międzynarodowaszkoła|Alevels|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek Warszawa kl. 1 do kl. 12
od: zł9,000 / rok
Międzynarodowa Matura IB
Rzymsko-katolickie
od: zł9,000 / rok
angielski
polski
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Rygorystyczna|Standardowe|Chrześcijańska|Rzymskokatolickie|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Międzynarodowaszkoła|Szkoła dla chłopców|Szkoła dla dziewcząt|BoardingSchool
Columbia International College Hamilton kl. 7 do kl. 12 angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
International Bilingual Kindergartens and Nurseries KIDS&CO Warszawa żłobek (12 miesięcy) do przedszkole angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|polski|angielski|Szkoła koedukacyjna
Szkoły Benedykta Sulejówek N/A polski polski
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 63 Warszawa przedszkole do kl. 8
od: zł16,800 / rok

od: zł16,800 / rok
angielski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Szkoła koedukacyjna
St. Stephen's School, Rome Rome kl. 9 do kl. 12
od: EUR €25,145 / rok
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
od: EUR €25,145 / rok
angielski HighSchools|angielski|Rygorystyczna|Standardowe|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Przystosowania|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Szkołaświecka|Mamyzarównocałorocznejakisemestralnekursy|Amerykańskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Szkoła Otwarta Warszawa kl. 1 do kl. 8
od: zł1,800 / miesiąc
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
od: zł1,800 / miesiąc
polski PrimaryMiddleSchools|polski|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|ReggioEmilia|Naukowe|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Alternatywnaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
Polish-English Primary School Edison Warszawa żłobek (2,5 lat) do kl. 8
od: zł22,800 / rok
Angielski program nauczania
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł22,800 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Akademickie|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Dodatkowewsparcie|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Psychoterapia|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Tak|Angielskiprogramnauczania|Logopedia|Naukowe|Przyśpieszonyirozszerzony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyoferowanelatem|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogram|Szkoła koedukacyjna
Houghton Academy Houghton kl. 6 do kl. 12
od: US $8,700 / rok
A levels
Amerykański program nauczania
od: US $8,700 / rok
angielski
hiszpański
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|hiszpański|Wspierająca|Chrześcijańska|APHistoriasztuki|APBiologia|APAlgebraAB|APAlgebraBC|ChemiaAP|APJęzykikulturachińska|APInformatykakomputerowa|APJęzykangielskiipisanie|APLiteraturaangielskaipisanie|APNaukaośrodowisku|APHistoriaEuropy|APJęzykfrancuski|APJęzykniemiecki|AP:Rządipolityka:kursporównawczy|AP:Rządipolityka:StanyZjednoczone|APGeografiaspołecznoekonomiczna|APJęzykikulturawłoska|APJęzykikulturajapońska|APŁacina|APMakroekonomia|APMikroekonomia|APTeoriamuzyki|APFizyka1|APFizyka2|APFizykaC:Elektrycznośćimagnetyzm|APPhysicsC:Mechanika|APPsychologia|APBadania(drugaczęśćprogramuAPCapstone)|APSeminarium(pierwszaczęśćprogramuAPCapstone)|APStatystyka|APJęzykhiszpański|APLiteraturahiszpańska|APStudiosztuki:Projektowanie2D|APStudiosztuki:Projektowanie3D|APStudiosztuki:Rysunek|APHistoriaStanówZjednoczonych|APHistoriaświata|Naukanaodległość|Programywymiany|Naukowe|Bezwyznaniowy/|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Trinity College School Port Hope kl. 5 do kl. 12
od: CAN $64,750 / rok

od: CAN $64,750 / rok
angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
International Trilingual School of Warsaw Warszawa żłobek (12 miesięcy) do kl. 8
od: zł23,820 / rok
Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
Francuski program nauczania
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł23,820 / rok
angielski
chiński
francuski
hiszpański
japoński
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|chiński|polski|angielski|francuski|hiszpański|japoński|Akademickie|Rygorystyczna|Dostosowanedopotrzebucznia|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Przystosowania|Francuskiprogramnauczania|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Psychoterapia|Klasadlauczniówwybitnieuzdolnionchwpełnymwymiarzegodzin(programrównoległydoresztyszkoły)|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Zindywidualizowanezagęszczanieprogramunauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Angielskiprogramnauczania|Programywymiany|Logopedia|Naukowe|Przyśpieszonyirozszerzony|Przyspieszeniewnauczaniuprzedmiotow(wybranych)|Programmentorski(specjalniedostosowanydowybitnieutalentowanych)|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyofer|Szkoła koedukacyjna
Wrocław Cosmopolitan School Wrocław żłobek (3 lata) do kl. 12
od: zł2,600 / miesiąc
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
od: zł2,600 / miesiąc
angielski Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|ReggioEmilia|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Przystosowania|Modyfikacje|Dodatkowewsparcie|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Zinstytucjalizowaneformypomocyuczeńuczeń(specjalneprogramykorepetycjiudzielanychprzezdzieciwybitnieuzdolnioneinnymuczniom).|Tak|GCSE/iGCSE|Angielskiprogramnauczania|ReggioEmilia|Wzbogacony|Przyspieszeniewnauczaniuprzedmiotow(wybranych)|Analizowanieprzyszłejkarie|Szkoła koedukacyjna
International Trilingual School of Cracow Kraków żłobek do przedszkole
od: zł19,500 / rok

od: zł19,500 / rok
angielski
francuski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|polski|angielski|francuski|Szkoła koedukacyjna
Przedszkole For Fun Warszawa żłobek (18 miesięcy) do zerówka angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|polski|angielski|Szkoła koedukacyjna
Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka Warszawa przedszkole do zerówka
od: zł18,240 / rok
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł18,240 / rok
angielski
polski
PreschoolKindergarten|polski|angielski|Programopartynazabawie|Wspierająca|Standardowe|Nauczaniezindywidualizowane|Dodatkowewsparcie|Regularnaklasazdodatkowąasystą|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Terapiazajęciowa|Skoncentrowanieuwaginadzieciachztrudnościamiwnauceidzieciachspecjalnejtroski|Skoncentrowaniesięnautalentowanychuczniach|Artystyczne|Logopedia|Wzbogacony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Szkołaświecka|Muzyka|Artystyczna/Sztukasceniczna|Sztukipiękne|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
Robert Land Academy Wellandport kl. 5 do kl. 12 angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Szkoła dla chłopców|BoardingSchool
The Canadian School of Warsaw Warszawa przedszkole (2,5 lat) do kl. 8
od: zł30,000 / rok
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Primary years programme
od: zł30,000 / rok
angielski
francuski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|francuski|Akademickie|Wspierająca|Standardowe|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Przystosowania|Dodatkowewsparcie|Regularneklasazdodatkowąasystądladlauczniówcierpiącychnasyndromodstawienia|Programdlawybitnieutalentowanychuczniówwniepelnymwymiarzegodzin(trybrotacyjnyrównoległydoresztyklasy.|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Przyśpieszonyirozszerzony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Szkołaświecka|Bezwyznaniowy/świecki|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Primaryyearsprogramme|Szkoła koedukacyjna
Rothesay Netherwood School Rothesay kl. 6 do kl. 12
od: CAN $61,910 / rok
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
od: CAN $61,910 / rok
angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Wspierająca|Standardowe|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Dodatkowewsparcie|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Zinstytucjalizowaneformypomocyuczeńuczeń(specjalneprogramykorepetycjiudzielanychprzezdzieciwybitnieuzdolnioneinnymuczniom).|MiędzynarodowaMaturaIB|Programywymiany|NagrodaKsięciaEdynburga|Naukowe|Wzbogacony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
International School of EKOLA Wrocław kl. 9 do kl. 12
od: zł16,800 / rok
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
od: zł16,800 / rok
angielski
polski
HighSchools|polski|angielski|Wspierająca|Standardowe|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
Zespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich Warszawa przedszkole (3 lata) do kl. 12 angielski
hiszpański
niemiecki
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|SocialSchool|polski|angielski|niemiecki|hiszpański|Szkoła koedukacyjna
Complex of Silesian International Schools Katowice przedszkole (2,5 lat) do kl. 12 Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski
hiszpański
niemiecki
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|niemiecki|hiszpański|Akademickie|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Naukowe|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
Montessori Farm School Białka Radzyń Podlaski kl. 5 do kl. 9
od: zł2,000 / miesiąc
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł2,000 / miesiąc
angielski
polski
PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Wspierająca|Klasymieszanewiekowojakonorma|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Montessori|Szkołaświecka|Przyrodnicze|Międzynarodowaszkoła|Alternatywnaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
British International School of the University of Łódź Łódź kl. 1 do kl. 12
od: zł27,000 / rok
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł27,000 / rok
angielski
hiszpański
polski
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|hiszpański|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Klasymieszanewiekowojakonorma|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Zindywidualizowanezagęszczanieprogramunauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Skoncentrowanieuwaginadzieciachztrudnościamiwnauceidzieciachspecjalnejtroski|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Skoncentrowaniesięnautalentowan|Szkoła koedukacyjna
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Edukacyjnego Vizja Warszawa kl. 9 do kl. 12
od: zł850 / miesiąc
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł850 / miesiąc
angielski
polski
HighSchools|polski|angielski|Rygorystyczna|Standardowe|Rzymskokatolickie|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Przystosowania|Psychoterapia|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Logopedia|Naukowe|Wzbogacony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
Lycee Francais de Varsovie Warszawa przedszkole (24 miesięcy) do kl. 12
od: zł21,700 / rok
Francuski program nauczania
od: zł21,700 / rok
francuski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|francuski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Przystosowania|Francuskiprogramnauczania|Tak|Naukanaodległość|Programywymiany|Szkołaświecka|Ścisłeitechniczne|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
Academy International Warszawa kl. 1 do kl. 8 Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN) angielski
polski
PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Naukowe|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
Zespół Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego Nowy Sącz kl. 1 do kl. 12
od: zł400 / miesiąc

od: zł400 / miesiąc
angielski
francuski
hiszpański
niemiecki
polski
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|SocialSchool|polski|angielski|niemiecki|francuski|hiszpański|Szkoła koedukacyjna
PRIMUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Warszawa N/A
od: zł1,610 / miesiąc
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł1,610 / miesiąc
angielski
polski
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Wspierająca|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)
Regent College International Schools Elbląg kl. 9 do kl. 12
od: zł7,560 / rok
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł7,560 / rok
angielski HighSchools|angielski|Rygorystyczna|Standardowe|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|GCSE/iGCSE|Angielskiprogramnauczania|Programywymiany|Naukowe|Wzbogacony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyoferowanelatem|Międzynarodowaszkoła|Alevels|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Niagara Christian Collegiate Fort Erie kl. 6 do kl. 12 angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
The International School Warszawa przedszkole (6 lat) do kl. 8
od: zł1,870 / miesiąc
Kanadyjski program nauczania
od: zł1,870 / miesiąc
angielski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|Naukowe|Szkołaświecka|Kanadyjskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
Warsaw Montessori School/Casa dei Bambini Warszawa żłobek (18 miesięcy) do kl. 12
od: zł44,000 / rok
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł44,000 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Montessori|Wspierająca|Standardowe|Klasymieszanewiekowojakonorma|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Montessori|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Alternatywnaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
Pro Futuro Blizne Łaszczyńskiego kl. 1 do kl. 12 Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN) angielski
polski
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Nauczaniezindywidualizowane|Zindywidualizowanezagęszczanieprogramunauczania(specjalnyprogram)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Naukowe|Przyspieszony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Programmentorski(specjalniedostosowanydowybitnieutalentowanych)|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
Pechersk School International - Warsaw Campus Konstancin-Jeziorna przedszkole do kl. 12
od: US $6,800 / rok
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
od: US $6,800 / rok
angielski PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Programopartynazabawie|Rygorystyczna|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Szkołaświecka|Amerykańskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|EgzaminyPSAT|EgzaminySATI|Primaryyearsprogramme|Middleyearsprogramme|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
Polish British Academy of Warsaw Warszawa przedszkole (2,5 lat) do kl. 8
od: zł23,850 / rok
Angielski program nauczania
od: zł23,850 / rok
angielski
francuski
hiszpański
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|francuski|hiszpański|Akademickie|Wspierająca|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcie|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Psychoterapia|Tak|Angielskiprogramnauczania|Logopedia|Naukowe|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Pruszków Pruszków żłobek (12 miesięcy) do zerówka
od: zł970 / miesiąc
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł970 / miesiąc
polski Nursery|PreschoolKindergarten|polski|Programopartynazabawie|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Skoncentrowaniesięnautalentowanychuczniach|Naukowe|Wzbogacony|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
British Primary School of Wilanow Warszawa żłobek (3 lata) do kl. 9
od: zł44,690 / rok
Angielski program nauczania
od: zł44,690 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Akademickie|Wspierająca|Angielskiprogramnauczania|Naukowe|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna