Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

  • Filtry
Szkoła Miasto Klasy i czesne Rodzaj / Czesne Język
Thames British School Warsaw Warszawa żłobek (2,5 lat) do kl. 12
od: zł44,000 / rok
A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł44,000 / rok
angielski Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Nauczaniezindywidualizowane|Dodatkowewsparcie|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Naukowe|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyoferowanelatem|Międzynarodowaszkoła|Alevels|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
EF Academy Oxford kl. 8 do kl. 12 A levels
Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Wspierająca|Standardowe|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Klasymieszanewiekowojakonorma|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Psychoterapia|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Naukowe|Wzbogacony|Szkołaświecka|Amerykańskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|Alevels|EgzaminyPSAT|EgzaminySATI|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Monnet International School Warszawa przedszkole (3 lata) do kl. 12
od: zł37,200 / rok
Diploma programme
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
od: zł37,200 / rok
angielski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Przystosowania|Modyfikacje|Dodatkowewsparcie|Regularneklasazdodatkowąasystądladlauczniówcierpiącychnasyndromodstawienia|Programdlawybitnieutalentowanychuczniówwniepelnymwymiarzegodzin(trybrotacyjnyrównoległydoresztyklasy.|MiędzynarodowaMaturaIB|Artystyczne|Przyśpieszonyirozszerzony|Aktorstwo|Muzyka|Artystyczna/Sztukasceniczna|Sztukipiękne|Międzynarodowaszkoła|Primaryyearsprogramme|Middleyearsprogramme|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
International American School of Warsaw Warszawa przedszkole (3 lata) do kl. 12
od: zł40,000 / rok
Amerykański program nauczania
Międzynarodowa Matura IB
od: zł40,000 / rok
angielski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Szkołaświecka|Amerykańskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
American School of Warsaw Konstancin-Jeziorna przedszkole (3 lata) do kl. 12
od: zł64,728 / rok
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
od: zł64,728 / rok
angielski PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Programopartynazabawie|Wspierająca|Standardowe|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Przystosowania|Modyfikacje|Dodatkowewsparcie|MiędzynarodowaMaturaIB|Programywymiany|Logopedia|Naukowe|Szkołaświecka|Kursyoferowanelatem|Amerykańskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|EgzaminyPSAT|EgzaminySATI|Primaryyearsprogramme|Middleyearsprogramme|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
Akademeia High School Warszawa kl. 9 do kl. 12
od: zł125,500 / rok
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
od: zł125,500 / rok
angielski HighSchools|angielski|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcie|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Skoncentrowaniesięnautalentowanychuczniach|Programywymiany|Naukowe|Wzbogacony|Analizowanieprzyszłejkariery(programdostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Programmentorski(specjalniedostosowanydowybitnieutalentowanych)|Szkołaświecka|Kursyoferowanelatem|Międzynarodowaszkoła|Alevels|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
The British School Warsaw Warszawa żłobek (2,5 lat) do kl. 12
od: zł43,720 / rok
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
od: zł43,720 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Programopartynazabawie|Rygorystyczna|Standardowe|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Dodatkowewsparcie|Regularneklasazdodatkowąasystądladlauczniówcierpiącychnasyndromodstawienia|Programdlawybitnieutalentowanychuczniówwniepelnymwymiarzegodzin(trybrotacyjnyrównoległydoresztyklasy.|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|NagrodaKsięciaEdynburga|Logopedia|Naukowe|Przyśpieszonyirozszerzony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Mamyzarównocałorocznejakisemestralnekursy|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
Edison International School Warszawa żłobek (2,5 lat) do kl. 12
od: zł30,000 / rok
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł30,000 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Akademickie|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Dodatkowewsparcie|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Terapiazajęciowa|Psychoterapia|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|GCSE/iGCSE|Angielskiprogramnauczania|Skoncentrowaniesięnautalentowanychuczniach|Logopedia|Naukowe|Przyśpieszonyirozszerzony|Przyspieszeniewnauczaniuprzedmiotow(wybranych)|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedo|Szkoła koedukacyjna
Przedszkole Baby City Warszawa żłobek (2,5 lat) do zerówka
od: zł25,000 / rok
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
Waldorf
od: zł25,000 / rok
angielski
hiszpański
Nursery|PreschoolKindergarten|SocialSchool|angielski|hiszpański|Programopartynazabawie|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Dodatkowewsparcie|Regularnaklasazdodatkowąasystą|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Terapiazajęciowa|Psychoterapia|Montessori|ReggioEmilia|Waldorf|Artystyczne|Logopedia|Wzbogacony|Szkołaświecka|Taniec|Muzyka|Artystyczna/Sztukasceniczna|Sztukipiękne|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyoferowanelatem|Międzynarodowaszkoła|Alternatywnaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
English Montessori School Katowice Katowice przedszkole (2,5 lat) do kl. 8
od: zł1,300 / miesiąc
Montessori
od: zł1,300 / miesiąc
angielski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Montessori|Regularnaklasazpośredniądodatkowąpomocą|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Terapiazajęciowa|Psychoterapia|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Zindywidualizowanezagęszczanieprogramunauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Montessori|Logopedia|Wzbogacony|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyoferowanelatem|Alternatywnaszkoła|Szkoła koedukacyjna
Columbia International College Hamilton kl. 7 do kl. 12 angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO Warszawa kl. 9 do kl. 12
od: zł34,650 / rok
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
od: zł34,650 / rok
angielski
polski
HighSchools|SocialSchool|polski|angielski|Wspierająca|Standardowe|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Przystosowania|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Skoncentrowaniesięnautalentowanychuczniach|Naukowe|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
British Primary School of Wilanow Warszawa żłobek (3 lata) do kl. 9
od: zł55,445 / rok
Angielski program nauczania
od: zł55,445 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Akademickie|Wspierająca|Angielskiprogramnauczania|Naukowe|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
KIDS&CO. Warszawa żłobek (12 miesięcy) do przedszkole angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|polski|angielski|Szkoła koedukacyjna
TE Vizja International Schools Warszawa przedszkole (2,5 lat) do kl. 12
od: zł2,300 / miesiąc
A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł2,300 / miesiąc
angielski
francuski
hiszpański
niemiecki
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|niemiecki|francuski|hiszpański|Akademickie|Wspierająca|Standardowe|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Rzymskokatolickie|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Przystosowania|Regularnaklasazpośredniądodatkowąpomocą|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Terapiazajęciowa|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Zinstytucjalizowaneformypomocyuczeńuczeń(specjalneprogramykorepetycjiudzielanychprzezdzieciwybitnieuzdolnioneinnymuczniom).|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|NagrodaKsi|Szkoła koedukacyjna
International Trilingual School of Cracow Kraków żłobek do przedszkole
od: zł19,500 / rok

od: zł19,500 / rok
angielski
francuski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|polski|angielski|francuski|Szkoła koedukacyjna
Rothesay Netherwood School Rothesay kl. 6 do kl. 12
od: CAN $61,910 / rok
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
od: CAN $61,910 / rok
angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Wspierająca|Standardowe|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Dodatkowewsparcie|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Zinstytucjalizowaneformypomocyuczeńuczeń(specjalneprogramykorepetycjiudzielanychprzezdzieciwybitnieuzdolnioneinnymuczniom).|MiędzynarodowaMaturaIB|Programywymiany|NagrodaKsięciaEdynburga|Naukowe|Wzbogacony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Regent College International High School z internatem Elbląg kl. 9 do kl. 12
od: zł12,480 / rok
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł12,480 / rok
angielski HighSchools|angielski|Rygorystyczna|Standardowe|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|GCSE/iGCSE|Angielskiprogramnauczania|Programywymiany|Naukowe|Wzbogacony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyoferowanelatem|Międzynarodowaszkoła|Alevels|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
The Canadian School of Warsaw Warsaw przedszkole (2,5 lat) do kl. 8
od: zł30,000 / rok
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Primary years programme
od: zł30,000 / rok
angielski
francuski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|francuski|Akademickie|Wspierająca|Standardowe|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Przystosowania|Dodatkowewsparcie|Regularneklasazdodatkowąasystądladlauczniówcierpiącychnasyndromodstawienia|Programdlawybitnieutalentowanychuczniówwniepelnymwymiarzegodzin(trybrotacyjnyrównoległydoresztyklasy.|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Przyśpieszonyirozszerzony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Szkołaświecka|Bezwyznaniowy/świecki|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Primaryyearsprogramme|Szkoła koedukacyjna
Wawerska Szkoła Realna - Liceum Warszawa kl. 9 do kl. 12
od: zł23,700 / rok

od: zł23,700 / rok
HighSchools|Szkoła koedukacyjna
Complex of Silesian International Schools Katowice przedszkole (2,5 lat) do kl. 12 Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski
hiszpański
niemiecki
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|niemiecki|hiszpański|Akademickie|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Naukowe|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
Wrocław Cosmopolitan School Wrocław żłobek (3 lata) do kl. 12
od: zł2,600 / miesiąc
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
od: zł2,600 / miesiąc
angielski Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|ReggioEmilia|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Przystosowania|Modyfikacje|Dodatkowewsparcie|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Zinstytucjalizowaneformypomocyuczeńuczeń(specjalneprogramykorepetycjiudzielanychprzezdzieciwybitnieuzdolnioneinnymuczniom).|Tak|GCSE/iGCSE|Angielskiprogramnauczania|ReggioEmilia|Wzbogacony|Przyspieszeniewnauczaniuprzedmiotow(wybranych)|Analizowanieprzyszłejkarie|Szkoła koedukacyjna
Trinity College School Port Hope kl. 5 do kl. 12
od: CAN $64,750 / rok

od: CAN $64,750 / rok
angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Coventry University Wrocław Wrocław N/A
od: zł27,500 / rok

od: zł27,500 / rok
angielski angielski
Montessori Farm School - szkoła z internatem Radzyń Podlaski kl. 6 do kl. 12
od: zł2,000 / miesiąc
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł2,000 / miesiąc
angielski
polski
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Wspierająca|Klasymieszanewiekowojakonorma|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Montessori|Szkołaświecka|Przyrodnicze|Międzynarodowaszkoła|Alternatywnaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Lycée français de Varsovie, primary and secondary education Warszawa przedszkole (24 miesięcy) do kl. 12
od: zł28,100 / rok
Francuski program nauczania
od: zł28,100 / rok
angielski
francuski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|francuski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Przystosowania|Francuskiprogramnauczania|Tak|Naukanaodległość|Programywymiany|Szkołaświecka|Ścisłeitechniczne|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
Houghton Academy Houghton kl. 6 do kl. 12
od: US $8,700 / rok
A levels
Amerykański program nauczania
od: US $8,700 / rok
angielski
hiszpański
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|hiszpański|Wspierająca|Chrześcijańska|APHistoriasztuki|APBiologia|APAlgebraAB|APAlgebraBC|ChemiaAP|APJęzykikulturachińska|APInformatykakomputerowa|APJęzykangielskiipisanie|APLiteraturaangielskaipisanie|APNaukaośrodowisku|APHistoriaEuropy|APJęzykfrancuski|APJęzykniemiecki|AP:Rządipolityka:kursporównawczy|AP:Rządipolityka:StanyZjednoczone|APGeografiaspołecznoekonomiczna|APJęzykikulturawłoska|APJęzykikulturajapońska|APŁacina|APMakroekonomia|APMikroekonomia|APTeoriamuzyki|APFizyka1|APFizyka2|APFizykaC:Elektrycznośćimagnetyzm|APPhysicsC:Mechanika|APPsychologia|APBadania(drugaczęśćprogramuAPCapstone)|APSeminarium(pierwszaczęśćprogramuAPCapstone)|APStatystyka|APJęzykhiszpański|APLiteraturahiszpańska|APStudiosztuki:Projektowanie2D|APStudiosztuki:Projektowanie3D|APStudiosztuki:Rysunek|APHistoriaStanówZjednoczonych|APHistoriaświata|Naukanaodległość|Programywymiany|Naukowe|Bezwyznaniowy/|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Niagara Christian Collegiate Fort Erie kl. 6 do kl. 12 angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Warsaw Montessori Family Warszawa żłobek (18 miesięcy) do kl. 12
od: zł60,000 / rok
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł60,000 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Montessori|Wspierająca|Standardowe|Klasymieszanewiekowojakonorma|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Montessori|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Alternatywnaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
International Trilingual School of Warsaw Warszawa żłobek (12 miesięcy) do kl. 8
od: zł23,820 / rok
Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
Francuski program nauczania
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł23,820 / rok
angielski
chiński
francuski
hiszpański
japoński
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|chiński|polski|angielski|francuski|hiszpański|japoński|Akademickie|Rygorystyczna|Dostosowanedopotrzebucznia|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Przystosowania|Francuskiprogramnauczania|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Psychoterapia|Klasadlauczniówwybitnieuzdolnionchwpełnymwymiarzegodzin(programrównoległydoresztyszkoły)|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Zindywidualizowanezagęszczanieprogramunauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Angielskiprogramnauczania|Programywymiany|Logopedia|Naukowe|Przyśpieszonyirozszerzony|Przyspieszeniewnauczaniuprzedmiotow(wybranych)|Programmentorski(specjalniedostosowanydowybitnieutalentowanych)|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyofer|Szkoła koedukacyjna
St. Stephen's School, Rome Rome kl. 9 do kl. 12
od: EUR €25,145 / rok
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
od: EUR €25,145 / rok
angielski HighSchools|angielski|Rygorystyczna|Standardowe|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Przystosowania|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Szkołaświecka|Mamyzarównocałorocznejakisemestralnekursy|Amerykańskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
International School of EKOLA Wrocław kl. 9 do kl. 12
od: zł16,800 / rok
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
od: zł16,800 / rok
angielski
polski
HighSchools|polski|angielski|Wspierająca|Standardowe|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
Polish British Academy of Warsaw Warszawa przedszkole (2,5 lat) do kl. 8
od: zł32,740 / rok
Angielski program nauczania
od: zł32,740 / rok
angielski
hiszpański
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|hiszpański|Akademickie|Wspierająca|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcie|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Psychoterapia|Tak|Angielskiprogramnauczania|Logopedia|Naukowe|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
Robert Land Academy Wellandport kl. 5 do kl. 12 angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Szkoła dla chłopców|BoardingSchool