Our Kids logo
Our Kids logo

Szkoła XXI w. to nie wkuwanie: jak szkoły niepubliczne dbają o swoich uczniów?     więcej  

  • Filtry
Szkoła Miasto Klasy i czesne Rodzaj / Czesne Język
Thames British School Warszawa żłobek (2,5 lat) do kl. 12
od: zł32,000 / rok
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
od: zł32,000 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Nauczaniezindywidualizowane|Dodatkowewsparcie|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Naukowe|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyoferowanelatem|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
International American School of Warsaw Warszawa przedszkole (3 lata) do kl. 12
od: zł32,000 / rok
Amerykański program nauczania
Międzynarodowa Matura IB
od: zł32,000 / rok
angielski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Szkołaświecka|Amerykańskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
No Bell Konstancin-Jeziorna żłobek (12 miesięcy) do kl. 12 Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
polski Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|Montessori|Wspierająca|Klasymieszanewiekowojakonorma|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Montessori|Naukowe|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Alternatywnaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
International Montessori Academy Wrocław Mokronos Górny żłobek (18 miesięcy) do kl. 8
od: zł17,400 / rok
Angielski program nauczania
Montessori
od: zł17,400 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Montessori|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Klasymieszanewiekowojakonorma|Montessori|Angielskiprogramnauczania|Wzbogacony|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Przyrodnicze|Międzynarodowaszkoła|Alternatywnaszkoła|Szkoła koedukacyjna
The British School Warsaw Warszawa żłobek (2,5 lat) do kl. 12
od: zł43,720 / rok
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
od: zł43,720 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Programopartynazabawie|Rygorystyczna|Standardowe|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Dodatkowewsparcie|Regularneklasazdodatkowąasystądladlauczniówcierpiącychnasyndromodstawienia|Programdlawybitnieutalentowanychuczniówwniepelnymwymiarzegodzin(trybrotacyjnyrównoległydoresztyklasy.|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|NagrodaKsięciaEdynburga|Logopedia|Naukowe|Przyśpieszonyirozszerzony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Mamyzarównocałorocznejakisemestralnekursy|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
American School of Warsaw Konstancin-Jeziorna przedszkole (3 lata) do kl. 12
od: zł64,728 / rok
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
od: zł64,728 / rok
angielski PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Programopartynazabawie|Wspierająca|Standardowe|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Przystosowania|Modyfikacje|Dodatkowewsparcie|MiędzynarodowaMaturaIB|Programywymiany|Logopedia|Naukowe|Szkołaświecka|Kursyoferowanelatem|Amerykańskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|EgzaminyPSAT|EgzaminySATI|Primaryyearsprogramme|Middleyearsprogramme|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
Monnet International School Warszawa żłobek (12 miesięcy) do kl. 12
od: zł30,000 / rok
Międzynarodowa Matura IB
od: zł30,000 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Przystosowania|Modyfikacje|Dodatkowewsparcie|Regularneklasazdodatkowąasystądladlauczniówcierpiącychnasyndromodstawienia|Programdlawybitnieutalentowanychuczniówwniepelnymwymiarzegodzin(trybrotacyjnyrównoległydoresztyklasy.|MiędzynarodowaMaturaIB|Artystyczne|Przyśpieszonyirozszerzony|Sztukipiękne|Szkoła koedukacyjna
MyVinci School & Preschool Warszawa przedszkole (3 lata) do zerówka
od: zł23,000 / rok
Angielski program nauczania
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł23,000 / rok
angielski
hiszpański
niemiecki
polski
PreschoolKindergarten|polski|angielski|niemiecki|hiszpański|Programopartynazabawie|Standardowe|Angielskiprogramnauczania|Naukowe|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
Columbia International College Hamilton kl. 7 do kl. 12 angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Akademeia High School Warszawa kl. 9 do kl. 12
od: zł97,000 / rok
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
od: zł97,000 / rok
angielski HighSchools|angielski|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcie|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Skoncentrowaniesięnautalentowanychuczniach|Programywymiany|Naukowe|Wzbogacony|Analizowanieprzyszłejkariery(programdostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Programmentorski(specjalniedostosowanydowybitnieutalentowanych)|Szkołaświecka|Kursyoferowanelatem|Międzynarodowaszkoła|Alevels|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
International Bilingual Kindergartens and Nurseries KIDS&CO Warszawa żłobek (12 miesięcy) do przedszkole angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|polski|angielski|Szkoła koedukacyjna
PRIMUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Warszawa N/A
od: zł1,610 / miesiąc
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł1,610 / miesiąc
angielski
polski
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Wspierająca|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)
Lycee Francais de Varsovie Warszawa przedszkole (24 miesięcy) do kl. 12
od: zł21,700 / rok
Francuski program nauczania
od: zł21,700 / rok
francuski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|francuski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Przystosowania|Francuskiprogramnauczania|Tak|Naukanaodległość|Programywymiany|Szkołaświecka|Ścisłeitechniczne|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
Rothesay Netherwood School Rothesay kl. 6 do kl. 12
od: CAN $61,910 / rok
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
od: CAN $61,910 / rok
angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Wspierająca|Standardowe|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Dodatkowewsparcie|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Zinstytucjalizowaneformypomocyuczeńuczeń(specjalneprogramykorepetycjiudzielanychprzezdzieciwybitnieuzdolnioneinnymuczniom).|MiędzynarodowaMaturaIB|Programywymiany|NagrodaKsięciaEdynburga|Naukowe|Wzbogacony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Academy International Warszawa kl. 1 do kl. 8 Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN) angielski
polski
PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Naukowe|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
English Montessori School Katowice Katowice przedszkole (2,5 lat) do kl. 8
od: zł1,300 / miesiąc
Montessori
od: zł1,300 / miesiąc
angielski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Montessori|Regularnaklasazpośredniądodatkowąpomocą|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Terapiazajęciowa|Psychoterapia|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Zindywidualizowanezagęszczanieprogramunauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Montessori|Logopedia|Wzbogacony|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyoferowanelatem|Alternatywnaszkoła|Szkoła koedukacyjna
Zespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich Warszawa przedszkole (3 lata) do kl. 12 angielski
hiszpański
niemiecki
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|SocialSchool|polski|angielski|niemiecki|hiszpański|Szkoła koedukacyjna
Polish British Academy of Warsaw Warszawa przedszkole (2,5 lat) do kl. 8
od: zł23,850 / rok
Angielski program nauczania
od: zł23,850 / rok
angielski
francuski
hiszpański
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|francuski|hiszpański|Akademickie|Wspierająca|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcie|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Psychoterapia|Tak|Angielskiprogramnauczania|Logopedia|Naukowe|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka Warszawa przedszkole do zerówka
od: zł18,240 / rok
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł18,240 / rok
angielski
polski
PreschoolKindergarten|polski|angielski|Programopartynazabawie|Wspierająca|Standardowe|Nauczaniezindywidualizowane|Dodatkowewsparcie|Regularnaklasazdodatkowąasystą|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Terapiazajęciowa|Skoncentrowanieuwaginadzieciachztrudnościamiwnauceidzieciachspecjalnejtroski|Skoncentrowaniesięnautalentowanychuczniach|Artystyczne|Logopedia|Wzbogacony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Szkołaświecka|Muzyka|Artystyczna/Sztukasceniczna|Sztukipiękne|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Pruszków Pruszków żłobek (12 miesięcy) do zerówka
od: zł970 / miesiąc
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł970 / miesiąc
polski Nursery|PreschoolKindergarten|polski|Programopartynazabawie|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Skoncentrowaniesięnautalentowanychuczniach|Naukowe|Wzbogacony|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
International School of EKOLA Wrocław kl. 9 do kl. 12
od: zł16,800 / rok
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
od: zł16,800 / rok
angielski
polski
HighSchools|polski|angielski|Rygorystyczna|Standardowe|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna
Polish-English Primary School Edison Warszawa żłobek (2,5 lat) do kl. 8
od: zł22,800 / rok
Angielski program nauczania
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł22,800 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Akademickie|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Dodatkowewsparcie|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Psychoterapia|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Tak|Angielskiprogramnauczania|Logopedia|Naukowe|Przyśpieszonyirozszerzony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyoferowanelatem|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogram|Szkoła koedukacyjna
Szkoły Benedykta Sulejówek N/A polski polski
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 63 Warszawa przedszkole do kl. 8
od: zł16,800 / rok

od: zł16,800 / rok
angielski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Szkoła koedukacyjna
Szkoła Otwarta Warszawa kl. 1 do kl. 8
od: zł1,800 / miesiąc
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
od: zł1,800 / miesiąc
polski PrimaryMiddleSchools|polski|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|ReggioEmilia|Naukowe|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Alternatywnaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
International Trilingual School of Warsaw Warszawa żłobek (12 miesięcy) do kl. 8
od: zł21,690 / rok
Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
Francuski program nauczania
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł21,690 / rok
angielski
chiński
francuski
hiszpański
japoński
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|chiński|polski|angielski|francuski|hiszpański|japoński|Akademickie|Rygorystyczna|Dostosowanedopotrzebucznia|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Przystosowania|Francuskiprogramnauczania|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Psychoterapia|Klasadlauczniówwybitnieuzdolnionchwpełnymwymiarzegodzin(programrównoległydoresztyszkoły)|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Zindywidualizowanezagęszczanieprogramunauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Angielskiprogramnauczania|Programywymiany|Logopedia|Naukowe|Przyśpieszonyirozszerzony|Przyspieszeniewnauczaniuprzedmiotow(wybranych)|Programmentorski(specjalniedostosowanydowybitnieutalentowanych)|Szkołaświecka|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Kursyofer|Szkoła koedukacyjna
Pro Futuro Blizne Łaszczyńskiego kl. 1 do kl. 12 Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN) angielski
polski
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Nauczaniezindywidualizowane|Zindywidualizowanezagęszczanieprogramunauczania(specjalnyprogram)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Naukowe|Przyspieszony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Programmentorski(specjalniedostosowanydowybitnieutalentowanych)|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
British International School of the University of Łódź Łódź kl. 1 do kl. 12
od: zł27,000 / rok
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł27,000 / rok
angielski
hiszpański
polski
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|hiszpański|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Klasymieszanewiekowojakonorma|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Zindywidualizowanezagęszczanieprogramunauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Skoncentrowanieuwaginadzieciachztrudnościamiwnauceidzieciachspecjalnejtroski|GCSE/iGCSE|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Skoncentrowaniesięnautalentowan|Szkoła koedukacyjna
The Canadian School of Warsaw Warszawa przedszkole (2,5 lat) do kl. 8
od: zł30,000 / rok
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Primary years programme
od: zł30,000 / rok
angielski
francuski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|francuski|Akademickie|Wspierająca|Standardowe|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Przystosowania|Dodatkowewsparcie|Regularneklasazdodatkowąasystądladlauczniówcierpiącychnasyndromodstawienia|Programdlawybitnieutalentowanychuczniówwniepelnymwymiarzegodzin(trybrotacyjnyrównoległydoresztyklasy.|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Przyśpieszonyirozszerzony|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Szkołaświecka|Bezwyznaniowy/świecki|Wszystkienaszekursytrwająprzezcałyrokszkolny.|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Primaryyearsprogramme|Szkoła koedukacyjna
The International School Warszawa przedszkole (6 lat) do kl. 8
od: zł1,870 / miesiąc
Kanadyjski program nauczania
od: zł1,870 / miesiąc
angielski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Akademickie|Rygorystyczna|Standardowe|Naukowe|Szkołaświecka|Kanadyjskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
FSA School Wrocław żłobek (12 miesięcy) do kl. 8
od: zł19,800 / rok
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł19,800 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Programopartynazabawie|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Regularnaklasazdodatkowąasystą|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Terapiazajęciowa|Psychoterapia|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Zindywidualizowanezagęszczanieprogramunauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Tak|GCSE/iGCSE|Angielskiprogramnauczania|Logopedia|Naukowe|Wzbogacony|Przyspieszeniewnauczaniuprzedmiotow(wybranych)|Naukaopartanaprojektach(programspecjalniedostosowanydowybitnieutalentowanychuczniów)|Programmentorski(specjalniedostosowanydowybitnieutale|Szkoła koedukacyjna
IPS Wrocław przedszkole (3 lata) do kl. 8
od: zł23,400 / rok
Angielski program nauczania
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Primary years programme
od: zł23,400 / rok
angielski
polski
PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Akademickie|Wspierająca|Standardowe|Grupowanieuczniówwklasachwedługichpoziomuczęste|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Przystosowania|Dodatkowewsparcie|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|MiędzynarodowaMaturaIB|Angielskiprogramnauczania|Skoncentrowaniesięnautalentowanychuczniach|Sportowe|Logopedia|Przyśpieszonyirozszerzony|Przyspieszeniewnauczaniuprzedmiotow(wybranych)|Szkołaświecka|Mamyzarównocałorocznejakisemestralnekursy|Międzynarodowaszkoła|Po|Szkoła koedukacyjna
Szkoła podstawowa nr 1 STO Białystok Białystok zerówka do kl. 8
od: zł8,280 / rok
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł8,280 / rok
polski PrimaryMiddleSchools|SocialSchool|polski|Wspierająca|Standardowe|Skoncentrowaniesięnautalentowanychuczniach|Naukowe|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
St. Stephen's School, Rome Rome kl. 9 do kl. 12
od: EUR €25,145 / rok
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
od: EUR €25,145 / rok
angielski HighSchools|angielski|Rygorystyczna|Standardowe|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Przystosowania|MiędzynarodowaMaturaIB|Naukowe|Szkołaświecka|Mamyzarównocałorocznejakisemestralnekursy|Amerykańskiprogramnauczania|Międzynarodowaszkoła|Diplomaprogramme|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
British Primary School of Wilanow Warszawa żłobek (3 lata) do kl. 9
od: zł39,900 / rok
Angielski program nauczania
od: zł39,900 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|polski|angielski|Akademickie|Wspierająca|Angielskiprogramnauczania|Naukowe|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Szkoła koedukacyjna
Niagara Christian Collegiate Fort Erie kl. 6 do kl. 12 angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Przedszkole For Fun Warszawa żłobek (18 miesięcy) do zerówka angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|polski|angielski|Szkoła koedukacyjna
Robert Land Academy Wellandport kl. 5 do kl. 12 angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Szkoła dla chłopców|BoardingSchool
Trinity College School Port Hope kl. 5 do kl. 12
od: CAN $64,750 / rok

od: CAN $64,750 / rok
angielski PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|Szkoła koedukacyjna|BoardingSchool
Wrocław Cosmopolitan School Wrocław żłobek (3 lata) do kl. 12
od: zł2,600 / miesiąc
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
od: zł2,600 / miesiąc
angielski Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|angielski|ReggioEmilia|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Dodatkowewsparcieiprzystosowaniadladziecimającychtrudnościsubkliniczne|Przystosowania|Modyfikacje|Dodatkowewsparcie|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Wykorzystaniecybernetykiiinformatykiwnauce(specjalnyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Zinstytucjalizowaneformypomocyuczeńuczeń(specjalneprogramykorepetycjiudzielanychprzezdzieciwybitnieuzdolnioneinnymuczniom).|Tak|GCSE/iGCSE|Angielskiprogramnauczania|ReggioEmilia|Wzbogacony|Przyspieszeniewnauczaniuprzedmiotow(wybranych)|Analizowanieprzyszłejkarie|Szkoła koedukacyjna
Warsaw Montessori School/Casa dei Bambini Warszawa żłobek (18 miesięcy) do kl. 12
od: zł44,000 / rok
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł44,000 / rok
angielski
polski
Nursery|PreschoolKindergarten|PrimaryMiddleSchools|HighSchools|polski|angielski|Montessori|Wspierająca|Standardowe|Klasymieszanewiekowojakonorma|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Montessori|Naukowe|Szkołaświecka|Międzynarodowaszkoła|Alternatywnaszkoła|Polskiprogramnauczania(MinisterstwoEdukacjiNarodowej,MEN)|Szkoła koedukacyjna
Liceum Ogólnokształcące Dialogu Kultur Etz Chaim Wrocław kl. 9 do kl. 12
od: zł8,400 / rok
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
od: zł8,400 / rok
angielski
hiszpański
niemiecki
polski
HighSchools|polski|angielski|niemiecki|hiszpański|Wspierająca|Dostosowanedopotrzebucznia|Podziałnagrupywedługpoziomunaposzczególnychprzedmiotach|Częstestosowanienauczaniaprzyużyciunowoczesnejtechnologiicyfrowej(wedługindywidualnychpotrzebucznia)|Regularnemożliwościniezależnejpracyuczniówpodkierunkiemnauczyciela|Nauczaniezindywidualizowane|Żydowska|Doradztwowzakresiestrategiiuczeniasię;tworzenienawyków|Przystosowania|Modyfikacje|Dodatkowewsparcie|Regularnaklasazpośredniądodatkowąpomocą|Regularnaklasazdodatkowąasystą|Regularneklasazdodatkowąasystądladlauczniówcierpiącychnasyndromodstawienia|Programykształtująceumiejętnościspołeczne|Terapiazajęciowa|Psychoterapia|Zindywidualizowanewzbogacanieprzedmiotównauczania(specjalnyprogram)|Nadzorowaneindywidualneuczeniesię(zindywidualizowanyprogramdlawybitnieuzdolnionych)|Zinstytucjalizowaneformypomocyuczeńuczeń(specjalneprogramykorepetycjiudzielanychprzezdzieciwybitnieuzdolnioneinnymuczniom).|Sko|Szkoła koedukacyjna
Zespół Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego Nowy Sącz kl. 1 do kl. 12
od: zł400 / miesiąc

od: zł400 / miesiąc
angielski
francuski
hiszpański
niemiecki
polski
PrimaryMiddleSchools|HighSchools|SocialSchool|polski|angielski|niemiecki|francuski|hiszpański|Szkoła koedukacyjna