Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne (niepubliczne) w Łodzi

Poznaj typy i zalety niepublicznych (prywatnych i społecznych) szkół w ŁodziW Łodzi działa szereg szkół niepublicznych (głównie szkół prywatnych, ale i społecznych). Są to szkoły podstawowe albo szkoły średnie, a nierzadko zespoły szkół, których komponenty to: prywatne (niepubliczne) przedszkole, prywatna (niepubliczna) szkoła podstawowa i prywatna (niepubliczna) szkoła średnia. Część z nich to szkoły międzynarodowe oferujące nauczanie w języku angielskim, dzięki czemu mogą stanowić bardzo atrakcyjną propozycję dla uczniów zagranicznych  kontynuuj czytanie...

Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
0 Dwujęzyczna Szkoła PodstawowaSmart School w Łodzi
Klaretyńska 9, Łódź, 91-117

Na tej stronie:


Pamiętajmy, że na mocy ustawy o reformie systemu oświatowego w Polsce, przestały działać gimnazja, które w 2019 roku w wypuściły swoich ostatnich absolwentów. Część gimnazjów przekształciło się w nowe szkoły podstawowe, inne – w nowe licea i technika; niektóre zostały włączone do istniejących już wcześniej podstawówek, a kolejne wcielono do szkół ponadpodstawowych.

Szkoły niepubliczne - prywatne i społeczne

Wśród szkół niepublicznych istnieją dwa typy placówek: szkoły prywatne i szkoły społeczne. Mimo że dla celów statystycznych traktowane są często jako jedna grupa, są bardzo różne.

"Szkoła społeczna” nie jest terminem ustawowym (ustawa o systemie oświaty nie definiuje i nie stosuje tego terminu). Jest on jednak powszechnie stosowany do określenia szkoły prowadzonej przez organizację społeczną, najczęściej stowarzyszenie, która nie ma celu komercyjnego.

W pierwszej fazie tworzenia szkół niepublicznych najczęściej zakładane one były przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) i wiele z tych szkół miało i ma w swoich nazwach przymiotnik „społeczna”. Niektóre z najbardziej znanych warszawskich szkół społecznych powstały przed uchwaleniem ustawy o systemie oświaty z 1991 roku, która wprowadziła definicje szkoły publicznej i niepublicznej.

Podstawową różnicą między tymi dwoma typami szkół niepublicznych jest organ założycielski: w przypadku szkół prywatnych są to najczęściej osoby fizyczne bądź prawne (spółki), zaś w przypadku szkół społecznych - stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne bądź związki wyznaniowe, działające zwykle jako instytucje non-profit.

Co za tym idzie, w szkołach prywatnych, które funkcjonują jak prywatne firmy, zysk z działalności szkoły nie musi (choć może) być reinwestowany w szkołę, a decyzja pozostaje w gestii właściciela, podczas gdy w szkołach społecznych zysk jest przeznaczany całkowicie na rozwój szkoły, na jej cele statutowe. „W szkołach społecznych, zwłaszcza tych zakładanych przez stowarzyszenia rodziców, decyzje podejmuje zarząd stowarzyszenia, który wybierany jest najczęściej przez rodziców. Można dlatego, w pewnym uproszczeniu, powiedzieć że szkołą społeczną zarządzają pośrednio sami rodzice co może mieć swoje zalety. (…) W szkołach społecznych dochodzi najczęściej również do demokratycznego podejmowania większości decyzji przez samych rodziców, jak np. uchwalania na walnym zgromadzeniu wysokości czesnego w danym roku szkolnym”.

Szkoły niepubliczne w Łodzi

Działające na terenie Łodzi szkoły niepubliczne zapewniają wysokiej jakości edukację. Niektóre z nich oferują tylko jeden etap edukacji, czyli są to szkoły podstawowe lub licea, podczas gdy inne zapewniają cały cykl edukacyjny od przedszkola (a nawet żłobka) po maturę. Wielu rodzicom odpowiada ta druga możliwość, ponieważ dzieci kształcone są w placówce, która przez wszystkie etapy ich nauki realizuje jednolitą, spójną wizję edukacji. Inni z kolei wolą aby ich dzieci poznawały różne systemy i miały jak najbogatsze doświadczenia edukacyjne w różnych szkołach.

W wielu szkołach niepublicznych w Łodzi, szczególnie w szkołach międzynarodowych, rekrutację prowadzi się przez cały rok, ponieważ rodziny z dziećmi przyjeżdżają zza granicy w różnym czasie podczas trwania roku szkolnego.

Rodzaje szkół w Łodzi

Kiedy decydujemy się na posłanie dziecka do niepublicznej szkoły w Łodzi, należy wziąć pod uwagę ważny czynnik, jakim jest podstawa programowa - główny program nauczania realizowany w danej szkole. Niektóre szkoły uczą według polskiego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale nawet tutaj jest możliwość, że program realizowany jest w języku polskim lub obcym (przede wszystkim angielskim). Są jednak szkoły, które realizują zagraniczną podstawę programową, np. angielski, czyli English National Curriculum, a czasem dwie równolegle.

Oto główne typy szkół niepublicznych w Łodzi:

• Szkoły międzynarodowe: W większości szkół międzynarodowych językiem wykładowym jest angielski lub jest on głównym językiem nauczania. Międzynarodowe szkoły oferują również kursy innych języków, takich jak angielski, francuski, niemiecki, hiszpański czy włoski, a także język polski.

• Szkoły IB: W niektórych szkołach prywatnych w Łodzi oferowana jest nauka oparta na międzynarodowym programie International Baccalaureate (IB), nierzadko na wszystkich poziomach edukacji, ale są takie szkoły, które oferują ten program tylko w ostatnich dwóch klasach (IB DP - International Baccalaureate Diploma Programme). Program IB jest szczególnie popularny w liceach - dzięki niemu uczniowie mogą zdać międzynarodową maturę.

Przedszkola i szkoły Montessori: W Łodzi są szkoły, które uczą one zgodnie z filozofią dr Marii Montessori. Znaczna część tych placówek jest akredytowana przez odpowiednie instytucje Association Montessori Internationale (AMI) lub Polska Rada Montessori czy Polskie Stowarzyszenie Montessori. Można się spodziewać, że będzie ich coraz więcej, ponieważ to tutaj od ponad 20 lat funkcjonuje jedna z organizacji Montessori w Polsce – Polskie Stowarzyszenie Montessori, które kształci nowych nauczycieli Montessori.

Szkoły językowe: Niektóre szkoły niepubliczne - głównie prywatne w Łodzi oferują specjalistyczne programy nauki języków obcych - angielskiego, jako podstawowego, oraz francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i innych, jako języka drugiego lub dodatkowego. Również w szkołach międzynarodowych i dwujęzycznych nauka jest prowadzona zazwyczaj w języku angielskim lub w językach angielskim i polskim.

• Placówki kształcenia specjalnego: Są też szkoły, które uczą również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Niektóre z nich skupiają się wyłącznie na edukacji specjalnej, a inne tworzą klasy integracyjne. Szkoły prywatne wspierają uczniów z zespołami ADD i ADHD, niepełnosprawnością rozwojową (np. autyzmem i Zespołem Aspergera) oraz niepełnosprawnością fizyczną (np. ze stwardnieniem rozsianym).

Korzyści i zalety szkół niepublicznych w Łodzi

Oto czego możemy spodziewać się po szkołach niepublicznych w Łodzi:

• Wysoki poziom edukacji: łódzkie szkoły niepubliczne są znane z wysokiego poziomu nauczania. Niektóre szkoły realizują cieszące się najwyższą renomą na świecie programy i kursy, takie jak Advanced Placement (AP) i International Baccalaureate (IB), otrzymując autoryzacje profesjonalnych stowarzyszeń i organizacji, takich jak International Baccalaureate, Rada Szkół Międzynarodowych (The Council of International Schools) w Europie, Stowarzyszenie Szkół Nowej Anglii (The New England Association of Schools and Colleges) czy Rada Międzynarodowych Szkół Brytyjskich. To jest gwarancją najwyższych standardów edukacyjnych.

• Międzynarodowa matura: niektóre niepubliczne licea w Łodzi oferują edukację, której zwieńczeniem jest międzynarodowa matura, np. IB, lub gdzie nauka kończy się egzaminami IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Szkoły te szczycą się bardzo dobrymi wynikami uczniów na egzaminie dojrzałości oraz bardzo wysokim odsetkiem absolwentów, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach, bardzo często zagranicznych. W niektórych szkołach uczniowie mają do wyboru maturę międzynarodową albo polską.

• Umiejętności językowe: nauka języków obcych w łódzkich szkołach niepublicznych jest traktowana priorytetowo. W wielu z nich język obcy, głównie angielski, jest językiem wykładowym - są to tzw. szkoły dwujęzyczne. Są też szkoły z klasami z rozszerzonym programem nauki języka angielskiego oraz oddziałami dwujęzycznymi, gdzie część przedmiotów jest wykładana w języku angielskim. Szkoły często oferują, poza angielskim, naukę drugiego języka obcego, np. francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, a nawet chińskiego. Niektóre placówki proponują też intensywną naukę języka angielskiego jako języka drugiego (ESL), co ma znaczenie dla uczniów pochodzących spoza krajów anglosaskich. Szkoły często oferują dzieciom z zagranicy naukę języka polskiego.

• Międzynarodowi uczniowie: niektóre niepubliczne szkoły uczą dzieci pochodzące z całego świata, czasem nawet z ponad 30 krajów. Często są to dzieci z rodzin, które przyjeżdżają na kontrakty do Polski, a czasami z mieszanych małżeństw, kiedy jedno z rodziców jest Polakiem i rodzina osiedla się w Polsce. Uczęszczanie do szkoły międzynarodowej daje dziecku niezwykłą okazję przebywania i współpracy z rówieśnikami różnych narodowości, religii i kultur, co jest doświadczeniem wzbogacającym i na pewno nauczy je tolerancji, szacunku dla innych oraz wzmocni ich kompetencje komunikacyjne i społeczne.

• Zajęcia pozalekcyjne: łódzkie szkoły niepubliczne oferują mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, które są w stanie zaspokoić wszelkie zainteresowania, np. kursy językowe, zajęcia z filozofii, zajęcia teatralne, filmowe, taneczne, sportowe oraz wyjścia do teatru, filharmonii i muzeów.

• Dodatkowe wsparcie: w wielu placówkach zapewniona jest opieka psychologa i/lub logopedy, którzy bywają zatrudnieni na etat, więc są stale obecni i dostępni dla uczniów i nauczycieli. Ponadto szkoły niepubliczne oferują wsparcie dla dzieci, które wymagają więcej pracy, w postaci tutoringu czy indywidualnych sesji.

• Wyjazdy zagraniczne: wiele szkół prywatnych stale współpracuje ze szkołami z innych krajów Europy, takich jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy. Współpraca ta wiąże się z wymianami i wyjazdami uczniów do tych krajów, które niewątpliwie wpływają na wszechstronny rozwój dziecka.

• Nauka w Łodzi: Łódź, trzecie największe pod względem liczby mieszkańców miasto polskie, wzbudza coraz większe zainteresowanie. To środek akademicki (6 uczelni publicznych oraz 22 niepubliczne), kulturalny i przemysłowy. Przed przemianami polityczno-gospodarczymi w 1989 r. Łódż była centrum przemysłu włókienniczego (tu powstały wielkie manufaktury i fortuny przemysłowe) i filmowego - ze słynną Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną oraz Wytwórnią Filmów Fabularnych. Jest tam wiele atrakcji turystycznych, a położenie miasta w środku Polski daje znakomite możliwości podróży po całym kraju, a także po Europie.

Niepubliczne szkoły a obawy rodziców

Niektórzy rodzice, nie mający doświadczenia z niepublicznym sektorem edukacji, obawiają się, czy ich dzieci na pewno uzyskają uznawane oficjalnie świadectwa i dokumenty. Co jeżeli przyjdzie konieczność przeniesienia dziecka do szkoły publicznej?

Każda niepubliczna szkoła w Polsce podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i musi respektować oficjalny program nauczania tak aby każde dziecko z niepublicznej szkoły, w razie konieczności, mogło przejść do szkoły państwowej albo odwrotnie.

Wszystkie dzieci w całej Polsce i w szkołach łódzkich przechodzą identyczny egzamin na zakończenie szkoły podstawowej (egzamin ósmoklasisty). Na zakończenie edukacji w szkole średniej wszyscy uczniowie zdają maturę - Ministerstwo zezwala na zdawanie egzaminów na matury zagraniczne, takie jak dyplom IB czy matura brytyjska A Level. Są one traktowane na równi z maturą polską.

Ponadto minister edukacji ma prawo skontrolować każdą szkołę jeśli tylko zaistnieją wątpliwości do jakości jej nauczania - programu albo kadry nauczycielskiej.

Szkoły starają się także poznać bliżej swoich przyszłych uczniów. W wielu szkołach niepublicznych podczas rekrutacji prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne zarówno z dzieckiem jak i rodzicami. Ponadto dziecko spotyka się z psychologiem szkolnym, uczestniczy w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę oraz przechodzi testy wiedzy i umiejętności. Zapewnia to "dopasowanie" dziecka do metody nauczania i filozofii wybranej szkoły.

Osoby, które to czytały, również oglądały: