Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły z programem IB w Rzeszowie

Program International Baccalaureate w rzeszowskich szkołachNiepubliczne szkoły oferujące program International Baccalaureate są coraz popularniejsze w całej Polsce. W dużych miastach wciąż powstają nowe placówki oferujące przygotowanie do matury międzynarodowej. Najwięcej szkół IB znajduje się ich w Warszawie. Można je jednak coraz częściej spotkać w innych miastach Polski.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Edukacja w Rzeszowie

Na kartach historii pierwsze wzmianki o edukacji w Rzeszowie sięgają początków XV wieku, gdzie nauczaniem zajmowała się szkoła parafialna. Miasto intensywnie się rozwijało, aby po II wojnie światowej stać się najważniejszym ośrodkiem akademickim Polski południowo-wschodniej. W krótkim czasie powstały dwie pierwsze uczelnie wyższe w Rzeszowie - Wyższa Szkoła Pedagogiczna oraz Wyższa Szkoła Inżynieryjna, która później została przekształcona w Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. Następnie w mieście została utworzona filia Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej w Lublinie, Akademia Rolnicza oraz Wyższe Seminarium Duchowne. W 1996 roku dołączyła prywatna Wyższa Szkoła Zarządzania oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, a początkiem 2001 roku zaczął działać Uniwersytet Rzeszowski. Na dzień dzisiejszy w Rzeszowie kształci się około 53 tysiące uczniów i studentów z miasta oraz z okolicznych miejscowości. Zdobywają wiedzę na licznych uczelniach wyższych, w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych, średnich oraz w gimnazjach. Rzeszów stał się miastem ludzi młodych oferując programy nauczania na wysokim poziomie, między innymi kształcenie w oparciu o International Baccalaureate.

Program International Baccalaureate

W Międzynarodowej Szkole w Genewie (International School of Geneva) w 1968 roku rozpoczęła swoją działalność fundacja edukacyjna International Baccalaureate (IB), która stworzyła wyjątkowy program nauczania. Jego założeniem była chęć wykształcenia młodych ludzi, którzy dzięki edukacji międzynarodowej będą skorzy do rozumienia obcych kultur i języka, a ich myślenie będzie wychodziło poza schematy. Absolwenci szkoły z programem IB są zatem wyjątkowo dociekliwi, gotowi do empatii i rozumienia drugiego człowieka. IB ściśle współpracuje ze szkołami, rządami i organizacjami międzynarodowymi, aby program nauczania zawierał obowiązkowe informacje oraz standardowy zbiór egzaminów dla uczniów z całego świata, dając jednak dużo więcej. Edukacja międzynarodowa oparta o założenia IB wpływa pozytywnie na tolerancję i jest idealna dla dzieci oraz młodych ludzi, którzy chcą lepiej poznać świat i dobrze się w nim czuć.

Poziomy International Baccalaureate

IB realizuje cztery poziomy nauczania:

- Primary Years Programme (PYP)

Jest to program dla uczniów w wieku od 3 do 12 roku życia. Edukację rozpoczyna się więc już na etapie przedszkolnym i trwa ona do końca szkoły podstawowej. Głównym założeniem w tym okresie jest wykształcenie właściwych zachowań społecznych oraz koncentracja na potrzebach emocjonalnych małego ucznia. Uczeń po zakończeniu takiej nauki staje się bardziej ciekawy świata, troskliwy oraz tolerancyjny i świadomy różnorodności potrzeb i zachowań innych kolegów z klasy. Dziecko podczas kształcenia w programie IB staje się też bardziej komunikatywne, śmiałe oraz skłonne do refleksji. Kolejną cechą, która jest rozwijana podczas okresu Primary Years Programme jest trzymanie się zasad, otwartość na innych oraz zmysł badawczy. Dzieci bardzo często same muszą dotrzeć do wiedzy, przy czym oczywiście zapewnione jest przewodnictwo i pomoc nauczycieli.

- Middle Years Programme (MYP)

To okres edukacji International Baccalaureate, który przypada na okres od 11. do 16. roku życia. W tym okresie kształtowane są procesy poznawcze oraz prawidłowa postawa społeczna. Middle Years Programme jest także powolnym wstępem do życia akademickiego i już na tym etapie uczniowie otrzymują wiele drogowskazów, które pomogą im w wyborze dalszej edukacji. Dzięki takiemu podejściu uczniowie szkół International Baccalaureate (IB) wybierają satysfakcjonującą, zarówno rodzica jak i dziecko, drogę edukacyjną, a później zawodową. Przedmioty realizowane na tym etapie to: język ojczysty, język obcy, matematyka, geografia, biologia, chemia, historia, WOS, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz wychowanie do życia w rodzinie.

- Diploma Programme (IB DP)

IB Diploma Programme to o ostatni etap edukacji w systemie IB. Obejmuje młodzież w wieku od 16. do 19. roku życia (okres liceum) i kończy się egzaminem maturalnym. Jednak jest to tzw. matura międzynarodowa, dzięki której przyjęcie na zagraniczne studia staje się dużo łatwiejsze. Uczeń kończący taką szkołę jest też bardziej otwarty na świat i różnorodność oraz bez lęku adaptuje się w nowych, odmiennych kulturowo warunkach na całym świecie. Wszystko to dzięki tolerancji, która jest jednym z głównych założeń nauki w systemie IB.

- Career-related Programme

Jest to poziom nauczania dedykowany uczniom również w wieku 16 do 19 lat, lecz mający charakter kształcenia zawodowego. Program ten prowadzi do praktyk zawodowych lub do zatrudnienia na poziomie wyższym. Program został wprowadzony w 2012 roku, w Polsce jeszcze nie jest realizowany.

Szkoły z programem International Baccalaureate (IB)

Szkoły z IB można znaleźć w 157 krajach na całym świecie, a liczba takich placówek (najnowsze dane na 3 września 2019 r.) wynosi 6 812.

W Polsce, szkoły IB działają głównie w większych miastach, w większości są to szkoły niepubliczne. Program IB działa w Polsce od 1993 roku i obecnie jest realizowany przez 53 szkoły.

Zalety programu International Baccalaureate

Szkoły z programem International Baccalaureate skupiają się nie tylko na nauce konkretnych zagadnień teoretycznych i praktycznych z różnych przedmiotów (matematyka, język polski, historia). Mają one na celu rozwój ucznia na wielu poziomach: społecznym, intelektualnym, emocjonalnym, językowym. Uczniowie są przygotowywani do dorosłego życia. Nie tylko opanowują perfekcyjnie języki, ale także uczą się jak poszukiwać własnych zainteresowań i rozwijać je. Uświadamiają sobie jak ważne jest samokształcenie, a przy tym poznają istotne w życiu zagadnienia filozoficzne oraz psychologiczne. Dowiadują się tego, jak uczyć się efektywnie. Łatwiej radzą sobie ze stresem i uczą się jak funkcjonować w różnorodnych środowiskach. Szkoły średnie nie posiadające kursu International Baccalaureate skupiają się przede wszystkim na tym, aby wiedza uczniów z konkretnych przedmiotów była na odpowiednim poziomie, pozwalającym zdać egzamin maturalny. Program International Baccalaureate jest czymś więcej. Kształci z wielu dziedzin, ale również pomaga w rozwijaniu u uczniów umiejętności planowania i świadomego kierowania własną karierą.

Więcej o zaletach programu IB można przeczytać w artykule Zalety programu IB.

Rzeszowskie szkoły z programem IB

Od września 2018 roku ruszył program International Baccalaureate w jednej z rzeszowskich szkół licealnych. Any uzyskać możliwość realizacji programu IB i przeprowadzenia matury międzynarodowej szkoła musi uzyskać akredytację organizacji IB na podstawie przede wszystkim doskonałych wyników uczniów w olimpiadach oraz specjalistycznego przygotowana kadry pedagogicznej. Liceum ogólnokształcące w Rzeszowie po akceptacji przez Genewę chęci kształcenia zgodnie z założeniami IB otrzymało holenderskiego koordynatora, który czuwa nad całym projektem matury międzynarodowej. Przygotowania trwają około 2 lata. Szkoła musi przejść wiele etapów, często kosztownych, aby stać się uprawnioną do kształcenia w systemie IB. Wykształcona kadra pedagogiczna - specjaliści ze swojej dziedziny władający biegle językiem angielskim, to podstawa. Nauczyciele muszą przejść odpowiednie kursy, a na zakończenie przygotowań szkoła musi przejść pozytywnie wizytę akredytacyjną z Genewy. Na dzień dzisiejszy jest to jedyna szkoła w Rzeszowie, i na całym Podkarpaciu, która uczestniczy w tym programie.

Our Kids poleca

Polecamy szereg przydatnych artykułów na naszej witrynie, które omawiają szczegółowo program IB, na wszystkich jego poziomach:

Zalety programu IB - jego specyfika i dlaczego warto go wybrać

Matura międzynarodowa IB - IB Diploma Programme

Program IB - Middle Years Programme (MYP)

Program IB - Primary Years Programme (PYP)

Warto też obejrzeć obejrzeć nagrania wideo z 2. dorocznych targów Expo Szkół Niepublicznych 2020:

• o różnych metodach nauczania (seminarium 1),

o programie IB.

Osoby, które to czytały, również oglądały: