Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Co daje szkoła niepubliczna czego uczeń nie dostanie w szkole publicznej? (opinie ekspertów)

Expert Corner - co eksperci mówią o zaletach edukacji niepublicznejCoraz więcej rodziców w Polsce wybiera dla swoich dzieci szkoły niepubliczne, w których liczba uczniów stale rośnie, powstają nowe szkoły, a wiele istniejących szkół niepublicznych tworzy kolejne poziomy, np. szkoły podstawowe otwierają własne licea. O wzroście popularności szkół niepublicznych piszemy obszernie w artykule Polacy zdecydowanie preferują szkoły niepubliczne.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Wiele wyjaśnia nasze własne ogólnopolskie badanie Our Kids Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?. Jego wyniki są zawarte w artykule: Powody wyboru szkół niepublicznych - Raport z badania Our Kids. Cztery najczęściej podawane powody wyboru placówki niepublicznej okazały się:

Dlaczego tak jest?

Posłuchajmy ekspertów

Kto wie na ten temat więcej niż eksperci, czyli osoby bezpośrednio zaangażowane i odpowiedzialne za organizowanie nauki - dyrektorzy szkół lub metodycy?

W ramach naszego Expert Corner o opinie w tej sprawie poprosiliśmy specjalistów z renomowanych szkół niepublicznych.

Żaneta Cornily, Prezes zarządu, Dyrektor Szkół Pro Futuro

Profil: Szkoły Pro Futuro

Obecnie zrozumienie specyfiki szkolnictwa niepublicznego zmieniło się i coraz bardziej znana i dostrzegana jest różnica między szkołami publicznymi a niepublicznymi. W tych ostatnich kwestie poziomu edukacji jest oczywiście bardzo ważna, ale nie jedyna. Dobra szkoła to szkoła, która potrafi zmotywować uczniów wewnętrznie, przyjazne miejsce dla wszystkich uczniów, którzy chcą się uczyć, ale nie muszą być wybitni, która potrafi pozwolić im się rozwijać według własnych potrzeb i zainteresowań. Szkoły niepubliczne mają większe możliwości i więcej chęci, aby postrzegać edukację inaczej. Szkoły niepubliczne, dzięki małym klasom między innymi, umożliwiają prawdziwą indywidualizację i pracę w grupach i podgrupach. Ponadto wszelkie decyzje np. o innowacjach, projektach, podejmowane są szybko, bez biurokratycznych procedur. Szkoły niepubliczne to społeczności, gdzie ważny jest też bliski kontakt z rodzicami. W doborze zajęć dodatkowych jest duża elastyczność i formy i treści i nic nie jest narzucone z góry; mają charakter interdyscyplinarny.

Natalia Boszczyk, polonistka i psycholog, Zespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich

Profil: Zespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich

Kluczową zaletą szkół niepublicznych jest indywidualizacja nauczania, realizowana na co dzień. Szkoła pochyla się nad każdym uczniem, dostosowując pracę do jego potrzeb i preferencji, nie tylko w sferze akademickiej. Szkoła dba bardzo o relacje z rodzicami i wzajemne relacji między uczniami, tworząc prawdziwą wspólnotę. Temu służy system tutoringu stosowany w naszej szkole, ponieważ dialog jest podstawą. Są to spotkania indywidualne między uczniem a tutorem nie tylko na tematy akademickie. Szkoły niepubliczne, dzięki swojej specyfice, zareagowały błyskawicznie na wyzwania pandemii, także w aspekcie nowych technologii. Niestety, z oczywistych powodów nie jest to zwykle możliwe w szkołach niepublicznych.

W cyklu EXPERT CORNER

Inne tematy, na które wypowiadają się nasi eksperci - warto się zapoznać z tymi opiniami:

Szkoła niepubliczna jest płatna. Dlaczego warto za nią zapłacić?

Szkoła niepubliczna a pandemia.

Etos szkoły niepublicznej - nauka to nie tylko wkuwanie.

Rankingi, wyścig szczurów. Czy to najważniejsze?

W jakim sensie szkoła niepubliczna lepiej przygotowuje uczniów do świata XXI wieku?

Na czym polega prawdziwe indywidualne podejście do ucznia?

Osoby, które to czytały, również oglądały: