Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoła to nie tylko wkuwanie

Artykuły Our Kids o tym, co dobre szkoły powinny oferować (i oferują) uczniom poza samą naukąEdukacja to znacznie więcej niż przekazywanie i przyswajanie wiedzy. Tradycyjnie szkolnictwo koncentrowało się głównie na tym - aby uczniowie opanowali treści programowe, zdawali testy i egzaminy oraz zdobywali wysokie oceny, a szkoły - wysokie lokaty w rankingach. Od pewnego czasu jednak zmianie ulegać zaczęło podejście do kształcenia i pedagodzy zaczęli zwracać coraz większą uwagę na inne, kluczowe elementy procesu uczenia się.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Jedną ze sfer dotychczas zaniedbywanych, a obecnie podkreślanych jako bardzo ważna, jest obszar umiejętności (kompetencji) miękkich, takich jak asertywność, komunikatywność, rozwiązywanie konfliktów, logiczne myślenie, kreatywność i wiele innych.

Inna kluczowa sfera edukacji to dbanie przez placówkę edukacyjną o dobrostan uczniów. Dobrostan (well-being) to inaczej dobre samopoczucie. Szkoły dbające o dobre samopoczucie uczniów tworzą dla nich bezpieczną przestrzeń, w której mogą się oni nie tylko uczyć, lecz rozwijać się pod względem fizycznym, umysłowym, emocjonalnym, społecznym i duchowym, a także po prostu dobrze spędzać czas. Okres pandemii uwypuklił jeszcze dodatkowo znaczenie sfery emocjonalno-psychicznej uczniów.

W tych obszarach przodują szkoły niepubliczne.

Tym dwom, za mało podkreślanym, obszarom edukacji poświęciliśmy cykl trzech artykułów:

Kompetencje miękkie. Ważne umiejętności XXI wieku w szkołach niepublicznych

Kompetencje miękkie są niezbędne w świecie XXI wieku. Dowiedz się czym się różnią od umiejętności twardych i jak kształtują je szkoły niepubliczne. Kompetencje twarde a miękkie. Umiejętności miękkie w praktyce.

Dobrostan - dobre samopoczucie (well-being) uczniów

Dlaczego ważne jest, szczególnie w pandemii, dbanie przez szkoły o dobrostan (well-being) uczniów? Co to jest dobrostan (well-being), a konkretnie w społeczności szkolnej? Zdrowie psychiczne uczniów a pandemia. Szkoły niepubliczne a sfera dobrostanu.

Dobrostan (well-being) uczniów - strategie szkół niepublicznych

Jak szkoły niepubliczne dbają o sferę emocjonalno-psychiczną społeczności uczniowskiej - techniki, programy i strategie, także w pandemii. Szkolny psycholog/pedagog i wsparcie profesjonalne. Nie tylko nauka. Specjalne szkolne inicjatywy. Oceny działań szkół.

Badanie własne Our Kids

Ogromne znaczenie sfery emocjonalno-psychicznej w kształceniu potwierdzają wyniki naszego własnego ogólnopolskiego ankietowego badania Our Kids “Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?” (opisanego szerzej w artykule “Powody wyboru placówek niepublicznych - raport z badania Our Kids") - które było częścią opublikowanej w październiku 2019 drugiej edycji raportu o kondycji edukacji niepublicznej w Polsce “Raport o szkolnictwie niepublicznym - 2019”. Badanie wykazało, że rodzice najwyżej cenią w szkołach niepublicznych bezpieczne środowisko, gdzie dzieci traktuje się podmiotowo i indywidualnie, z dobrym kontaktem z nauczycielami i szkołą, dające dzieciom możliwość nabywania umiejętności miękkich, nie tylko samej wiedzy.

Our Kids poleca

Zachęcamy do przeczytania tych artykułów Our Kids:

Polacy zdecydowanie preferują szkoły niepubliczne

Jak szkoły niepubliczne radzą sobie w pandemii

Powody wyboru placówek niepublicznych - raport z badania Our Kids

Raport o szkolnictwie niepublicznym - 2019

Polecamy też znakomite opracowanie-przewodnik autorstwa Dorota Kuleszy-Tałan pt. Jak wspierać dobrostan uczennic i uczniów w szkole?

Mental Health Photo credit: Total Shape, Pexels

Osoby, które to czytały, również oglądały: