Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Jak szkoły niepubliczne pomagają Ukrainie?

Szkoły niepubliczne podjęły wiele ciekawych inicjatyw aby wspierać Ukrainę i uchodźcówTragedia wojny w Ukrainie dotyka milionów mieszkańców tego kraju, ale najbardziej cierpią na niej dzieci, które są zarówno świadkami jak i ofiarami brutalności rosyjskiego agresora. Świat ich dzieciństwa lub młodych lat legł w gruzach. Setki tysięcy dzieci w wieku szkolnym trafiło w bardzo krótkim czasie do Polski, stanowiąc nie lada wyzwanie dla szkolnictwa.  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


Postanowiliśmy dowiedzieć się jak reagują na tę sytuację szkoły niepubliczne, które są członkami społeczności Our Kids. Wszystkie szkoły na miarę swoich możliwości włączyły się aktywnie w pomoc dla Ukrainy.

Inicjatywy szkół-członków Our Kids

Akademeia High School (AHS)

• Kilka zbiórek darów oraz pieniędzy.

• Otwarto dodatkową klasę pre-A dla ukraińskich uczniów dla uczniów z klas odpowiadających klasie 11 i 12 w systemie brytyjskim, elastyczną pod względem godzin i treści, dopasowaną nauczycieli, którzy zgłosili się jako wolontariusze. Ci uczniowie będą mogli kontynuować naukę w naszej szkole na poziomie A Level. Rekrutacja do tej klasy będzie trwała do momentu osiągnięcia pełnej pojemności.

• Cykl popołudniowych zajęć edukacyjno-integracyjnych otwartych też dla ukraińskich uczniów z okolic Wilanowa: sportowych, muzycznych, artystycznych, konwersacji po polsku, zajęć integracyjnych prowadzonych przez studentów (nocki filmowe, gry planszowe, wycieczki). Program we współpracy z innymi lokalnymi szkołami i samorządem Wilanowa, aby promować je wśród ukraińskich uczniów.

• Fundacja Akademeia High School wspiera prowadzoną przez studentów kampanię zbiórki pieniędzy na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiego Czerwonego Krzyża

• Zbiórki odzieży i innych przedmiotów dla rodzin goszczonych przez rodziny AHS. Współpraca z Armią Zbawienia i Polskim Czerwonym Krzyżem, aby zebrać potrzebne rzeczy.

• Szkoła skontaktowała się z hotelem Atos, gdzie mieści się internat szkoły i zaoferowała pomoc w opiece nad 20 rodzinami, które hotel przyjmie.

• Współpraca z Komitetem Rodzicielskim, które zajmie się projektem zabezpieczenia możliwości zawodowych i miejsc pracy dla uchodźców z Ukrainy.

American School of Warsaw (ASW)

Natychamist po wybuchu wojny ASW uruchomiła program pomocowy #ASWforUkraine, który jest częścią programu szkolnego Service Learning.

Codziennie na witrynie szkoły zamieszczane są uaktualnione informacje. Według stanu na 11 kwietnia:

- 250 uchodźcow zakwaterowanych przez społeczność ASW

- 2362 paczki wysłane do uchodźców z Ukrainy

- 2642 posiłki przygotowane dla uchodźców

- 104 tys. USD zebrano na pomoc Ukrainie

• Specjalna strona poświęcona pomocy dla Ukrainy na witrynie szkoły dokumentuje wszystkie działania, w które w ramach Service Learning i #ASWforUkrainie zaangażowani są uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Strona prowadzi do dalszych linków, pozwala przekazać pieniądze, zaoferować pomoc, a także zgłosić co jest potrzebne.

Na stronie jest ankieta “"Personal & Professional Resources Survey", która pozwala na zgłoszenie dowolnej formy możliwej pomocy, a także link pozwalający osobom już pomagającym zgłosić swoje zapotrzebowanie.

• Szkoła zapewniła załadunek wielu ciężarówek darami z innych krajów, np. Portugalii, Szwajcarii, UK czy Hiszpanii, które sortowane i pakowane są przez uczniów i rodziców. Ciężarówki następnie zawożą je na granicę, gdzie fundacja od lat współpracująca ASW przekazuje je bezpośrednio uchodźcom.

• Kucharz David Amar przyleciał z USA i jako wolontariusz przygotowuje ciepłe posiłki dla 80 uchodźców dziennie.

British Primary School of Wilanow (BSW)

BSW wspiera Polski Czerwony Krzyż i Polską Akcję Humanitarną (PAH)

• Zbiórka w Dzień Św. Patryka na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

• 9 kwietnia szkoła zorganizowała BSW Charity Event - Stand with Ukraine, z którego cały dochód zasili fundusz dla Ukrainy PAH. W programie był także bieg sponsorowany.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1

• Rozmowy z psychologiem szkolnym o aktualnej sytuacji.

• Szkoła wystosowała list otwarty do rodziców z radami jak wspomóc dziecko w takim czasie.

• Przeprowadzono zbiórkę.

• Szkoła przyjmie kilkoro dzieci z Ukrainy.

Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa im. A. Bućko w Wasilkowie

Najpierw zbierano dary, które pojechały do Iwano-Frankowska, teraz szkoła pomaga dzieciom i ich rodzinom.

• Szkoła przyjęła 9 dzieci z Ukrainy (7 do 13 lat).

• Jedna mama jest certyfikowaną trenerką piłki ręcznej i szkoła zorganizowała sekcję piłki ręcznej dla uczniów.

• Uczennica Białorusinka jest dla wszystkich dzieci z Ukrainy ogromnym wsparciem i pomocą i tłumaczem dla nauczycieli.

• Nauczyciele zadeklarowali pomoc w postaci bezpłatnych godzin dodatkowej pracy na rzecz ukraińskich uczniów.

• Szkoła ma 4 wolne sale (nowym budynek jeszcze niewypełniony dziećmi) zaproponowałam burmistrzowi przyjęcie większej ilości dzieci i planujemy zorganizowanie klas przygotowawczych. Jest już chętna nauczycielka-uciekinierka z Ukrainy.

International Trilingual School of Warsaw

• Szkoła stworzyła szkołę sobotnią dla dzieci ukraińskich, zapraszając do niej wszystkie chętne dzieci z Ukrainy w wieku 6-14 lat. Zajęcia są bezpłatne i oparte są na ukraińskim programie nauczania i prowadzone są po ukraińsku prowadzone przez ukraińskich zatrudnionych przez szkołę nauczycieli

• Przy współpracy z wolontariuszami NASA szkoła zorganizowała warsztaty o kosmosie dla dzieci ukraińskich, warsztaty wielkanocne z tradycjami ukraińskimi-wszystkie zajęcia sa bezpłatne

• Szkoła prowadzi ciągłą zbiórkę darów dla Ukrainy

• Wspieramy bezpośrednio ukraiński sierociniec niedaleko polskiej granicy

• Pomagamy jak możemy naszej dość spore grupie pracowników ukraińskich.

• ITSW oferuje 10 stypendiów w klasie 7 dla tych uczniów, którzy mają poziom języka angielskiego A2/B1.

International Bilingual Kindergartens and Nurseries KIDS&Co

Projekt Świetlica – punkt adaptacyjny dla dzieci z Ukrainy oraz ich opiekunów we współpracy z Fundacją dla Wolności i Ringier Axel Springer.

W ramach projektu:

• W pełni wyposażona przestrzeń do potrzeb dzieci, codzienna opieka pedagogiczna, nauka języka polskiego, wparcie psychologa, pełne wyżywienie
• Strefa integracyjna dla rodziców/ opiekunów – codzienna obecność asystenta integracyjnego i indywidualne konsultacje (poszukiwanie informacji, pracy, kontakt z instytucjami itp.), zajęcia grupowe – relaksacyjne i tematyczne, spotkania ze specjalistami, kurs języka polskiego itp.
• Praca dla nauczycieli z językiem ukraińskim lub rosyjski.

Polish British Academy of Warsaw

• Szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z Uktrainy w godzinach 15:00-18:00 w ciągu tygodnia.

• Szkoła demonstrowała swoje wsparcie dla Ukrainy, ubierając się w niebiesko-żółtą barwę ukraińskiej flagi oraz nosząc specjalnie przygotowane niebiesko-żółte wstążki.

• Uczniowie 5 klasy stworzyli tablicę ogłoszeń z wyrazami solidarności z Ukrainą i rodzinami w szkole, które są stamtąd i nadal mają tam rodziny.

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Edison

Szkoła Edison zorganizowała pomoc swojej społeczności szkolno-przedszkolnej dla ukraińskich rodzin oraz otworzyła klasę adaptacyjno-przygotowawczą.

Szkoła przeznaczyła dla potrzebujących jeden z budynków, w którym mieszkanie znalazło 25 osób w tym 16 dzieci z mamami i babciami.

Z pomocą rodziców wyposażono ten tymczasowy obiekt mieszkalny i zapewniono tam rodzinom schronienie, wyżywienie oraz edukację początkowo dla 12 dzieci w klasie adaptacyjno-przygotowawczej w szkole, ale stale zgłaszają się kolejne, natomiast pięciorgu młodszym dzieciom dano pobyt w prowadzonym przy placówce dwujęzycznym przedszkolu Magic Fish.

Założycielka i dyrektorka szkoły Agnieszka Olszewska jest Prezeską Fundacji EduTank, jednego z inicjatorów nowego pomysłu na edukację ukraińskich dzieci poprzez tworzenie klas, w których zaadaptują się one do nowego otoczenia jest warunkiem ich powrotu do normalności.

PRIMUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

• Szkoła zorganizowała wirtualną puszkę, do której można dokonywać wpłat.

• Poszczególne klasy organizowały też “kawiarenki”, z których wpływy wsparły organizacje pomocowe, np. Fundację Happy Kids oraz Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja” i ich działalność przy granicy polsko-ukraińskiej oraz zbiórkę przedmiotów niezbędnych w ich codziennej działalności: transporterów, podkładów higienicznych, misek, karmy.

• Z dochodów z kawiarenek zakupiono też produkty higieniczne i spożywcze dla dzieci i kobiet, które trafiły do Areny Ursynów.

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek

• W szkole prowadzone są rozmowy psychologa z uczniami o wojnie na Ukrainie

• Zorganizowano webinar

• Zbiórki dla uchodźców zarówno rzeczowe jak i pieniężne za pośrednictwem Fundacji

• Uczniowie, nauczyciele i siostry podjęli wolontariat w punkcie pomocy uchodźcom na Torwarze, gdzie na bieżąco udzielana jest pomoc dla osób uciekających z Ukrainy.

• W odpowiedzi na apel Pierwszej Damy - Agaty Kornhauser-Duda szkoła dołączyła do akcji #rosyjskiekobietyzatrzymajciewojnę

Szkoły Międzynarodowe Regent College w Elblągu

Dwutorowe działanie:

1. udział w zbiórkach dla rodzin przyjeżdżających z Ukrainy i innych lokalnych akcjach i własna cały czas otwarta zbiórka pieniędzy i potrzebnych darów (odzież, pościel, środki higieny i czystości, żywność dla dorosłych, niemowląt i dzieci, zabawki i inne)

2. ufundowane stypendia dla grupy ukraińskich dzieci i młodzieży w naszej szkole podstawowej i liceum,

- wsparcie psychologiczne dla ukraińskich dzieci,

- kadra szkoły została odpowiednio przeszkolona na przyjście nowych uczniów, opracowano przejściowe plany lekcji.

- stypendia pokrywają całkowite koszty czesnego, wyżywienie i szkolną wyprawkę, naukę języka polskiego i wsparcie psychologiczne dla 8 uczniów (5% społeczności szkolnej). Nie było żadnych warunków ani wymagań - przyjęto osoby, które po prostu zgłosiły się w pierwszej kolejności.

The British School Warsaw (TBS)

• Stałe zbiórki na rzecz uciekinierów z Ukrainy organizowane przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego.

• Wydarzenia specjalne takie jak organizowana przez Komitet Rodzicielski PTA Charity Quiz Night. Cały dochód ze sprzedaży biletów przekazany na projekt charytatywny Przyjaciele Ukrainy.

Wrocław Cosmopolitan School

• Z Wrocławia wyjechał ambulans wypełniony środkami medycznymi, który został przekazany na działania humanitarne we Lwowie. Szkoła pomogła zapewnić środki medyczne i banki energii

• Szkoła zorganizowała najpotrzebniejsze środki czystości dla chłopców z drużyny piłkarskiej Ruh Lwów, którzy przyjechali do Polski.

• Komitet rodzicielski uruchomił projekt zapewnienia dzieciom z Ukrainy w pełni wyposażonego plecaka z artykułami papierniczymi i przyborami szkolnymi dla różnych grup wiekowych i etapów nauki. Plecaki zostały rozprowadzone do szkół.

• Szkoła przyjmuje darowizny na ten cel za pośrednictwem swojego funduszu Cosmo Charity Fund.

Refleksje

Wojna w Ukrainie jest wielką tragedią, ale jednocześnie ważną lekcją dla dzieci i młodzieży w Polsce. Uczą się postaw społecznych, empatii, współpracy. Teraz nadszedł czas na praktyczne zastosowanie w życiu tego czego dobre szkoły uczyły swoich uczniów od dawna.

Czy rozmawiamy z naszymi dziećmi o wojnie? Tyle ile trzeba. One są epatowane tymi informacjami w środkach masowego przekazu, wszyscy się boimy co będzie dalej i ten strach też udziela się naszym dzieciom. Dlatego uważam, że nie ma co o tym gadać bez sensu. One czują się lepiej kiedy mogą pomóc realnie koleżance, koledze z Ukrainy. One rozmawiają, one mają informacje z pierwszej ręki co te dzieci przeszły. Mamy dzieci z Kijowa opowiadały jak obudziły ich spadające bomby jak uciekały z Kijowa do Lwowa 3 dni. To trauma, którą leczymy uśmiechem, pracą, życzliwością, miłością. Dając tym dzieciom odrobinę normalności, szansę na spokojne dzieciństwo, naukę, a rodzicom na odrobinę wytchnienia i poszukiwanie pracy.”

Katarzyna Tymińska, dyrektor, Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa im. A. Bućko w Wasilkowie

"Z radością obserwujemy, że ta elastyczność i otwartość, z którą przyjęliśmy naszych gości, bardzo pozytywnie wpływa na ich odnajdowanie się w tej nowej rzeczywistości, a naszych uczniów skłania do refleksji i rozwija w nich empatię oraz praktyczną i bardzo potrzebną umiejętność mądrego wspierania innych."

Dr Anna Martowicz, wicedyrektor ds. programu międzynarodowego, Szkoły Międzynarodowe Regent College w Elblągu

Osoby, które to czytały, również oglądały: