Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Wywiad Our Kids: Poznaj lepiej Zespół Szkół Lauder-Morasha

Rozmówczyni Our Kids: dyrektorka ds. edukacji żydowskiej i komunikacji Karolina Szykier-KoszuckaZespół Szkół Lauder-Morasha kształci dzieci od przedszkola (od wieku od 2,5 lat) do końca szkoły podstawowej. Jest jedyną szkołą żydowską w Warszawie, ale jest otwarta dla wszystkich uczniów, także takich, którzy nie mając pochodzenia żydowskiego.

Our Kids rozmawia z Karoliną Szykier-Koszucką, dyrektorką ds. edukacji żydowskiej i komunikacji.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Historia szkoły

Our Kids: Państwa szkoła jest jedną z kilkunastu europejskich szkół prowadzonych przez amerykańską Fundację Ronalda Laudera. Co to oznacza w praktyce?

Karolina Szykier-Koszucka: Fundacja Laudera wspiera szkoły w różnych miejscach na świecie, głównie szkoły podstawowe. Była ona założycielem naszej szkoły. Najpierw powstało przedszkole z inicjatywy rodziców, a szkoła została stworzona jako inicjatywa fundacji. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy typową sieciową szkołą. Mamy pomoc Fundacji jako doradcy edukacyjnego, także poprzezszereg dodatkowych programów, które wspierają naszą kadrę, nie tylko na polu edukacji żydowskiej, ale także wdrażania nowych technologii. Daje to nam także kontakt ze wszystkimi szkołami Fundacji i możliwość wzajemnych wizyt. W tym roku zaczęliśmy wymianę ze szkołą w Budapeszcie - odwiedziliśmy ją w październiku i właśnie oczekiwaliśmy na rewizytę, ale musieliśmy są odwołać w związku z korona wirusem.

Our Kids: Czy więcej jest szkół żydowskich takich jak Państwa szkoła?

Karolina Szykier-Koszucka: Nasza szkoła jest jedyną szkołą żydowską w Warszawie. W 1989 roku powstało przedszkole, a szkoła powstała w 1994 roku, kiedy dzieci przedszkolne dorosły do wieku szkolnego. Jest jeszcze jedna szkoła żydowska we Wrocławiu.

Edukacja językowa

Our Kids: Proszę opowiedzieć o szkoleniu językowym. Dzieci uczą się także hebrajskiego.

Karolina Szykier-Koszucka: Tak, uczą się hebrajskiego już od przedszkola. Na tym etapie są to oczywiście gry, zabawy, piosenki - zanurzenie w języku. Nauczanie hebrajskiego kontynuujemy przez całą szkołę podstawową najpierw w wymiarze trzech godzin, do klasy 3, a później zmniejszamy liczbę godzin gdy dochodzą kolejne języki obce od klasy 4. oprócz głównego języka, jakim jest angielski. Mamy swoich nauczycieli, ale hebrajskiego uczą też native spikerzy. Współpracujmy też z WZO Światową Organizacją Syjonistyczną, która pomaga nam zapewniając native speakerów, a także współpracujemy z mieszkającymi w Polsce Izraelczykami, którzy prowadzą w szkole konwersacje. Nie uczymy żadnego przedmiotu w języku hebrajskim – uczymy go jako języka obcego.

Our Kids: Jakie inne języki oferują Państwo i jaki poziom osiągają w nich dzieci?

Karolina Szykier-Koszucka: Uczymy też niemieckiego,hiszpańskiego i francuskiego. Po ukończeniu 8. klasy dzieci porozumiewają się swobodnie po angielsku. Mamy wymiany, mamy różnych gości, którzy przyjeżdżają do nas do szkoły i prowadzą zajęcia po angielsku ze starszymi klasami, bez tłumaczy. Jeśli chodzi o hebrajski to jest bardzo różnie – mamy dzieci polskie, ale i izraelskie, które uczą się hebrajskiego również w domu. Hebrajski jest obowiązkowy dla wszystkich. Staramy się aby jego poziom był jak najwyższy i rósł z roku na rok. Dlatego wprowadzamy nowe metody,nowe technologie, szukamy nowych podręczników. Dodatkowego języka od 4. klasy uczymy w wymiarze 2 godzin w tygodniu. Bardzo popularny jest język hiszpański, prowadzony u nas przez Hiszpankę.

Poznaj lepiej Zespół Szkół Lauder-Morasha

Plany rozwoju

Our Kids: Mieli Państwo gimnazjum, ale w związku z reformą likwidującą gimnazja, otwierają Państwo własne liceum.

Karolina Szykier-Koszucka: Tak, zaczynamy już od września 2020 r. Aktualnie trwa rekrutacja. Jest duże zainteresowanie naszym liceum, które zapowiada się bardzo ciekawe. Mamy wspaniałą dyrektorkę, która zebrała już kadrę, a 3 marca było spotkanie otwarte. Było także duże zainteresowanie naszym liceum podczas targów Our Kids. Planujemy otwarcie dwóch klas (pierwszej i drugiej), tym czasem wystarczy nam miejsca w naszym obecnym budynku. Będziemy remontować tę przestrzeń i dostosowywać ją dla starszych uczniów, tak żeby miała charakter bardziej domowy. W naszym liceum będziemy nastawiali się bardzo na rozwój relacji międzyludzkich, na wprowadzanie innowacji i nowych metod opracowanych w uniwersytecie Columbia. Bardzo ważny będzie na przykład tutoring. Zastosujemy też metody edukacji żydowskiej od lat stosowane w szkołach żydowskich i szerzej w edukacji żydowskiej takie jak chewruta dyskusja w parach, która stosowana jest w nauce Talmudu od wieków. Została ona również opisana naukowo jako świetna metoda pozwalająca na dogłębne poznanie tematu przez uczniów i umiejętności zadawania pytań, na działania projektowe kiedy uczniowie współpracują ze sobą. Będziemy budować postawy współpracy i aktywizmu, co jest bardzo ważne w tradycji żydowskiej. Dla nas ważna jest dobroczynność, wolontariat i ekologia. Robimy to już oczywiście w szkole podstawowej, ale wliceum będziemy o to szczególnie dbać, ponieważ starsza młodzież może już działać bardziej niezależnie i samodzielnie realizować wiele projektów.

Program nauczania

Our Kids: Jaką podstawę programową realizują Państwo w swojej szkole?

Karolina Szykier-Koszucka: Polską podstawę programową.

Our Kids: Czy szkoła ma charakter świecki czy religijny?

Karolina Szykier-Koszucka: Cały nasz zespół od żłobka po liceum jest instytucją świecką i koedukacyjną. Oczywiście kalendarz szkolny w dużej mierze podporządkowany jest żydowskiemu - świętujemy święta żydowskie oraz Szabat. Uczymy kultury i historii żydowskiej, nie religii i nie jesteśmy związani z żadną denominacją judaizmu. Wszystkie dzieci są mile widziane, zarówno z niewielkiej warszawskiejspołeczności żydowskiej, jak i dzieci polskie. Dla dzieci, które uczą się razem, jest to zupełnie naturalne, że się od siebie różnią. I to jest jeden z największych walorów naszej szkoły- ta naturalna różnorodność kulturowa, która jest naszą codziennością i nikt tych różnic w ogóle nie zauważa, bo razem tworzymy coś ważniejszego – naszą szkolną społeczność.

Our Kids: Jak wygląda dzień w Państwa szkole?

Karolina Szykier-Koszucka: Codzienne dzieci są w szkole od 8:30 do godziny 14:30, bo od pierwszej klasy mamy 7 godzin lekcyjnych.Ponieważ mamy dodatkowe przedmioty i dodatkowe języki, jest to konieczne.

Świetlica jest w cenie czesnego - w godzinach od 14:30 do 17:30 proponujemy różne zajęcia sportowe, plastyczne itp., spotkania z nauczycielami, konsultacje, a także różne kluby i kółka zainteresowań. Jest też opcja klasycznej świetlicy, czyli można wybrać swobodną zabawę w sali, na placu zabaw lub strefę ciszy w bibliotece, gdzie dzieci mogą sobie poczytać i odrobić lekcje.

Poznaj lepiej Zespół Szkół Lauder-Morasha

Uczniowie

Our Kids: Kim są Państwa uczniowie?

Karolina Szykier-Koszucka: Dzieci żydowskich i nieżydowskich jest mniej więcej pół na pół. Wśród dzieci żydowskich są zarówno dzieci z rodzin religijnych (ortodoksyjnych i reformowanych), jak i rodzin świeckich, a także z rodzin zupełnie niezwiązanych ze społecznościążydowską, dla których obecność w szkole to jedyny kontakt z żydowskością. Poprzez to wspólne, codzienne funkcjonowanie oraz lekcje kultury żydowskiej i edukację nieformalną dzieci mają znakomitą okazję by uczestniczyć w życiu żydowskim w Polsce. Absolwent naszej szkoły jest bez wątpienia bezcennym źródłem wiedzy na temat tradycji żydowskiej oraz tego jak łatwo można funkcjonować w takiej mieszanej społeczności.

Our Kids: Co powoduje, że rodzice, którzy nie mają żydowskich korzeni, wysyłają dzieci do Państwa szkoły?

Karolina Szykier-Koszucka: Największym walorem naszej szkoły jest nasza społeczność, kameralność i nastawienie na relacje, to że znamy wszystkie dzieci i nikt nie jest anonimowy. Sekretnym składnikiem jest familijność, ponieważ dzieci ze społeczności żydowskiej znają się nie tylko ze szkoły, ale także z obozów rodzinnych, kolonii, synagog,spotkań towarzyskich, i ten poziom znajomości, wzajemnego wsparcia i uwagi przenosimy na wszystkich. Każde dziecko jest dla nas ważną jednostką, pochylamy się nad jego problemami, które pojawiają się jak w każdej szkole i świętujemy jego sukcesy. Kolejny ważny składnik to np. nasza wspaniała pani psycholog, która jest z nami od 2 lat. Dzieci mają otwartą ścieżkę do jej gabinetu, a ona jest w codziennym kontakcie z dziećmi i wie doskonale co się dzieje w każdej klasie, których mamy obecnie 10. Wiele elementów składa się na budowę atmosfery bezpieczeństwa w naszej szkole.

Our Kids: Czy mają też Państwo w swojej szkole dzieci z orzeczeniami?

Karolina Szykier-Koszucka: Tak, i mamy również dwie nauczycielki,które pracują z dziećmi, które wymagają dodatkowej uwagi i pracy po lekcjach. Mamy specjalny zespół, który pracuje z dziećmi z większymi potrzebami edukacyjnymi. W takiej małej szkole dzieci z różnymi niedostosowaniami czują się lepiej, bardziej bezpiecznie.

Nauczyciele

Our Kids: Kim są Państwa nauczyciele?

Karolina Szykier-Koszucka: Są to głównie Polacy ale mamy również osoby z Izraela. Mamy stałą kadrę, która niewiele się zmienia, co niezwykle nas cieszy. Nowi nauczyciele, którzy do nas dołączyli, są naprawdę świetni jak np. nowy polonista, który dołączył 2 lata temu czy niedawno nauczyciel matematyki. Mamy duże szczęście, że znaleźliśmy takich wspaniałych ludzi, którzy doskonale dopasowali się do naszego zespołu. Mamy nauczycieli, którzy są z nami od samego poczatku.

Specyfika szkoły

Our Kids: Na czym polega wyjątkowość Państwa szkoły?

Karolina Szykier-Koszucka: Bardzo ważny element naszej szkoły to jej kameralność. I edukacja otwarta na to, że jesteśmy różni. Nie ma tu unifikacji, lecz otwartość na innych. Mamy projekt z uchodźcami czy osobami w kryzysie bezdomności i ta otwartość przez nasze zróżnicowanie jest dla dzieci czymś zupełnie naturalnym. Dlatego łatwo jest wdrażać takie projekty i przechodzić w nich na kolejne poziomy. Wielokulturowość jest bardzo ważnym elementem, a wielu rodzinom zależy na takiej właśnie otwartości z różnych powodów - mogą to być osoby prawosławne czy bezwyznaniowe, albo wegetarianie bo w naszej szkole prowadzimy kuchnię wegetariańską, koszerno-mleczną, a więc bezmięsną.

Poznaj lepiej Zespół Szkół Lauder-Morasha

Sukcesy

Our Kids: Z czego są Państwo najbardziej dumni? Jakie są Państwa największe osiągnięcia?

Karolina Szykier-Koszucka: Jesteśmy szkołą, która nie nastawia się na rankingi. Nastawiamy się na ucznia i jego potrzeby i największą satysfakcja jest dla nas kiedy widzimy jak uczniowie się zmieniają, jak sobie znakomicie radzą, robią postępy na własną miarę, jak nasze wsparcie procentuje. Jak szczęśliwe są dzieci, które przychodzą do nas z innych szkół, a rodzice mówią, że już po pierwszych dniach widać odmianę, mniejszy poziom stresu, chęć pójścia do szkoły. To jest naprawdę szkoła bez stresu i hejtu. Dużo radości przynoszą nam wszystkim dodatkowe aktywności uczniów, praca nad własnymi projektami w ramach pokazu talentów, konkursu tańca, recytatorskiego, literackiego czy fotograficznego i wielu innych. Wszyscy czekamy na wspólne spędzanie świąt, na zabawy i gry, podczas których widzimy jak cała szkoła jest zintegrowana, niezależnie od klasy, wszystkie dzieciaki lubią się. W tym widzimy sukces edukacyjny, budujemy bezpieczną przestrzeń - społeczność. I nawet gdy pojawiają się konflikty, to każdy wie jak je rozwiązywać, lub do kogo się udać po pomoc. W takiej atmosferze daje się dużo zrobić.

Wyzwania

Our Kids: A wyzwania czy problemy?

Karolina Szykier-Koszucka: Na pewno wyzwaniem (które przekuwamy w naszą zaletę) jest to, że mamy różne dzieci – żydowskie,nieżydowskie, polskie, religijne i niereligijne. Wyzwaniem bez wątpienia jest wreszcie przeładowany program, co jest ogólnie znanym problemem dzisiejszej szkoły. Jest to niełatwe wyzwanie dla naszych nauczycieli, aby nauczanie było efektywne, ale żeby dzieci nie czuły sięnadmiernie obciążone, żeby nie straciły chęci do nauki, żeby miały również czas na swoje pasje. Dlatego ograniczamy ilość zadań domowych z przedmiotów nieegzaminacyjnych, żeby dzieci miały przestrzeń na własne działania i rozwijanie swoich pasji. Stworzyliśmy też na to specjalną przestrzeń w planie lekcji – przedmiot ARZ – Akademię Rozwoju Zainteresowań.

Rozmowę przeprowadziła

dr Małgorzata P. Bonikowska

redaktor naczelna Our Kids Polska

Osoby, które to czytały, również oglądały: