Our Kids logo
Our Kids logo

Eksperci odpowiadają na pytania najczęściej zadawane przez rodziny     EXPERT CORNER  


Pro Futuro
28.03.2019 r.

Dzień otwarty Szkół Pro Futuro

Pro Futuro to zespół edukacyjny z ponad ćwierćwiekową tradycją, na który składają się działające w Warszawie przy ul. Kaliskiego 29A Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 Pro Futuro z oddziałami dwujęzycznymi oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 299 Pro Futuro z oddziałami dwujęzycznymi. Placówki te realizują proces edukacyjny
w zgodzie z podstawą programową i wymaganiami MEN, stosując przy tym autorskie programy, wykorzystujące nowoczesne metody nauczania i uczenia się. Partnerem strategicznym szkół jest Colin Rose, brytyjski ekspert w zakresie efektywnego nauczania. Podstawą pracy metodycznej placówek Pro Futuro jest program „Tak uczymy”, który łączy nowoczesne metody nauczania, takie jak: edukacja wielozmysłowa, praca projektowa, tutoring, odwrócona lekcja, z działaniami poprawiającymi szybkość i efektywność uczenia się, np. treningiem mózgu, czy też technikami uczenia się (realizowanymi jako przedmiot obowiązkowy). Szkoły stawiają na indywidualne podejście do ucznia, w związku z tym każdy z naszych podopiecznych jest diagnozowany a jego postępy monitorowane, co pozwala na dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb, możliwości i potencjału. Również w edukacji językowej szkoły stosują autorski program, który łączy intensywne metody nauczania, takie jak zanurzenie językowe (language immersion) i zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL), z najnowszymi odkryciami psychologii poznawczej, neuropsychologii i neurobiologii. Zgodnie z filozofią szkół, język ma być narzędziem komunikacji, stąd oprócz tradycyjnych lekcji, nasi uczniowie doskonalą go podczas specjalnych przedmiotów, takich jak: Art, Science, Math, Literature czy Cultural Studies. Potwierdzeniem słuszności, obranej przez nas drogi są najwyższe noty uzyskiwane przez naszych podopiecznych w egzaminach przeprowadzanych przez Cambridge ESOL Examinations i British Council. Szkoły są również ośrodkiem egzaminacyjnym międzynarodowego certyfikatu TELC, dzięki czemu nasi uczniowie mają możliwość uzyskania potwierdzenia znajomości języków francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego i niemieckiego, bez opuszczania murów placówki.


Wiadomoście od Pro Futuro


08 Luty, 2023
Pro Futuro
Dzień otwarty on-line!

31 Styczeń, 2022
Pro Futuro
Dzień otwarty on-line! 14.05.2022

26 Marzec, 2021
Pro Futuro
Dzień otwarty on-line.

12 Luty, 2020
Pro Futuro
Dzień otwarty Szkół Pro Futuro - 7 marca 2020 r.