Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Wywiad Our Kids: Poznaj lepiej Kolegium Europejskie

Rozmówca Our Kids: prezes zarządu Kolegium Europejskiego Krzysztof FelpelKolegium Europejskie w Krakowie to działające od 2004 roku międzynarodowe prywatne liceum z maturą międzynarodową IB DP, liceum z maturą polską oraz dwujęzyczna szkoła podstawowa. W szkołach uczą się dzieci z całego świata. Praktycznie 100% absolwentów, którzy zdali maturę dostaje się na studia wyższe.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Rozmówcą Our Kids jest Krzysztof Felpel – prezes zarządu.

Specyfika szkoły

Our Kids: Na czym polega specyfika Kolegium Europejskiego w Krakowie?

Krzysztof Felpel: Specyfikę Kolegium można rozpatrywać w kilku aspektach. Najważniejsze z nich to aspekt oświatowy (czyli nauka) i społeczny. Jeżeli chodzi o aspekt oświatowy, to nasza szkołą jest pierwszą w Małopolsce szkołą z programem IB. W tym roku obchodzimy 15-lecie wprowadzenia w Małopolsce i Krakowie programu IB, którego byliśmy prekursorem. Podstawowe zalety programu IB to nauka wszystkich przedmiotów w języku angielskim. Aspekt społeczny to międzynarodowość i wielokulturowość. To właśnie specyfika programu IB powoduje, że do naszej szkoły uczęszczają dzieci z całego świata. Nie każde dziecko musi przecież znać język polski lub bywa, że zna go słabo. Dzięki zajęciom w języku angielskim oraz zdawaniu matury w tym języku taka młodzież może osiągać dobre wyniki w nauce. Dla osób nieznających języka angielskiego tak biegle prowadzimy bardzo intensywny program nauki tego języka w pierwszych latach nauki. W naszej szkole uczą się obecnie dzieci z 26 krajów, m.in. z Kanady, USA, Chin, Korei, Wietnamu, Japonii, Iranu, Wietnamu, RPA, Uzbekistanu, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Włoch itp. Tu nikt nie czuje się nowy czy obcy. Czasami na naszą szkołę mówimy “tygiel kulturowy". U nas młodzież uczy się otwartości na inne kultury i wartości, uczy się szanować innego człowieka, jego poglądy i odmienne przekonania.

Dzięki temu do Kolegium Europejskiego w Krakowie trafia również młodzież, która miała problemy w innych szkołach, na przykład z powodu koloru skóry czy różnic kulturowych, ponieważ u nas odmienność jest codziennością. Młodzież z zagranicy dostaje w naszej szkole wsparcie, opiekę, dodatkowe zajęcia wyrównawcze z niektórych przedmiotów, lekcje języka polskiego jako obcego itp. Atmosfera u nas jest wyjątkowa - oparta na wzajemnym szacunku. Do naszej szkoły podstawowej i liceum chodzą zarówno dzieci uzdolnione naukowo - olimpijczycy i laureaci konkursów z różnych przedmiotów, jak również dzieci utalentowane sportowo będące w kadrze Polski, czy utalentowane muzycznie. Połowa naszych uczniów to Polacy i takie międzynarodowe środowisko pomaga im w szybszej nauce języka angielskiego, gdyż najważniejsze jest, aby być w kontakcie z językiem na co dzień.

Our Kids: Wśród szkół oferujących program IB, czym się wyróżnia Kolegium Europejskie?

Krzysztof Felpel: Szkoły IB mają za zadanie przygotować ucznia do studiów i przyszłego życia, nauczyć samodzielności. My idziemy dalej. Większość uczniów, wybierając liceum nie ma jeszcze ukształtowanych planów na przyszłość. Nie wiedzą kim chcą zostać w przyszłości ani co studiować. Przez niestandardowe zajęcia, takie jak lekcja na żywo ze stacji kosmicznej, Muzeum Jeffersona, stacji badawczej na Spitsbergenie, udział w zajęciach na uczelniach wyższych, jak również spotkania z niezwykłymi ludźmi, między innymi laureatami nagrody Pulitzera, Kolegium Europejskie stara się rozbudzić w młodych ludziach zainteresowania, zainspirować ich i pomóc im w wyborze przyszłej drogi.

W szkole organizowanych jest też wiele wymian z innymi szkołami na świecie z krajów takich jak Indie, Włochy, Chiny, USA i inne. W Kolegium Europejskim działa teatr w języku angielskim, prowadzone są zajęcia z pisania CV i listów motywacyjnych, oferowana jest pomoc w dostaniu się na uniwersytety na całym świecie, młodzież uczy się autoprezentacji, przemawiania na forum publicznym i wielu innych umiejętności.

Młodzież o zainteresowaniach biznesowych może uczestniczyć w grze biznesowej. Na zajęciach tworzona jest symulacja biznesowa, która polega na wirtualnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczniowie zakładają firmy i rywalizują o fundusz nabywczy wirtualnych klientów. Podejmują decyzje związane z kształtowaniem oferty, przygotowaniem i wyposażeniem stanowisk, rekrutacją i motywowaniem pracowników, wyborem dostawców, działaniami PR, ustalaniem cen, kształtowaniem polityki marketingowej itp. Uczniowie rozwijają analityczne myślenie, ćwiczą wyciąganie wniosków z feedbacków oraz praktycznie uczą się prowadzenia działalności gospodarczej.

Mocno wierzymy w to, że realizowany w naszej szkole program wraz z ideą matury międzynarodowej to najlepszy start w przyszłość dla młodego człowieka – wszak o uczniów kończących program IB DP zabiegają uczelnie z całego świata.

To właśnie program matury międzynarodowej pozwala wykształcić młodego człowieka, który będzie umiał uczyć się i pracować z osobami z wielu innych kultur, narodowości czy religii.

Czesne

Our Kids: Czy Kolegium Europejskie to szkoła bardzo elitarna?

Krzysztof Felpel: Elitarność Kolegium Europejskiego nie polega na ograniczaniu dostępności przez wysokie czesne, a na wysokich standardach nauki i elitarności wykształcenia, jakie daje program IB DP. To pozwala na dobór i kształcenie wyjątkowej młodzieży otwartej na wiedzę i innych ludzi. To młodzież, która chce się rozwijać, uczyć się nowych rzeczy, poznawać świat i ludzi, ale nie boi się przy tym wyzwań i ciężkiej pracy.

Dużo rodziców pyta w rozmowach z nami, czy przychodzą do nas tylko dzieci z najbogatszych rodzin albo sami laureaci konkursów przedmiotowych. Nie, tak nie jest. Chodzi do nas, jak mówiłem wcześniej, młodzież o różnych zainteresowaniach i bardzo różnie uzdolniona.

Nie ma u nas też rewii mody, uczniowie chodzą do szkoły zwyczajnie ubrani, albo w naszych bluzach czy koszulkach szkolnych. To sprawia, że wszyscy uczniowie czują się dobrze. W naszej szkole jest wielokulturowość, ale taka zwyczajna, bez snobizmu.

Our Kids: Jak się Państwu udaje utrzymać czesne na stosunkowo niskim poziomie?

Krzysztof Felpel: To zależy od tego, co jest dla kogo priorytetem. Dla nas priorytetem nie jest piękny budynek choć możemy się pochwalić, że szkoła mieści się w dawnym XIX-wiecznym pałacu w samym centrum Krakowa przy rynku głównym oraz dworcu kolejowym i autobusowym. Dla zarządu i dyrekcji najważniejsza jest przyszłość naszej młodzieży. Mamy dobrą kadrę, która ma te same priorytety. Jako szkoła, która pierwsza w Małopolsce wprowadziła maturę międzynarodową, mamy bardzo duże doświadczenie. Jesteśmy najbardziej dynamicznie rozwijającą się szkołą w Krakowie i stajemy się jedną z większych szkół IB w Europie.

Języki

Our Kids: Szkoła oferuje poza angielskim inne języki. Jak wygląda edukacja językowa w Kolegium Europejskim?

Krzysztof Felpel: Poza angielskim dzieci mają do wyboru francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski, na różnych poziomach. Porozumiewają się swobodnie w kilku językach. A angielski jest na bardzo wysokim poziomie, bo jest on językiem wykładowym w ostatnich klasach IB, a dla młodzieży anglojęzycznej od pierwszej klasy liceum. To jest bardzo ważne bo nie ma żadnych barier, które uniemożliwiałyby naszym absolwentom studiowanie na całym świecie na przykład psychologii, biznesu, ekonomii czy innych kierunków. Świat zdecydowanie się dla nich otwiera. Mają dużą przewagę nad pozostałymi rówieśnikami. Na przykład nasi uczniowie, którzy studiują kierunki biznesowe czy psychologię, mają dużo łatwiej na studiach ponieważ poza zwykłymi przedmiotami IB posiadamy bardzo szeroką bazę przedmiotów zawodowych. Mamy business management, ekonomię, psychologię, computer science, visual arts (elementy malarstwa, rzeźby, grafiki komputerowej). Przez dwa lata uczniowie uczą się tych przedmiotów po angielsku, czyli kiedy idą na taki kierunek na uniwersytet, mają ogromną przewagę nad młodzieżą, która się tych przedmiotów nigdy nie uczyła.

Dwie matury

Our Kids: Uczniowie mają do wyboru polską maturę i maturę międzynarodową.

Krzysztof Felpel: Tak, ale zainteresowanie maturą polską gdy zna się zalety matury międzynarodowej jest u nas stosunkowo niewielkie.

Our Kids: Wasi uczniowie mogą także korzystać z różnych wyjazdów studyjnych, wymian.

Krzysztof Felpel: Wyjeżdżamy z uczniami na wiele wymian zagranicznych. Mamy podpisane umowy partnerskie ze szkołami na całym świecie. Uczniowie z klas IB1 i IB2 wybierają najczęściej wymiany ze szkołami, które tak jak nasza, mają program IB DP. Jest to dla nich bardzo korzystne, gdyż oprócz zwiedzania i poznawania innej kultury, uczestniczą w normalnych zajęciach lekcyjnych z dokładnie takich samych przedmiotów, jakich uczą się w Krakowie. Przykładowo, w ostatnich 2 latach wyjeżdżaliśmy do 2 prestiżowych szkół IB w Indiach. Jeśli chodzi o uczniów klas pre-IB to zazwyczaj wybierają krótkoterminowe wyjazdy do szkół europejskich. Przykładem jest nasza partnerska szkoła z Toskanii (miasto Empoli należące do metropolii Florencji). Mamy też podpisane umowy partnerskie z wieloma szkołami w Chinach, głównie w Pekinie (medyczne, biznesowe i z branży IT). Są to znane szkoły, posiadające wielkie kampusy i nowoczesne zaplecze dydaktyczne i sportowe.

Our Kids: A jaka będzie korzyść z tych umów dla uczniów?

Krzysztof Felpel: Podczas wymian nasi uczniowie mają bogaty program, w ramach którego zwiedzają, poznają inną kulturę, uczestniczą w ciekawych zajęciach, korzystają z pełnego zaplecza każdej ze szkół. Na przykład w szkołach w Pekinie mają lekcje pokazowe w laboratoriach gdzie przeprowadzane są wirtualne operacje medyczne, w pracowniach chemicznych zajęcia virtual reality, gdzie można przeprowadzić wiele ciekawych doświadczeń chemicznych W szkołach IT mamy dostęp do baz danych, platform ecommerce itp. Niektóre szkoły w Chinach posiadają zaplecze i sprzęt, o jakim czasem w szkołach w Europie można tylko pomarzyć. Współpracujemy też z wieloma uniwersytetami z całego świata. Ostatnio gościliśmy w naszej szkole profesor Marię Rosario de Guzman z uniwersytetu Lincoln w Nebrasce, która z grupą 4 doktorantów prowadziła dla naszych uczniów warsztaty z dziedziny nauk społecznych i biznesu. Po zakończeniu warsztatów nasi uczniowie mieli możliwość kontynuowania współpracy przy projektach badawczych uniwersytetu, co jest doskonałą formą budowania ich własnego portfolio przydatnego przy aplikowaniu na wyższe uczelnie. Mamy podpisane umowy z kilkoma uniwersytetami medycznymi, które gwarantują naszym najzdolniejszym uczniom miejsce bez egzaminów na wydziałach lekarskich, stomatologii i farmacji. Poza tym z wieloma uniwersytetami mamy umowy, w których uczelnie pełnią funkcję patrona naszej szkoły czy konkretnej klasy.

Our Kids: Szkoła jest stowarzyszona w UNESCO. Co to oznacza w praktyce?

Krzysztof Felpel: Współpracujemy z wieloma szkołami na świecie, realizujemy wspólne projekty międzynarodowe, uczestniczymy w różnych akcjach. Mamy koordynatorkę ds. cyfryzacji, która zna się doskonale na nowoczesnych technikach nauczania i współpracuje z najlepszymi na świecie dydaktykami. Czerpiemy wzory od tych nauczycieli, podpatrujemy co się dzieje gdzie indziej.

Uczniowie i nauczyciele

Our Kids: Jaki jest procent polskich dzieci w Państwa szkole?

Krzysztof Felpel: Mamy pół na pół uczniów polskich i zagranicznych.

Our Kids: Czy po zakończeniu szkoły większość z nich studiuje za granicą?

Krzysztof Felpel: Około 70%. Ci, którzy wybierają polskie uczelnie, najczęściej decydują się na studia w języku angielskim - nie chcą zapomnieć języka.

Our Kids: A kim są nauczyciele?

Krzysztof Felpel: W większości są to Polacy. Dlaczego? Nasz system podzielony jest na dwie części. Pierwsza to klasy pre-IB, przygotowujące do matury międzynarodowej, a druga to dwa ostatnie lata (IB DP) kończące się maturą międzynarodową. Na etapie pre-IB zależy nam na tym, aby nauczyciele byli dwujęzyczni. Mamy bowiem klasy, gdzie jest 100% wykładowego języka angielskiego (tylko lekcje języka polskiego są po polsku), ale mamy też takie klasy gdzie jest 30% angielskiego, a 70% polskiego i powoli, stopniowo jest wdrażany język angielski aby w końcu dojść do wykładowego angielskiego. W związku z tym potrzebna nam jest kadra, która mówi też po polsku. Mamy w naszym gronie pedagogicznym praktyków, na przykład nasz nauczyciel uczący business management i computer science pracuje też w wielkiej korporacji. Mamy również nauczycieli-doktorów, którzy wykładają na uniwersytetach.

Rekrutacja

Our Kids: Mają Państwo w Kolegium Europejskim także dwujęzyczną szkołę podstawową więc rozumiem, że dzieci, które przechodzą przez cały cykl, bez problemu dostają się do Państwa liceum. A jak jest w przypadku dzieci, które przychodzą do liceum, a nie przeszły przez Waszą podstawówkę? Czy zdają egzaminy wstępne?

Krzysztof Felpel: Dzieci, które chodzą do naszej dwujęzycznej szkoły podstawowej, jak wszędzie na koniec szkoły podstawowej muszą zdać egzamin ośmioklasisty. Uczniowie z naszej szkoły podstawowej dostają się do liceum bez egzaminów wstępnych. Młodzież z zewnątrz zdaje egzaminy i ważna jest średnia ocen z poprzedniej klasy jako kryterium rekrutacyjne. Do naszej międzynarodowej szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi w ślad za naszym liceum z maturą międzynarodową IB, zapisuje się coraz więcej dzieci z całego świata. Robi się bardzo międzynarodowo. Ostatnio dołączyły kolejne dzieci z USA i Indii. Kontakt z dziećmi z różnych zakątków świata tworzy fantastyczną atmosferę oraz ułatwia utrwalanie i naukę angielskiego przez polskie dzieci i polskiego przez dzieci anglojęzyczne. Zwiększona liczba godzin angielskiego do ośmiu od klasy 4 do 8, w tym zajęcia z native speakerami, wprowadzanie specjalistycznego słownictwa z każdego przedmiotu na lekcjach powoduje ogromny postęp w uczeniu się angielskiego. Drugi język (francuski, hiszpański, niemiecki) jest do wyboru od 4 klasy. W klasach 1-3 jest 5 godzin angielskiego i 1 godzina hiszpańskiego. Dla dzieci anglojęzycznych zwiększona jest liczba godzin języka polskiego jako obcego (4 godziny) nauczanego przez specjalnie do tego przygotowanych nauczycieli oraz zajęcia wyrównawcze math/science, sprawdziany pisane w języku angielskim oraz częściowe materiały i prezentacje po angielsku. Obecnie wprowadzamy specjalnie przygotowany dla nas program z Anglii i dla dzieci anglojęzycznych będziemy realizować część brytyjskiego programu nauczania. Wybraliśmy opcję UK National Curriculum. Chcielibyśmy nadbudować polską podstawę programową o treści programowe zawarte w brytyjskim programie. Oczywiście mowa o wybranych treściach (maths czy grupa science w wymiarze 5-8 godzin na tydzień dla dzieci najmłodszych i nieznaczne zwiększenie liczby godzin w klasach starszych). W klasach 1-3 mamy dla dzieci drugie śniadanie, podwieczorek oraz dla wszystkich dzieci ze szkoły podstawowej świetlicę.

Our Kids: Czy dużo jest dzieci chętnych do Państwa szkoły?

Krzysztof Felpel: Tak, i z roku na rok coraz więcej. Aplikuje też do nas bardzo dużo młodzieży z całego świata nawet z wyprzedzeniem 2-letnim.

Our Kids: A czy warunki lokalowe pozwalają na taki wzrost?

Krzysztof Felpel: Radzimy sobie. Nasza szkoła mieści się w centrum Krakowa, w przepięknej starej kamienicy z widokiem na Bramę Floriańską. Dzieci uwielbiają nasz budynek, który ma wspaniały klimat.

Trudności

Our Kids: Jakie mają Państwo największe trudności czy wyzwania?

Krzysztof Felpel: Największe trudności to zapewnienie zakwaterowania dla dzieci, które przyjeżdżają do naszej szkoły z zagranicy.

Osiągnięcia

Our Kids: A z czego jest Pan najbardziej dumny?

Krzysztof Felpel: Ze stworzenia tego klimatu międzynarodowości, który panuje w naszej szkole.

Czasami rodzice pytają mnie o przemoc w szkole, ale ja nie mam takich problemów i to sobie cenię najbardziej. Druga rzecz to to, że młodzież nie spędza życia tylko w mediach społecznościowych, zamknięta w domu przed ekranem komputera. Nasze dzieci lubią się integrować, wyjeżdżać razem na święta, chodzić razem na różne imprezy, kongresy i kursy.

W czerwcu 2019 r byliśmy organizatorami pierwszych międzynarodowych debat oksfordzkich w języku angielskim, na które przyjechało wiele szkół. Bardzo żałujemy, że nie dojechała szkoła z Indii, ale niestety nie dostali na czas wizy. To wspaniałe, że w dzisiejszych czasach przemocy dzieci mogą się mierzyć w kulturalny sposób i uczyć się sztuki argumentacji.

Kilkoro uczniów Kolegium Europejskiego w związku ze swoją szeroką działalnością naukową, organizacyjną i społeczną otrzymało stypendia w prestiżowych zagranicznych szkołach. Mimo że musimy się z nimi pożegnać, gratulujemy im sukcesów oraz życzymy powodzenia i dalszych tak znakomitych osiągnięć naukowych. Wśród nich są:

Wiktoria Prokocka – uczennica klasy pre-IB otrzymała 2-letnie stypendium w Impington Village College w Wielkiej Brytanii. Występowała na Sejmie Dzieci i Młodzieży oraz współpracuje z Europejskim Parlamentem Młodzieży w zakresie organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw. Pełni rolę koordynatora wojewódzkiego i rzecznika prasowego Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej, największego panelu dyskusyjnego młodzieży w Polsce, jest członkiem komisji rewizyjnej Młodzieżowej Rady Krakowa oraz członkiem proeuropejskiej organizacji Młodych Europejskich Federalistów.

Bartosz Kukliński - zdobył 2-letnie stypendium w brytyjskiej szkole Windermere School. Zwycięzca Rozgrywek o Puchar Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego na „Najlepiej zarządzane wirtualne przedsiębiorstwo”. Finalista konkursu UWC (United World Colleges). Laureat konkursu na stypendium BAS (British Alumni Society). W poprzednich latach finalista 13 konkursów, olimpiad i igrzysk na poziomach wojewódzkich i powiatowych w różnych dziedzinach, m.in. matematyka, biologia, sztuka.

Rozmowę przeprowadziła

dr Małgorzata P. Bonikowska

redaktor naczelna Our Kids Polska

Osoby, które to czytały, również oglądały: