Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Muzyka w szkole rozwinie dziecko na wszystkich płaszczyznach

Dlaczego edukacja muzyczna jest tak ważna w rozwoju dziecka?"Gdybym nie był fizykiem, prawdopodobnie zostałbym muzykiem. Często myślę muzyką. Moje marzenia dzienne są muzyką. Postrzegam swoje życie w pojęciach muzycznych."


Od dawna wiadomo, że nauka muzyka idzie w parze z lepszymi wynikami w testach z wiedzy akademickiej, a dzieci grające na instrumentach nie tylko łatwiej i skuteczniej uczą się matematyki lub czytania, ale mają większą odwagę społeczną. Dlaczego tak się dzieje?  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Silny wpływ muzyki na mózg fascynuje naukowców od lat. Badania wykazują, że muzyka oddziałuje na nas od pierwszych chwil życia - sprzyja tworzeniu się połączeń neuronowych w okresie prenatalnym, a niemowlęta faworyzują ten rodzaj muzyki, który słyszały w łonie matki. W przeciwieństwie do innych dziedzin nauki czy aktywności, muzyka aktywizuje wszystkie partie mózgu i stymuluje powstawanie w nim fal alfa odpowiedzialnych za poczucie głębokiego spokoju i koncentracji. Muzyka wpływa na ludzi przez całe życie, jednak szczytowy moment rozwoju zdolności muzycznych człowiek osiąga już w wieku 9 lat. Udowodnił to słynny psycholog muzyczny Edwin Gordon, a jego metoda nauczania rytmiki podbiła świat.

Muzyka w szkole

The British School Warsaw

(Zobacz profil szkoły)

Niektóre szkoły świadome bezcennego wpływu muzyki na człowieka kładą szczególny nacisk na wychowanie muzyczne dzieci. - Wielu wychowawców twierdzi, że we współczesnych dzieciach trzeba budować przede wszystkim charakter. Dlatego w The British School Warsaw nauczanie muzyczne to nieodłączny element ogólnego wychowania małego człowieka – mówi Agnieszka Kowalska, Marketing Manager BSW. – Aby móc tworzyć, trzeba dużo samodyscypliny, cierpliwości i silnej woli. Ponadto, muzyka kształtuje cechy pożądane na nowoczesnym rynku pracy: kreatywność, myślenie krytyczne oraz tak zwane kompetencje miękkie, czyli m.in. umiejętność współpracy. Dla mnie osobiście najważniejsze w edukacji muzycznej jest to, że zrozumienie i docenienie sztuki kształtuje dzieci na dociekliwych, zaangażowanych społecznie i kulturalnie obywateli świata, a to główne wartości naszej międzynarodowej szkoły – dodaje pani Agnieszka.

The British School Warsaw współpracuje od wielu lat z The Juilliard School, kuźnią artystów światowego formatu. Program Juilliard pozwala każdemu dziecku być jednocześnie słuchaczem, kompozytorem, interpretatorem oraz wykonawcą. Dzieci uczą się od piątego roku życia gry na keyboardzie, kompozycji i improwizacji według metod słynnej szkoły, korzystając z sali koncertowej wybudowanej zgodnie z jej wytycznymi. Dzieci są połączone z globalną siecią społeczności Juilliard, regularnie goszcząc u siebie mistrzów z zagranicy lub koncertując w innych krajach.

Przedszkole Rubik Music School

(Zobacz profil szkoły)

Poza wpływem na rozwój intelektualny muzyka ma jeszcze jeden wielki atut – kształtuje emocje oraz postawy. Właśnie na ten aspekt zwraca uwagę Przedszkole Rubik Music School. Piotr Rubik kompozytor i współzałożyciel przedszkola wprowadził do niego program nauczania dzieci metodą „Żywej Muzyki”, czyli otaczania dobrą jakościowo muzyką klasyczną oraz rozrywkową, tworzoną przez profesjonalistów. Choć większości absolwentów Rubik Music School, chcących kontynuować edukację muzyczną, udaje się dostać bez trudu do szkół muzycznych I stopnia, przedszkole kształtuje nie tyle instrumentalistów, co ich postawy.

Katarzyna Sobesto, Dyrektor Zarządzający RMS, podkreśla: – Dzieci uczone są w codziennych zabawach obycia scenicznego, posługiwania się mikrofonem oraz autoprezentacji. Dzięki temu nabywają śmiałości, przełamują bariery, wchodzą w interakcje. U wielu wychowanków widzę metamorfozę – z zamkniętych w sobie stają się ekspresyjne i odważne, wierzą we własny potencjał. Potrafią same zapisać własne kompozycje i je potem zaprezentować. To nieocenione kompetencje społeczne, które owocują w wieku szkolnym – tłumaczy pani Katarzyna. – Również cotygodniowe zajęcia indywidualne z muzykiem są dla każdego dziecka wyróżnieniem i sygnałem, że jest doceniane, widoczne i słuchane. Nasze dzieci są ciągle naładowywane pozytywną energią – śpiewamy im po polsku i po angielsku, rano i po południu, puszczamy muzykę na warsztatach i tak po prostu, bez okazji. Mają więc codzienną dawkę endorfin zapewnioną – opisuje autorski program muzyczny pani Katarzyna.

Muzyka w szkole

Integrującą społecznie rolę muzyki zauważają pedagodzy w wielu krajach. Dyrektor Departamentu Edukacji Wczesnoszkolnej z Manhattanville College, Patricia Vardin, podkreśla w swoich wypowiedziach aspekt tworzenia więzi ponad podziałami: „Muzykowanie z innymi daje poczucie przynależności do grupy. Dzieci, które zazwyczaj nie dołączają do aktywności grupowych z powodu nieśmiałości, słabej znajomości angielskiego lub dysfunkcji, mogą śmiało uczestniczyć w zajęciach muzycznych”. Z perspektywy rozwoju emocjonalnego, satysfakcja wypływająca z nauczania muzyki podczas zajęć indywidualnych w formie uczeń-mistrz przekłada się na inne przedmioty szkolne – dziecko wierzy we własne możliwości, widzi efekty swojej wytrwałości i w konsekwencji osiąga lepsze wyniki w nauczaniu ogólnym.

Większość dzieci, która ma w szkole edukację muzyczną, nie trafi w dorosłym życiu na profesjonalną scenę z instrumentem w ręku, ale już na zawsze będzie miała wpojone barwniejsze postrzeganie świata, rozwinięte logiczne myślenie, wrażliwość na sztukę i łatwość publicznych wystąpień. Warto zatem pomyśleć, jaki program muzyczny pasowałby naszym pociechom w nadchodzącym roku szkolnym.

Osoby, które to czytały, również oglądały: