Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Wywiad Our Kids: Poznaj lepiej Przedszkole Numer Jeden

Rozmówczynie Our Kids: twórczyni/dyrektor Edyta Frejek oraz pedagog Przedszkola Numer Jeden Anna ModzelewskaTwórczynią Przedszkola Numer Jeden działającego w warszawskiej dzielnicy Wilanów jest Edyta Frejek. Pochodzi z Zakopanego. Często odwiedzała rodzinę w Nowym Jorku, gdzie miała okazję przyjrzeć się jak działają na co dzień placówki przedszkolne. Urzekła ją ich wolność i otwartość. Kiedy sama objęła posadę dyrektora w polskim przedszkolu publicznym, zobaczyła jak wiele jest ograniczeń, przepisów i zasad niepozwalających na rozwinięcie kreatywności. I wtedy postanowiła, że założy własne przedszkole, takie, o jakim sama marzy.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Przedszkole Numer Jeden brało udział w plebiscycie “Przedszkole na Medal” i zajęło 1. miejsce uzyskując tytuł Przedszkola Roku 2018 w Warszawie.

Our Kids rozmawia z Edytą Frejek i Anną Modzelewską, sprawującą nadzór pedagogiczny w Przedszkolu Numer Jeden.

Innowacyjny Program Tablit

Our Kids: W Przedszkolu Numer Jeden realizowany jest innowacyjny program pod nazwą Tablit. Proszę opowiedzieć nam o tym programie.

Edyta Frejek: Wprowadziłam ten program pierwsza w miasteczku Wilanów i chyba pierwsza w całej Warszawie, od początku działania naszego przedszkola 2 marca 2017 r., uzyskując go bezpośrednio do osoby, która go stworzyła. Nie tylko korzystamy z tego programu, ale 90% osób u nas pracujących przeszło dogłębne szkolenie i ma wymagane certyfikaty. Jak sami autorzy podkreślają, program Tablit pozwala dzieciom na poznawanie rzeczywistości poprzez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie. Nie zmusza do nauki lecz rozbudza w dzieciach ciekawość tworząc bogate w bodźce środowisko edukacyjne.

Tablit powstał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stworzony przez zespół powołany przez prof. dr hab. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk w składzie dr Dawid Pietrala, dr Anna Basińska, Teresa Pietrala i Urszula Zielińska. Program zawiera również tablicę interaktywną, co dzisiaj jest bardzo ważne gdyż innowacyjność technologiczna powinna być wprowadzana także w przedszkolu, z korzyścią dla dzieci. Oprócz tego, że się uczymy przez zabawę, dzieci mają możliwość powtórzenia materiału i to wszystko jest realizowane poprzez tablicę interaktywną.

Our Kids: Co to jest tablica interaktywna?

Edyta Frejek: Jest to program multimedialny. Tablica interaktywna wygląda jak normalna biała tablica, a na niej wyświetlane są wszystkie filmy potrzebne do realizowanego projektu. Program Tablit opiera się na projektach - jeden projekt tematyczny jest realizowany przez wszystkie grupy wiekowe przez miesiąc. Te projekty to gospodarstwo, drzewa, ziemia, kosmos, człowiek, laboratorium, powietrze, rośliny i woda. Jest to program przyrodniczo-badawczy - dzieci organizują centrum badawcze, układają beczkę słów, siatkę pytań. Metoda projektów pozwala na opieranie się na otwartych treściach. Dużo informacji uzyskujemy też od samych dzieci, odwołując się do ich własnych doświadczeń. Nasz program powoduje, że sami nauczyciele mają dużo zabawy, więc nie grozi im, że się wypalą.

Our Kids: A co na to rodzice?

Anna Modzelewska: Rodzice dostają bardzo dokładne informacje o tym co robią dzieci - informujemy ich regularnie o celach i zadaniach projektów. Wysyłamy do rodziców maile informujące ich jakie treści będą realizowane, czego dzieci się dowiedzą, jakie są ciekawostki, jaką literaturę mogą poczytać i na jakie tematy mogą porozmawiać z dziećmi. Jesteśmy otwarci na włączanie się rodziców w pracę przedszkola. Czasami rodzice przynoszą ciekawe materiały, książki, pomoce.

Edyta Frejek: A w to wszystko jest wpleciony język angielski, na który kładziemy ogromny nacisk.

Nauczanie dwujęzyczne

Our Kids: Właśnie - jak wygląda sprawa kształcenia językowego?

Edyta Frejek: W sali poza nauczycielem obecny jest nauczyciel języka angielskiego (native speaker), który utrwala w języku angielskim wszystkie treści realizowane po polsku. Są scenariusze zajęć do każdego tematu. Generalnie ten program jest bardzo kompleksowo opracowany, ale pozwala też nauczycielowi wprowadzić dużo elementów twórczych. Wszystko jest na zasadzie zadań otwartych, pytań, doświadczeń - nasze dzieci badają, doświadczają i to samo realizują w języku angielskim. Native speaker obecny jest zresztą nie tylko na samych zajęciach ale także przy codziennych czynnościach, np. idzie z dziećmi do kuchni i dzieci komunikują się w takich naturalnych sytuacjach bez problemu.

Our Kids: A jakie są efekty jeżeli chodzi o opanowanie języka?

Edyta Frejek: Efekty są nieprawdopodobne. Proszę sobie wyobrazić dziecko, które ma 2 lata i 8 miesięcy i potrafi się wypowiadać, zadaje pytania. Bywam bardzo często na zajęciach, więc obserwuję szybkie postępy dzieci. Dużo zależy od tego w jakim wieku przychodzi do nas dziecko: niektórzy rodzice zapisują dziecko w wieku 2,5 roku, a inni przeprowadzają się do naszej dzielnicy jak dziecko ma 3,5 roku. I wtedy widać ogromną różnicę. Jeżeli dziecko od samego początku jest u nas to faktycznie jego język angielski jest na dużo wyższym poziomie.

Logopeda i psycholog na miejscu

Our Kids: Jakiego rodzaju problemy zauważacie Państwo u dzieci zapisywanych do przedszkola?

Anna Modzelewska: Na pewno różny poziom rozwoju mowy, a także wady wymowy polegające na seplenieniu, na trudnościach w wypowiadaniu się, w artykułowaniu głosek.

Our Kids: No właśnie - zwróciłam uwagę w Państwa materiałach, że zapewniają Państwo nadzór logopedy i psychologa.

Anna Modzelewska: Opieka logopedyczna i psychologiczna jest u nas dostępna w pełnym wymiarze. Mamy zatrudnionego logopedę, który prowadzi na początku roku badania przesiewowe, identyfikując dzieci, którym trzeba pomóc indywidualnie i z takimi dziećmi pracuje. Mamy 23 dzieci objętych taką indywidualną opieką. Ponadto nasi nauczyciele również wprowadzają do swojej pracy elementy profilaktyki logopedycznej poprzez ćwiczenia i zabawy.

Edyta Frejek: Nasza pani logopeda, de facto neurologopeda, zatrudniona na pełny etat, spotyka się również z rodzicami aby wytłumaczyć im, jak przebiega rozwój mowy, że wszystko zachodzi w swoim czasie i nie ma najczęściej powodów do paniki. Dla dziecka w tym wieku miesiąc czy dwa to bardzo duża różnica czasu. Ciocia Kasia (bo u nas do wszystkich nauczycielek mówi się “ciociu”) po pewnym czasie od wstępnego badania przesiewowego uczestniczy w zajęciach, obserwuje i może wesprzeć nauczycieli i rodziców, a przede wszystkim dzieci.

Our Kids: Czyli psycholog i logopeda nie są wzywani dopiero kiedy pojawia się jakiś problem?

Edyta Frejek: Moim marzeniem kiedy tworzyłam to przedszkole było właśnie aby nie zwracać się do specjalisty dopiero wtedy kiedy jest jakiś problem, np. kiedy dziecko zaczyna się zachowywać agresywnie, ale aby móc otoczyć taką opieką wszystkie dzieci. Na co dzień używamy pozytywnego języka i pozytywnych zwrotów, np. zamiast “Nie biegaj” u nas mówi się “Nasze nóżki chodzą powoli”. To ma duże znaczenie w procesie wychowania. Dbamy bardzo o rozwój emocjonalny dzieci.

Liczebność grup

Our Kids: Ilu macie nauczycieli/wychowawców i jak liczne są grupy?

Anna Modzelewska: W grupie jest do 10 dzieci. W każdej grupie wiekowej mamy dwóch nauczycieli - nauczyciela głównego prowadzącego i asystenta, a do tego jest native speaker języka angielskiego. To bardzo mała liczba dzieci przypadająca na jednego nauczyciela.

Zajęcia dodatkowe

Our Kids: Czy dzieci mają zajęcia sportowe?

Edyta Frejek: Mamy bardzo szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. W nasze czesne wyliczone są wszystkie zajęcia. Raz w tygodniu mamy basen - nasze pięciolatki pływają doskonale. Są też zajęcia taneczne - ostatnio braliśmy udział w turnieju mazowieckim. Mamy również jazdę konno połączoną z hipoterapią. Raz w miesiącu jest wycieczka i raz na dwa miesiące przyjeżdża do nas teatrzyk. A w zimie jeździmy na nartach - przecież ja jestem góralka z Zakopanego! Nauka jazdy na nartach pod opieką instruktorów odbywa się na Górce Szczęśliwickiej. Dzieci robią ogromne postępy i świetnie się bawią.

Dywan interaktywny

Our Kids: Wyczytałam w materiałach informacyjnych o dywanie interaktywnym - cóż to takiego?

Anna Modzelewska: To dobre pytanie bo dywan wszystkich interesuje, włącznie z wizytatorami. Jest to urządzenie zamontowane w suficie, z którego korzysta się przy oknach zaciemnionych żaluzjami. Na dywanie wyświetlają się np. gra futbol czy ślady, a dzieci odgadują, albo pływają bo pokazuje się jest woda. Są efekty i dźwiękowe, i wizualne. To dla dzieci wspaniała zabawa i wielka przyjemność pójść na “magiczny dywan”. Dzieci kochają interaktywne gry, które wyświetlane są na dywanie, który jest także używany do zajęć ruchowych i gimnastyki. Uważam, że to fantastyczne, że pani Edyta zakupiła taką niesłychanie nowoczesną i przydatną pomoc naukową.

Czego brak?

Our Kids: Jak w paru zdaniach opisałaby Pani swoje przedszkole?

Edyta Frejek: Nasze przedszkole jest przedszkolem domowym - jest w pełni profesjonalne, ale ma bezpieczną i ciepłą atmosferę domu. I muszę powiedzieć, że jest jedna rzecz, której w nim brak - to nuda.

Rozmowę przeprowadziła

dr Małgorzata P. Bonikowska

redaktor naczelna Our Kids Polska

Our Kids o przedszkolachOsoby, które to czytały, również oglądały: