Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Przedszkola i szkoły Reggio Emilia w Polsce

Prywatne placówki oparte na metodzie nauki Reggio EmiliaJedną z metod nauczania stosowaną we wczesnej edukacji jest Metoda Reggio Emilia. Jest to metoda stworzona, rozwinięta i wdrożona przez włoskiego pedagoga i psychologa, Lorisa Malaguzziego przy współpracy z rodzicami i samorządem we włoskim mieście Reggio Emilia. Koncepcja opiera się w pewnym stopniu na założeniach Jeana Piageta i Marii Montessori.  kontynuuj czytanie...

Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
2 Przedszkole Baby City

ul. Zielona 42, Warszawa, 02-913
żłobek (2,5 lat) do zerówka Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
Waldorf
angielski, hiszpański
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
Waldorf
1 Wrocław Cosmopolitan School

Fabryczna 14A, Wrocław, 53-609
żłobek (3 lata) do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
angielski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
0 Szkoła Otwarta - Autorska szkoła podstawowa w nurcie edukacji alternatywnej
ul.Marokańska 1W, Warszawa, 03-977

Na tej stronie:


Najczęściej wymienianą, szczególną cechą tej metody jest brak wcześniej ustalonego programu nauczania. Metoda skupia się przede wszystkim na potrzebach dziecka. Małe dzieci mają wewnętrzną potrzebę odkrywania i poznawania otaczającego je świata. Metoda polega na zachęcaniu dzieci do tego, aby samodzielnie odkrywały codzienną rzeczywistość.

Malaguzzi twierdził, że “dziecko ma sto języków”, poprzez które komunikuje się i wyraża swoje potrzeby. Tymi językami są np. malowanie, rysowanie czy rzeźbienie, tak więc dużą uwagę przykłada się do zajęć artystycznych jako środka nauczania (podobnie jak w szkołach waldorfskich).

Podstawowe zasady metody Reggio Emilia

Od urodzenia dziecko w sposób naturalny jest pełne ciekawości otaczającego świata. Nauka powinna odbywać się poprzez obserwację i odkrywanie najważniejszych uzdolnień dziecka. Opierając się na tych przeświadczeniach dobiera się formy nauki dostosowane do indywidualnych predyspozycji. Według założeń tej metody, dziecko uczy się poprzez nabywanie doświadczeń.

Wszystko, co związane jest ze zdobywaniem doświadczeń ma być jednocześnie czymś, co jest kojarzone jako przyjemne zajęcie. Jeśli otoczenie dziecka jest interesujące i estetyczne to w sposób naturalny prowokuje do nauki i staje się jakby drugim nauczycielem. W metodzie nauki Reggio Emilia różne od innych metod są założenia. Polegają one w skrócie na:

W szkołach niepublicznych, w których stosowana jest metoda Reggio Emilia, na równi z zajęciami szkolnymi traktowane są zajęcia pozaszkolne, spotkania z rówieśnikami, a także wspólne spotkania z rodzicami. Są one traktowane jako element mający istotny wpływ na rozwój dziecka. Przykładem takich wspólnych inicjatyw może być dzień spędzony w szkole wspólnie z rodzicami.

Dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w zajęciach wspomagających wspólną aktywność. Tego rodzaju aktywności przekształcają się bardzo często w niezaplanowane inicjatywy takie jak wspólne wycieczki, wyjazdy, pikniki. Udział rodziców w życiu szkoły jest w tym wypadku bardzo duży i ma pozytywny wpływ na naukę dziecka.

Edukacja dzieci metodą Reggio Emilia przebiega wielowymiarowo. Opiekun i nauczyciel dziecka stosuje następujące zasady:

Szkoły Reggio Emilia – nauka pełna spontaniczności i radości

Metoda nauki Reggio Emilia nie jest jeszcze zbyt znana i raczej rzadko spotykana w szkołach w Polsce. Niepubliczne placówki, które ją stosują, należą do tych najbardziej nowoczesnych (niektóre elementy tej metody można też spotkać w placówkach publicznych).

Najpopularniejsze są żłobki i przedszkola prywatne opierające naukę częściowo lub w całości na metodzie Reggio Emilia. Są wśród nich też przedszkola językowe i międzynarodowe. Znajdują się m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Słomnikach i Olsztynie.

Jednym z największych plusów tej metody jest to, że nie wdraża się jej krok po kroku. Jest to stworzenie różnorodnych możliwości dzieciom. Możliwości te wynikają tylko i wyłącznie z tego, jakie potrzeby mają dzieci. Nauka w przedszkolach stosujących tą metodę nie odbywa się jednak w sposób niezorganizowany.

Przedszkole udostępnia różnego rodzaju materiały dydaktyczne, a dzieciom pozostawia się wolność wyboru tego, w jaki sposób je wykorzystają. Stosowane materiały edukacyjne mają na celu wyzwolić naturalną ciekawość świata i rozwijać pomysłowość uczniów. Dzieci wykonując to, co je najbardziej interesuje odczuwają naturalną radość.

Podstawa budowania rzeczywistości odbywa się za pomocą doświadczeń w wyniku prób i możliwości popełniania błędów. W ten sposób u dzieci w naturalny sposób rozwija się proces samodzielnego wyciągania wniosków.

Szkoły stosujące tą metodę są jasne i przytulne. Stanowią miejsce, w którym uczniowie czują się dobrze, w głównej mierze dzięki temu, że współdecydują o tym jak będzie wyglądało ich otoczenie. Metoda Reggio Emilia ma dużo wspólnego z zasadami, na jakich opierają się placówki Montessori.

Rola nauczycieli i rodziców w szkołach Reggio Emilia

Rolą nauczycieli i rodziców nie jest przedstawianie gotowych rozwiązań oraz odpowiedzi. Nauczyciel jest obserwatorem i udostępnia dzieciom materiały edukacyjne. Jest także wsparciem dla uczniów i osobą, która motywuje do poszukiwań własnych odpowiedzi. Uczestnictwo rodziców w tym procesie jest także bardzo ważnym elementem. Młody człowiek otrzymuje w ten sposób informacje, że to, co robi jest ważne dla jego otoczenia.

Osoby, które to czytały, również oglądały: