Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Wywiad Our Kids: Poznaj lepiej The Canadian School of Warsaw

Rozmówczyni Our Kids: dyrektor i koordynator programu IB w The Canadian School of Warsaw Christine MamoMiędzynarodowa szkoła The Canadian School of Warsaw mieści się na trzech kampusach na Mokotowie, gdzie oferuje kształcenie na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (w przedszkolu przy ul. Krasickiego 53) i szkolnej (w szkole podstawowej przy ul. Bełskiej 7 oraz w gimnazjum przy ul. Olimpijskiej 11), łącząc polską podstawę programową z międzynarodowym programem IB - Primary Years Programme (PYP) opracowanym przez organizację International Baccalaureate Organization (IBO) i przygotowując uczniów do egzaminów Preliminary English Test (PET), First Certificate (FCE) i Cambridge English Advanced (CAE). W szkole językiem wykładowym jest język angielski, jednakże dzieci uczą się w trzech podstawowych językach: polskim, angielskim i francuskim. Mogą też poznawać inne języki, takie jak hiszpański czy niemiecki.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Our Kids rozmawia z dyrektor Christine Mamo, od trzech lat koordynatorką IB we wszystkich trzech lokalizacjach, która pochodzi z Sydney w Australii gdzie mieszkała do 2014 r. Jej wykształcenie obejmuje patologię mowy, historię starożytną oraz nauczanie języka angielskiego jako języka obcego.

Our Kids: Szkoła ma w nazwie słowo “Canadian”. Co to oznacza w praktyce?

Christine Mamo: Na początku była to szkoła kanadyjska, gdzie uczyli kanadyjscy nauczyciele. W tamtym czasie była to bardzo mała szkoła i po pewnym czasi postanowiono, że jej charakter się zmieni, ale dla poszanowania tradycji pozostawiono w nazwie przymiotnik “Canadian”. Nie mamy Kanadyjczyków pracujących w naszej szkole, a z elementów kanadyjskich jest to, że oferujemy język francuski, który przecież jest jednym z dwóch oficjalnych języków Kanady. Mamy też bliskie kontakty z Ambasadą Kanady i co roku bierzemy udział w dorocznej imprezie organizowanej przez Ambasadę.

Autoryzacja szkoły przez IBO

Our Kids: W 2014 roku szkoła otrzymała oficjalną autoryzację IBO (International Bacalaureate Organization) jako IB school. Co to oznacza dla filozofii szkoły i nauczania? Jakiego absolwenta kształcicie?

Christine Mamo: Nasz podstawowy program nauczania od przedszkola do klasy 6 to Primary Years Programme (PYP). Ten program oznacza konkretny sposób realizowania treści programowych, a więc na każdym poziomie, w każdej klasie realizowane są jednostki edukacyjne tzw. units of enquiry. Na początku, w pierwszych etapach edukacji są to 4 jednostki, a potem gdy dzieci rosną i dojrzewają, jest ich więcej. Każda z tych jednostek ma dominujący temat, np. w klasie 3 kończymy teraz jednostkę o nazwie “woda”. To główny temat, którym uczniowie się zajmowali i który badali, zarówno z wychowawcą klasy jak i z nauczycielami przedmiotowymi i oczywiście w ramach tego tematu poznawali treści wielodyscyplinarne w zakresie języka, matematyki i innych nauk ścisłych, sztuki. Oczywiście muszą poznać ten temat po polsku, bo w ramach naszego programu włączamy także obowiązujący w Polsce program Ministerstwa Edukacji Narodowej, a więc dzieci uczą się nie tylko angielskiego, ale i polskiego, a także innych przedmiotów takich jak informatyka, wychowanie fizyczne, sztuka, muzyka, religia lub etyka.

Our Kids: Jakie warunki musi spełnić szkoła żeby mogła uzyskać oficjalną autoryzację od IBO? Czy jest to skomplikowany proces?

Christine Mamo: Tak, jest to niezwykle rygorystyczny proces. Są szkolenia, którym muszą zostać poddani nauczyciele. Oczywiście organizacja musi dokładnie zbadać program nauczania czy jest zorganizowany według obowiązujących zaleceń i przepisów IB. Również dokładnie analizowana jest metodyka nauczania. Reprezentanci organizacji odwiedzają szkołę, spędzają w niej dużo czasu, obserwując, zbierając informacje aby ocenić czy szkoła spełnia wymogi, które zostały bardzo dokładnie nakreślone przez organizację IBO.

W zeszłym roku przeszliśmy przez kolejną autoryzację ponieważ proces ten powtarzany jest co pięć lat. Przyjechały do nas dwie osoby i spędziły trzy dni w naszej szkole. Spotykały się z uczniami, nauczycielami, sprawdzając jak współpracują - i ze wszystkimi zaangażowanymi w proces kształcenia. Czeka nas kolejna taka inspekcja ponieważ złożyliśmy do IBO wniosek o autoryzowanie naszego programu dla starszych dzieci - Middle Years (MYP).

Nauczanie w systemie IB

Our Kids: Na czym polega metoda dociekania, typowa dla programów IB?

Christine Mamo: Zachęcamy naszych uczniów aby prowadzili niezależne badania, zadawali wiele pytań, a my dajemy im narzędzia, które pozwolą im na znalezienie odpowiedzi na te pytania. W naszych metodach nauczania bardzo daleko odchodzimy od tradycyjnego systemu i metody, która polega na tym, że nauczyciel stoi pod tablicą, mówi uczniom wszystko i pracuje z nimi na podstawie podręcznika. W naszym przypadku edukacja uczniów jest oparta na projektach. Inne są także metody oceniania uczniów i ich postępów. Staramy się nie używać testów i klasówek, a oceny dokonuje się na podstawie wykonywanych przez uczniów projektów, prezentacji czy debat w ramach poszczególnych jednostek edukacyjnych.

Nauczyciele i uczniowie

Our Kids: Kto uczy w Waszej szkole? Kim są nauczyciele?

Christine Mamo: Mamy bardzo dużo nauczycieli obcokrajowców, szczególnie od przedszkola do klasy 6, którzy pochodzą z wielu krajów, np. z Południowej Afryki, Australii, Wielkiej Brytanii. Ale mamy także nauczycieli Polaków - wszyscy mają znakomicie opanowany język angielski.

Our Kids: A uczniowie?

Christine Mamo: Większość uczniów w naszej szkole to Polacy. Około 35-40% to uczniowie zagraniczni, z wielu krajów europejskich – Słowacji, Słowenii, Czech, ale także spoza Europy - z Indii, Chin.

Our Kids: Czy dużo jest uczniów, którzy zaczynają naukę w Waszej szkole od samego początku, od przedszkola, i przechodzą przez cały Wasz system aż do klasy 8?

Christine Mamo: To zależy od roku. Przez ostatnie dwa lata większość dzieci, które mieliśmy w przedszkolu kontynuowała naukę w 1 klasie podstawówki. Tak będzie również jesienią tego roku.

Our Kids: Jakie dzieci najbardziej nadają się do Waszej szkoły?

Christine Mamo: To dość dokładnie opisuje IBO w tak zwanym profilu. Są to cechy, którymi powinien charakteryzować się uczeń realizujący program IB. Wśród tych cech są takie jak łatwość podejmowania ryzyka czy otwartość umysłu. Mimo że większość naszych uczniów to Polacy, mamy około 40% uczniów zagranicznych, a zatem zależy nam na tym aby nasi uczniowie byli tolerancyjni wobec różnorodności kultur i języków.

Our Kids: Czy macie Państwo wiedzę o tym gdzie kontynuują naukę Wasi absolwenci – czy idą do szkół z programem IB?

Christine Mamo: Tak, taka jest najczęstsza droga naszych absolwentów, czasami w Polsce, a czasami w innych krajach, w zależności od sytuacji rodzinnej. Nawet jeżeli rodzina wyjeżdża za granicę to z tego co wiem najczęściej poszukuje szkoły IB, podobnie zresztą jeśli rodzina mieszka w Polsce.

Edukacja językowa

Our Kids: W szkole językiem wykładowym jest angielski, a czy uczy się w ogóle po polsku?

Christine Mamo: Głównym językiem używanym w szkole i językiem nauczania jest angielski, ale oczywiście w momencie kiedy uczniowie zaczynają mieć lekcje języka polskiego to się zmienia całkowicie. Polski program nauczania przestaje być już zintegrowany więc uczniowie zaczynają mieć lekcje w języku polskim ponieważ zaczynają realizować polską podstawę programową. Na przykład, historia jest w związku z tym wykładana w obu językach ponieważ uczniowie muszą znać terminologię polską aby mogli spełnić wymagania kiedy dojdą do klasy 8.

Our Kids: Czyli w niektórych przedmiotach lekcje prowadzone są w dwóch językach w tym samym czasie?

Christine Mamo: Tak.

Our Kids: Czy to oznacza, że w klasie obecnych jest dwóch nauczycieli czy też że jeden nauczyciel używa obu języków na zmianę?

Christine Mamo: Jeden nauczyciel używa polskiego i angielskiego.

Our Kids: Czy są egzaminy wstępne z języka dla uczniów, którzy rozpoczynają szkołę podstawową, nie mając za sobą Waszego przedszkola?

Christine Mamo: Przyjmując uczniów do 1 klasy szkoły podstawowej nie dokonujemy testowania z punktu widzenia poziomu opanowania języka. Jeżeli jest dziecko, które np. mówi tylko po polsku to nie ma to znaczenia, bo dostanie w naszej szkole odpowiednie wsparcie i pomoc językową, dzięki czemu może nadrobić braki i opanować szybciej brakujące słownictwo w języku angielskim. Podobna sytuacja jest kiedy dzieci obcokrajowców przychodzą do szkoły nie znając języka polskiego – one też otrzymują dodatkowe wsparcie językowe, w języku polskim.

Our Kids: Czy trzeba dodatkowo płacić za takie wsparcie językowe?

Christine Mamo: Wszystko to jest włączone w opłacane przez rodziców czesne.

Our Kids: Czyli jeżeli ktoś przyjeżdża z zagranicy np. na kontrakt i ani rodzice ani dziecko nie znają języka polskiego, to zapisując dziecko do Waszej szkoły rodzice mogą liczyć, że ich dziecko nauczy się polskiego?

Christine Mamo: Tak, oczywiście. I tak się dzieje.

Our Kids: Jaką formę ma takie wsparcie – czy to indywidualna pomoc czy lekcje w małych grupach?

Christine Mamo: Stosujemy obie te formy.

Klasy i praca domowa

Our Kids: Jak liczne są klasy w Waszej szkole?

Christine Mamo: To zależy od wielkości pomieszczeń, ale najliczniejsze mają nie więcej niż 20 uczniów.

Our Kids: A w jaki sposób podchodzi się w Waszej szkole do ilości zadawanej pracy domowej?

Christine Mamo: Jest to bardzo dokładnie określone dla każdej klasy, ale generalnie nie chodzi nam o to aby uczniowie szli do domu i spędzali godziny odrabiając lekcje.

Trudności

Our Kids: Z jakimi problemami u uczniów spotykacie się najczęściej?

Christine Mamo: Zdarzają się problemy w radzeniu sobie z emocjami, w zachowaniu, a także trudności w uczeniu się np. uczniowie cierpiący na dysleksję. Mamy nauczycieli, którzy zapewniają wsparcie dla dzieci z problemami w nauce. Mamy zatrudnionego na pełen etat psychologa, który oferuje nauczycielom pomoc w takich sytuacjach.

Problemem dla niektórych uczniów może być język, szczególnie w czasie lekcji, które są prowadzone po angielsku kiedy uczniowie powinni wypowiadać się po angielsku a nie po polsku. Oczywiście w czasie przerw nie jesteśmy w stanie kontrolować w jakim języku uczniowie się ze sobą porozumiewają więc na przykład obcokrajowcy nieznający polskiego mogą czasami czuć się niekomfortowo. Zwracamy uwagę na to, aby nikt nie czuł się źle.

Sukcesy

Our Kids: Z czego jest Pani najbardziej dumna? Jakie są największe osiągnięcia Pani szkoły?

Christine Mamo: Od kiedy jestem tutaj zdecydowanie wzmocniliśmy jakość programu PYP. Coraz więcej nauczycieli przeszło przeszkolenie niezbędne do nauczania PYP. Ponadto jest wiele wydarzeń, które organizujemy we współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz rodzicami. Uczniowie PYP zorganizowali wspaniałą wystawę, którą zaprezentowali szerszej społeczności. Przez ostatnie 2 lata nasza wystawa coraz bardziej się rozszerza. Mamy wydarzenia sportowe, mamy tzw. “talent show”. To ważne bo są to wydarzenia, w które zaangażowana jest cała szkoła. I bardzo cieszą nas dobre wyniki naszych uczniów w polskim programie nauczania na egzaminach po 3 klasie i 8 klasie.

Our Kids: Jeżeli byłabym rodzicem i przyszłabym porozmawiać z Panią czy z nauczycielami na temat Waszej szkoły, jak uzasadnilibyście, że Wasza szkoła jest znakomitym wyborem dla mnie i dla mojego dziecka?

Christine Mamo: Zdecydowanie silną stroną naszej szkoły jest realizowanie programu PYP, a także nasz sposób nauczania z ogromnym zaangażowaniem uczniów. Uczymy inaczej niż w tradycyjnych szkołach, gdzie pracuje się głównie z podręcznikami i w oparciu o pamięciowe opanowywanie wiedzy i gdzie uczniowie uczą się tego co zostaje im narzucone, aby potem móc zdać konkretny egzamin. U nas praca ucznia oparta na projektach i wymagamy również dużo więcej pracy grupowej. Również ocenianie uczniów odbywa się w inny sposób - uczniowie przez cały czas dostają “feedback” ze strony nauczycieli. Są zachęcani żeby sami zastanawiali się nad tym co i jak robią, a także aby wyznaczali sobie sami dalsze cele. To właśnie wszystko razem decyduje o tym czego i w jaki sposób uczymy i jaka jest filozofia naszej szkoły.

Rozmowę przeprowadziła

dr Małgorzata P. Bonikowska

redaktor naczelna Our Kids Polska

Our Kids poleca artykuły:

Szkoły International Baccalaureate w Polsce​

Międzynarodowe szkoły w Polsce

Szkoły prywatne w Polsce​

Osoby, które to czytały, również oglądały: